Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Czytaj więcej: Realizacja projektu „Artystycznie o niepodległej Polsce”Od 26 września 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach realizowały projekt Artystycznie o niepodległej Polsce dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Głównym zadaniem projektu było propagowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej drogi Polaków do Niepodległości. Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że to co dzieje się w małych ojczyznach jest ściśle związane z historią Polski oraz ma istotny wpływ na to, jak postrzegana jest ojczyzna. Dlatego zależało nam, aby punktem wyjściowym było upowszechnienie wydarzeń oraz miejsc w naszym regionie związanych z odzyskaniem i utrzymaniem niepodległości.

Czytaj więcej: Dawid Chrobak na czele gminnych struktur  PiS  w Zakliczynie18 listopada br. w Zajeździe „Ania” przy ul. Czytaj więcej: Dawid Chrobak na czele gminnych struktur  PiS  w ZakliczynieKrakowskiej odbyły się wybory Zarządu Terenowego PiS w gminie Zakliczyn. W wyniku wyborów Dawid Chrobak został Przewodniczącym Zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Zakliczyn. Zgodnie ze statutem PiS przewodniczący struktur gminnych wchodzi do zarządu powiatowego PiS. Sekretarzem Zarządu Gminnego została Ewa Nijak, a skarbnikiem Maciej Krakowski. Wybory przeprowadził Ryszard Pagacz - sekretarz Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie oraz Piotr Wójcik - członek Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie.

Czytaj więcej: W Zakliczynie targowisko z lokalnymi produktamiW Zakliczynie powstanie plac targowy z prawdziwego zdarzenia, na którym znajdą się m.in. stoiska do sprzedaży lokalnych produktów i ekologicznej żywności. Na przebudowę targowiska zlokalizowanego przy ul. Grabina samorząd pozyskał 521 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 20. Teren obecnego targowiska w Zakliczynie, na którym planowana jest inwestycja, jest dość zaniedbany. Wkrótce wszystko zdecydowanie zmieni się na plus. Zbudowana zostanie infrastruktura handlowa i usługowa z prawdziwego zdarzenia. Targowisko będzie mogło funkcjonować przez cały rok i będzie ogólnodostępne. Co konkretnie zostanie zrobione na działce przy ul. Grabina? Wykonany zostanie chodnik oraz odwodnienie terenu a nawierzchnia placu zostanie utwardzona. Wykonane zostaną również zadaszone stoiska i zrobiony zostanie podział na strefy handlowe.

Czytaj więcej: Radość dla rowerzystów (ale nie wszystkich) W ubiegłym tygodniu relacjonowałem na Zakliczyninfo konferencję prasową i uroczystość prezentacji umowy na budowę blisko 17 kilometrowego odcinka trasy rowerowej DunajecVelo z Czchowa do Lusławic. To z pewnością powody do zadowolenia dla turystów rowerowych i niewątpliwe uatrakcyjnienie oferty turystycznej gminy Zakliczyn, o czym zgodnie mówili w Sali im. S.W. Jordana Panowie Marszałkowie i Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Rzeczywiście za niespełna 11 miesięcy będzie frajda dla tych, którzy zechcą pojechać wzdłuż Dunajca w kierunku zapory wodnej w Czchowie lub Lusławic, bo będą mieć do dyspozycji oznakowany specjalnymi znakami dywanik asfaltowy szerokości 2 metrów biegnący grzbietem wału przeciwpowodziowego od Lusławic aż po Filipowice, potem w Piaskach Drużkowie do tych celów służyć będzie istniejąca droga gminna.

Czytaj więcej: II Gminna Konferencja dotycząca przeciwdziałaniu uzależnieniom Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakliczynie zaprasza do uczestnictwa w II Gminnej Konferencji dot. Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Termin konferencji: 12 grudnia 2017 r. w godz. 8.30 – 12.40. Miejsce: Ratusz w Zakliczynie, Sala im. Spytka Jordana. Celem konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień i udzielenia pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem lub przemocą w rodzinie.

 

Program Konferencji:

Czytaj więcej: Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 rokuUrząd Miejski w Zakliczynie informuje, że Rada Miejska w Zakliczynie na sesji w dniu 20 listopada 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Zakliczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 r. Urząd Miejski w Zakliczynie przestanie być jednostką odpowiedzialną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, zatem obowiązek ten przechodzi na właścicieli tychże nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Czytaj więcej: Samochód strażacki i sprzęt do ratowania życiaGmina Zakliczyn pozyskała 260 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości. Za te pieniądze zostanie zakupiony samochód ratowniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, a ponadto wszystkie jednostki OSP z terenu zakliczyńskiej gminy otrzymają sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi – zestawy PSP R1 oraz defibrylatory AED. Zreformowany Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 roku. Wpływają do niego pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo, uczynili krzywdę innym. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących.

Czytaj więcej: Samorządowcy udanie na parkiecieW hali sportowej Zespołu Szkół w Nowym Brzesku rozegrano 5 listopada br. VI Turniej Niepodległości w piłce siatkowej pod patronatem Posła na Sejm RP Włodzimierza Bernackiego. W zawodach wystartowało sześć ekip: Skawina, KS Grębocin, Drużyna Adama, AM PLUS, Samorząd Gminy Zakliczyn, Intensity Kraków. Miło nam poinformować, że drużyna naszych samorządowców wywalczyła miejsce na podium. Trzecia lokata to zasługa uporu i umiejętności siatkarzy, którzy pod wodzą burmistrza Dawida Chrobaka dzielnie reprezentowali naszą gminę, potwierdzając na brzeskim parkiecie swoją wysoką dyspozycję.

Czytaj więcej: VeloDunajec z Czchowa do Lusławic za rok1 grudnia w Sali im. S.W. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa połączona z ceremonią przekazania umowy na budowę liczący 16,8 km fragment trasy rowerowej od zapory wodnej w Czchowie do Lusławic. Zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy samorządem Województwa Małopolskiego a firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia, budowa tej części WeloDunajec będzie kosztować 8,8 mln zł i ma być gotowa w listopadzie 2018 roku. Na uroczystość przekazania umowy do Zakliczyna przyjechali; marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i wicemarszałek Stanisław Sorys, którym towarzyszyli zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Jacek Pilch który jest jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu Województwa Małopolskiego ds. budowy tras rowerowych, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj, dyrektor Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jan Grabski.

Czytaj więcej: Zakliczyński chór uświetnił galę IPN-u30 listopada br. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej – „Świadek Historii”. Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl