tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

Czytaj więcej: Międzypokoleniowy Dzień Aktywności w Tarnowie25 lutego br., w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, odbył się pierwszy Międzypokoleniowy Dzień Aktywności. Główną ideą tego wydarzenia było promowanie więzi łączących pokolenia i zachęcanie seniorów do korzystania z dedykowanych im programów rządowych i samorządowych mających na celu wsparcie aktywności wśród seniorów.

 

Czytaj więcej: Międzypokoleniowy Dzień Aktywności w TarnowieSpotkali się na nim przedstawiciele rządu i władz samorządowych oraz seniorzy i dzieci z rejonu tarnowskiego i Powiśla Dąbrowskiego. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Alina Nowak, Wojewoda Małopolski  Piotr Ćwik, Wicestarosta Tarnowski Jacek Hudyma, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak oraz przedstawiciele samorządów realizujących programy na rzecz rodzin, lokalnych placówek kulturalnych i oświatowych, seniorzy z okolicznych gmin oraz dzieci z tarnowskich przedszkoli.

Czytaj więcej: Rok rocznic  - zdecydowali o 80 lat temu, 5 marca 1940 roku, Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tysięcy obywateli polskich.

Czytaj więcej: Szkoła historycznej pamięci To już dziesiąty rok mija, od kiedy w Zakliczynie przywracana jest pamięć o Żołnierzach Wyklętych. Zaczęło się bardzo skromnie, bo od złożenia wiązanek i zniczy przez młodzież zakliczyńską i będącego wtedy urzędnikiem w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, a od 2010 roku radnym Rady Powiatu Tarnowskiego Dawida Chrobaka, na zakliczyńskim grobie "Żołnierza wyklętego", majora Jana Dubaniowskiego "Salwy" oraz okazjonalnym koncercie w ratuszu. W kolejnych latach takim centrum pamięci stała się Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie, dzięki której córka majora Dubaniowskiego – Maria Dubaniowska – Guzdek stała się częstym gościem w miasteczku. Tak naprawdę do rozmachu obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy wyklętych" doszło w roku 2015, kiedy to burmistrz Dawid Chrobak osobiście zaangażował się w podnoszenie rangi tego święta.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” - dystans 1963 m – zwycięscy w poszczególnych kategoriach

 

Szkoły Podstawowe:

 

Czytaj więcej: Wyniki Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” i Gry miejskiej Karolina Zając (Gnojnik), Konrad Gierałt (Paleśnica)

 

Szkoły Średnie: 

 

Rafał Socha

 

Open:

 

Anna Steć, Adrian Wieciech

 

Czytaj więcej: Wyniki Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” i Gry miejskiej W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych z terenu Gminy Zakliczyn :

 

1 miejsce SP w Paleśnicy

 

W klasyfikacji klubów sportowych z terenu Gminy Zakliczyn:

 

1 miejsce i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn:

 

LKS „Dunajec” Zakliczyn

 

 

Gra Miejsca „Niepodległa w Zakliczynie”

Czytaj więcej: Gmina Zakliczyn finalistą konkursu Innowacyjny Samorząd26 lutego 2020 roku w Warszawie wręczono nagrody w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, organizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. Laureatami, w poszczególnych kategoriach, zostali: miasto Gdynia, gmina miejska Ciechanów, gmina miejsko-wiejska Grodzisk Mazowiecki, gmina wiejska Klembów i Powiat Toruński. Gmina Zakliczyn z projektem ,,Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” (dofinansowanego z Ministerstwa Rozwoju w wysokości blisko 550 tys zł) znalazła się w gronie finalistów konkursu w kategorii gminy miejsko -wiejskie. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ministerstwie Rozwoju, na którą przybyło ponad 300 samorządowców z całego kraju, w tym burmistrz Dawid Chrobak, który odebrał dyplom dla finalisty konkursu.

Czytaj więcej: Program gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci  1 marca po raz dziewiąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

 

Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania - także dzięki staraniom IPN - Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.

 

Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy! Zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach, które odbywają się z okazji święta Wyklętych w całym kraju – zwłaszcza w wydarzeniach, przygotowanych przez Instytut i naszych partnerów.

 

Prezes IPN
Dr Jarosław Szarek

 

Program gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

w Zakliczynie i w Rudzie Kameralnej

Czytaj więcej:  ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie   wymagali”Patron Miasta i gminy Zakliczyn Święty Jan Paweł II zwracając się do młodzieży nauczał:
,,To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach"

Wsłuchując się w nauczanie Papieża uczniowie szkół naszej gminy 20 lutego 2020 r. wzięli udział w rejonowym etapie ,,Papieskiego Konkursu z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II”.

Czytaj więcej: Opieka i rehabilitacja dla seniorów z trzech gminSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych podpisała porozumienie z gminami Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz na prowadzenie placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację seniorów. Projekt o budżecie przekraczającym 4 mln zł w 93 procentach współfinansowany będzie z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej: Opieka i rehabilitacja dla seniorów z trzech gmin 

W ramach projektu poszerzona zostanie oferta istniejącego Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach. Do 30 kwietnia 2023 roku opiekę codziennie o poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 zapewnioną będzie mieć tam 30 seniorów z gmin Zakliczyn oraz Gromnik (obecnie z tej oferty korzysta 20 seniorów z gminy Zakliczyn). Natomiast w Domu Ludowym w Wielkiej Wsi przygotowane zostaną miejsca dziennego pobytu dla 20 seniorów z gminy Wojnicz.

Czytaj więcej: Wola godna naśladowania Walne zebrania sprawozdawcze OSP w Woli Stróskiej bardzo lubię, nie tylko dlatego, że komendant Sławomir Ramian przeprowadza je bardzo sprawnie i rzeczowo, że prezes Józef Teper prezentuje się jak prawdziwy król na włościach, ale dlatego, że jest to manifestacja pięknej, zgodnej postawy wielu działających w tej niewielkiej przecież miejscowości organizacji społecznych. Mimo, że tutejszy Dom Strażaka jest nieco przyciasny, to pod swój dach przygarnia nie tylko druhów z OSP, ale też świetlicę ZCK, Wolską Organizację Kobiet "Nad potokiem" stowarzyszenia "Klucz", Koło Gospodyń Wiejskich, a i jest tu miejsce na sklep wiejski, jedyny. Nikt tu na nikogo się nie boczy i spode łba spoziera, ale zgodnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Brać by należało wielu wioskom przykład z Woli Stróskiej, a nie zastanawiać się nad tym kto we wsi ważniejszy i więcej może, bo z takiego zastanawiania się nic dobrego nie przychodzi, a tylko niepotrzebne nikomu podziały, które nie tylko osłabiają głos tych społeczności lokalnych, ale wręcz paraliżują jakiekolwiek inicjatywy.

Czytaj więcej: Oni też chcą Do 16 marca należy zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta RP, a do 26 marca należy zgłosić kandydatów. Nie jest to takie proste jakby mogło się wydawać, bo kandydat na urząd Prezydenta RP musi mieć ukończone 35 lat, dla przykładu posłem można zostać mając 21 lat, a senatorem po ukończeniu 30 roku życia. Pomijając inne szczegóły, takie jak fakt, że kandydat na to najbardziej zaszczytne stanowisko musi być czysty jak przysłowiowa żona cezara, to istotną barierą może być limit poparcia. Osoba ubiegająca się o wybór na urząd Prezydenta RP musi mieć znaczące poparcie społeczne. Konstytucja mówi, że kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Te rygory spowodują zapewne, że nie będziemy mieli 100 kandydatów, którym się marzy Pałac Prezydencki, ale też nie będzie tych kandydatów sześciu (jak nam się wydaje), ale trochę więcej.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych