festsmak

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Czytaj więcej: II Gminna Konferencja dotycząca przeciwdziałaniu uzależnieniom Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakliczynie zaprasza do uczestnictwa w II Gminnej Konferencji dot. Przeciwdziałaniu Uzależnieniom Termin konferencji: 12 grudnia 2017 r. w godz. 8.30 – 12.40. Miejsce: Ratusz w Zakliczynie, Sala im. Spytka Jordana. Celem konferencji jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów dotyczących uzależnień i udzielenia pomocy osobom dotkniętym uzależnieniem lub przemocą w rodzinie.

 

Program Konferencji:

Czytaj więcej: Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 rokuUrząd Miejski w Zakliczynie informuje, że Rada Miejska w Zakliczynie na sesji w dniu 20 listopada 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Zakliczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 r. Urząd Miejski w Zakliczynie przestanie być jednostką odpowiedzialną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, zatem obowiązek ten przechodzi na właścicieli tychże nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

Czytaj więcej: Samochód strażacki i sprzęt do ratowania życiaGmina Zakliczyn pozyskała 260 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości. Za te pieniądze zostanie zakupiony samochód ratowniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, a ponadto wszystkie jednostki OSP z terenu zakliczyńskiej gminy otrzymają sprzęt do ratowania zdrowia i życia ludzi – zestawy PSP R1 oraz defibrylatory AED. Zreformowany Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 roku. Wpływają do niego pieniądze od ludzi, którzy dopuścili się przestępstwa, złamali prawo, uczynili krzywdę innym. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących.

Czytaj więcej: Samorządowcy udanie na parkiecieW hali sportowej Zespołu Szkół w Nowym Brzesku rozegrano 5 listopada br. VI Turniej Niepodległości w piłce siatkowej pod patronatem Posła na Sejm RP Włodzimierza Bernackiego. W zawodach wystartowało sześć ekip: Skawina, KS Grębocin, Drużyna Adama, AM PLUS, Samorząd Gminy Zakliczyn, Intensity Kraków. Miło nam poinformować, że drużyna naszych samorządowców wywalczyła miejsce na podium. Trzecia lokata to zasługa uporu i umiejętności siatkarzy, którzy pod wodzą burmistrza Dawida Chrobaka dzielnie reprezentowali naszą gminę, potwierdzając na brzeskim parkiecie swoją wysoką dyspozycję.

Czytaj więcej: VeloDunajec z Czchowa do Lusławic za rok1 grudnia w Sali im. S.W. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbyła się konferencja prasowa połączona z ceremonią przekazania umowy na budowę liczący 16,8 km fragment trasy rowerowej od zapory wodnej w Czchowie do Lusławic. Zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy samorządem Województwa Małopolskiego a firmą Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia, budowa tej części WeloDunajec będzie kosztować 8,8 mln zł i ma być gotowa w listopadzie 2018 roku. Na uroczystość przekazania umowy do Zakliczyna przyjechali; marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa i wicemarszałek Stanisław Sorys, którym towarzyszyli zastępca dyrektora Kancelarii Zarządu Jacek Pilch który jest jednocześnie pełnomocnikiem Zarządu Województwa Małopolskiego ds. budowy tras rowerowych, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Marta Maj, dyrektor Agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Jan Grabski.

Czytaj więcej: Zakliczyński chór uświetnił galę IPN-u30 listopada br. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”, przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagrody Instytutu Pamięci Narodowej – „Świadek Historii”. Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej.

Czytaj więcej: Kolejne drogowe inwestycje z rządowym wsparciemGmina Zakliczyn otrzymała kolejne duże rządowe pieniądze na modernizacje lokalnych dróg. Wkrótce przebudowana zostanie ul. Grabina w Zakliczynie oraz wyremontowana droga gminna w Lusławicach. Budżet państwa wesprze te przedsięwzięcia kwotą prawie 1,3 mln zł. Do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie dotarła właśnie informacja o przyznaniu Gminie Zakliczyn dofinansowania w kwocie blisko 1,2 mln zł w ramach rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Programem zarządza Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Czytaj więcej: IV Międzygminny Konkurs „Na leśnych tropach”IV Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „ Na leśnych tropach” dla szkół podstawowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w Czytaj więcej: IV Międzygminny Konkurs „Na leśnych tropach”Ciężkowicach odbył się 17 listopada 2017r. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Vicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie Janusz Onak.  W przyrodniczej rywalizacji, ze znajomości gatunków ssaków łownych naszych lasów, rozpoznawania tropów, posługiwania się terminologią myśliwską uczestniczyło 12 szkół: Bistuszowa, Ciężkowice, Faściszowa, Filipowice, Gromnik, Gwoździec, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Siekierczyna, Zakliczyn. Szkoły reprezentowane były przez 24 uczniów klas IV – VI.

Czytaj więcej: Wyróżnienie  indywidyalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej dla pani...21 listopada 2017 r. w Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się coroczna uroczystość wręczania nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w Czytaj więcej: Wyróżnienie  indywidyalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej dla pani...pomocy społecznej. Wśród 11 wyróżnionych przez Panią Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej osób znalazła się Pani Małgorzata Chrobak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach – za działalność zawodową i społeczną na rzecz poszerzania lokalnej oferty pomocowej dla różnych grup społecznych i ich integracji ze społecznością lokalną, w tym poprzez realizację licznych projektów.

Czytaj więcej: 40. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie – odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysówRadni interpelują i wnioskują, wnioskują i dziękują sołtysi, natomiast władza na zapytania i wnioski odpowiada, oczywiście w ramach kompetencji. Zauważyli Państwo, że interpelacje i wnioski są na początku sesji, a odpowiedzi na zakończenie obrad. Odpowiedzi które są w kompetencji burmistrza udziela Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Burmistrz Dawid Chrobak udzielił odpowiedzi radnej Ewie Nijak. Przetarg na budowę przepompowni we Wróblowicach był ogłoszony, ale nikt się nie zgłosił, zatem przetarg będzie ogłoszony ponownie na początku roku 2018. Radnej Urszuli Łośko burmistrz Chrobak odpowiedział, że zostanie powołana komisja w skład której wejdą przedstawiciele Rady Sołeckiej i reprezentanci Urzędu Miejskiego, żeby m.in. ustalić gdzie przebiega granica własności pana Kabata.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl