Czytaj więcej: Spotkanie z Panem Policjantem Młodszy aspirant dzielnicowy Wojciech Klisiewicz, było gościem w szkole Filialnej w Charzewicach w dniu 20 czerwca 2017 roku. Na samej końcówce roku szkolnego niezwykle ważnego gościa uczniowie jak zawsze przyjęli z wielkim entuzjazmem. Policjant przeprowadził pogadankę na temat najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem podczas wakacji. Przypomniał uczniom podstawowe zasady korzystania z dobrodziejstw lata, tak by dało ono dzieciom możliwość dobrego wypoczynku i nabrania sił do pracy w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej: Komunikat PPIS w Brzesku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, pobranej w punktach czerpalnych w Brzesku – zdrój wodny oraz pobranej na sieci wodociągowej w miejscowościach Jasień, Brzesko, Dębno, Jadowniki, Łysa Góra i Sufczyn, stwierdzono, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, w tym też wcześniej kwestionowanego Clostridium perfringens (łącznie ze przetrwalnikami) nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociąg publiczny Brzesko-Łukanowice.

Wyżej opisany stan rzeczy potwierdzono w decyzji nr 31/17, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 21 czerwca br. (znak: NHK-AS-431-100/17).

Czytaj więcej: Woda z wodociągu już bezpieczna Urząd Miejski w Zakliczynie informuje, że według oficjalnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie z dnia 21 czerwca (godz. 11.00) na podstawie wyników badań wody z ujęcia w Łukanowicach oraz z sieci wodociągowej zaopatrującej mieszkańców gminy Zakliczyn woda jest bezpieczna i przydatna do spożycia przez ludzi. Jednocześnie na wniosek Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zostaną dzisiaj pobrane i przebadane przez tarnowski Sanepid dodatkowe próbki wody z sieci wodociągowej w szkołach w Zakliczynie i Gwoźdźcu. Oficjalne wyniki badanych próbek wody zostaną ogłoszone w dniu 22 czerwca.

Czytaj więcej: Ważny komunikat dla odbiorców wody z wodociągu !Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, zlokalizowanym w tamtejszym Domu Dziecka i zasilanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) – stan stwierdzony: 6 jtk*/100 ml przy normie wynoszącej 0 jtk/100 ml. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne – decyzja obowiązująca od dnia 20 czerwca 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Obecnie zakwestionowana woda nie nadaje się do spożycia w stanie surowym, jak też po przegotowaniu. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

*jtk – jednostka tworząca kolonię

Czytaj więcej: Uczą dzieci ważnych umiejętności Czytaj więcej: Uczą dzieci ważnych umiejętności 13 czerwca w Szkole Podstawowej w Charzewicach miało miejsce niecodzienne i niezwykle ważne wydarzenie. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gwoźdźca, należący do Systemu ratownictwa Krajowego zaprezentowali pokaz ratownictwa medycznego. Wzięli w nim udział panowie: Jarosław Wąs, Grzegorz Łośko, Stanisław Dudek, którzy dysponowali profesjonalnym sprzętem do ratownictwa medycznego oraz fantomem.

buygenericmds.com apteka-india.com modafinil-buy.com

Czytaj więcej: V Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Drzewa i krzewy Polski”

V Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Drzewa i krzewy Polski” dla szkół podstawowych zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach odbył się 26 maja 2017r. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Jan Kosiorowski Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak Burmistrz Gminy Ciężkowice – Zbigniew Jurkiewicz.

buycampral.org buyarmodafinil.org buysuhagras.com

Czytaj więcej: Jarmark Dominikański na Jamnej już w niedzielęW najbliższą niedzielę 18 czerwca każdy chętny wrażeń powinien skierować swe kroki do Jamnej. Okazją będzie druga już edycja „Jarmarku Dominikańskiego”. Przypomnijmy, w zeszłym roku Jamna dołączyła do grona zacnych miejscowości, gdzie od średniowiecza są one organizowane. Odbywają się w kilku miejscach w Polsce, tam, gdzie działają ośrodki duszpasterstwa Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów). Przywilej organizowania jarmarku Zakon otrzymał bullą papieską Aleksandra IV z 1260 roku. W zamyśle jarmark miał skłonić wiernych do liczniejszego uczestnictwa we Mszy świętej odpustowej w dzień św. Dominika, szybko jednak przerodził się w imprezę o charakterze handlowo-kulturalnym. Od lat 90. XX wieku Jarmarki Dominikańskie przeżywają swój renesans w nieco zmienionej formie. Obecnie ograniczają się do straganów z pamiątkami i rękodziełem i połączone są z piknikiem rodzinnym.

Czytaj więcej: Uroczystość nadania Patronatu św. Jana Pawła II Miastu Zakliczyn i przekazania relikwii św. Jana...

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak
Proboszcz parafii pw. św. Idziego Opata ks. Paweł Mikulski
Proboszcz parafii pw. MB Anielskiej o. Tomasz Kobierski

serdecznie zapraszają na Uroczystość nadania patronatu św. Jana Pawła II Miastu Zakliczyn i przekazania relikwii św. Jana Pawła II w 460. rocznicę lokacji Miasta Zakliczyna, która odbędzie się w Uroczystość Bożego Ciała podczas Eucharystii pod przewodnictwem J.E. Ks. Ordynariusza Bp. dr. Andrzeja Jeża dnia 15.06.2017 r. na Rynku w Zakliczynie.

Czytaj więcej: Uroczystość nadania Patronatu św. Jana Pawła II Miastu Zakliczyn i przekazania relikwii św. Jana...

 

 

 

Czytaj więcej: Uchwała Rady Miejskiej ws. patronatu św. Jana Pawła II

 

Uchwała Nr VII/47/2015

Rady Miejskiej w Zakliczynie

z dnia 22 maja 2015 r.

w sprawie zamiaru ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta Zakliczyna

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne i ankieta dla mieszkańców Zakliczyna

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne i ankieta dla mieszkańców Zakliczyna

 

 

Uwaga! Interesuje nas Twoja opinia! Przekaż nam swoje spostrzeżenia, nowatorskie pomysły, propozycje i potrzeby!

Wypowiedz się na temat przestrzeni miasta i weź udział w konsultacjach społecznych dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zakliczyna

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl