nabor

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Czytaj więcej: Straż się zbroi Kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP gminy Zakliczyn rozkręca się w miejscowościach gminy nazywanych potocznie w Zakliczynie „za wodą”, czyli po drugiej stronie Dunajca. Kalendarz zebrań został tak ułożony, że strażacy zaczęli sprawozdawać w Faliszewicach, w ubiegłą sobotę zrobili to w Charzewicach, po czym 27 stycznia walne zebranie sprawozdawcze odbędzie się w Zakliczynie, czyli najlepszej OSP Małopolski. Zakończenie kampanii odbędzie się z kolei w Gwoźdźcu (3 marca), a więc ponownie za wodą. W Charzewicach znów goście byli zaskoczeni, gdy na początku zebrania do sali wkroczył pluton młodziutkich strażaków przyprowadzony przez opiekuna Janusza Jaje.

Czytaj więcej: Witos nigdy źle nie mówił o Polsce i nie wzywał obcej pomocyChociaż Witos został skrzywdzony przez polskie władze, a więc także przez Polskę to nigdy złego słowa o Ojczyźnie nie powiedział, nie skarżył się nigdzie poza granicami, nie wzywał obcej pomocy – na te słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy zareagowali burzą oklasków uczestniczący w obchodach 144 rocznicy urodzin wybitnego przywódcy chłopów polskich i trzykrotnego premiera RP Wincentego Witosa, które NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” we współpracy z Powiatem Tarnowskim zorganizował w Wierzchosławicach.

Szanowny Panie Dyrektorze;

 

Czytaj więcej: Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum W. Witosa - Ryszard Ochwat napisał sprostowanieW dniu 18 stycznia ukazała się informacja o uroczystościach urodzinowych W. Witosa autorstwa p. Kubisztala. Ponieważ w publikjacji pojawiło się kilka różniących się z faktycznymi zdarzeniami informacji,  uprzejmie proszę o zamieszczenie sprostowania. W razie potrzeby dodatkowych wyjasnień pozostaję do dyspozycji red. Kubisztala i Państwa.

Pozdrawiam;

Ryszard Ochwat

Sprostowanie

 

W informacji z dnia 18 stycznia o wizycie Prezydenta Andrzeja Dudy w Wierzchosławicach w rocznice urodzin Wincentego Witosa p. Rafał Kubisztal uchybił kilku historycznym faktom. Zapewne z powodu ich nieznajomości. P. Kubisztal napisał między innymi: „Uroczystości w Wierzchosławicach to nawiązanie do działalności NSZZ RI „Solidarność” w latach 80-tych minionego stulecia, kiedy władza komunistyczna zakazywała upamiętniania W. Witosa. Wtedy to działacze NSZZ RI „Solidarność”, m.in. mec. Stanisław Mierzwa – skazany w procesie szesnastu w Moskwie, Stanisław Chrobak – późniejszy senator RP i wójt Gminy Zakliczyn oraz Władysław Żabiński – późniejszy poseł na Sejm RP spotykali się przy grobie przywódcy ruchu ludowego w dniu jego urodzin. NSZZ RI „Solidarność” to spadkobierca myśli Wincentego Witosa.

Czytaj więcej: Gminne drogi za… rządowe pieniądze15 kilometrów nowych nakładek asfaltowych na drogach w gminie Zakliczyn zostało wykonanych w ubiegłym roku. Było to możliwe w dużej mierze z tego względu, że samorząd miał mocnego sojusznika w… rządzie RP. Tylko z tzw. „powodziówek” czyli środków państwowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych położono 7 km nowego asfaltu, a pozyskane dotacje z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to kwota blisko 1,7 mln zł. W celu poprawy stanu dróg i zwiększenia bezpieczeństwa przy nich gmina Zakliczyn współpracowała także z województwem małopolskim i powiatem tarnowskim. Na początek jeszcze trochę statystyk.

Czytaj więcej: Faliszewicka inauguracja kampanii sprawozdawczej OSP 13 stycznia w Faliszewicach walnym zebraniem sprawozdawczym została zainaugurowana kampania sprawozdawcza OSP w gminie Zakliczyn. W gminie Zakliczyn działa 9 jednostek OSP, a ja dostałem wykaz zebrań w ośmiu jednostkach. Plan jest taki, że 20 stycznia zebranie odbędzie się w Charzewicach, 27 stycznia w Zakliczynie, 3 lutego w Stróżach, 10 lutego w Woli Stróskiej, 17 lutego we Wróblowicach, 24 lutego w Filipowicach i najpewniej 3 marca w Gwoźdźcu. OSP Faliszewice to jedna z mniejszych jednostek strażackich w gminie Zakliczyn z 104 letnim stażem działalności.

Czytaj więcej: Prezydent Andrzej Duda w WierzchosławicachPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie uczestniczył w Ogólnopolskich Obchodach 144 Rocznicy Urodzin Wincentego Witosa, które odbędą się w najbliższą niedzielę (21 stycznia) w podtarnowskich Wierzchosławicach. Organizatorem wydarzenia jest NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w partnerstwie z Powiatem Tarnowskim. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11 Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny i polskich rolników w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach. Następnie uczestnicy przejdą pod Grób wybitnego przywódcy chłopów polskich W. Witosa, gdzie złożone zostaną wiązanki kwiatów i odmówiona zostanie krótka modlitwa.

Czytaj więcej: Na ludowym opłatku w Zakliczynie 7 stycznia 2018 roku o godzinie 14:00 w zajeździe „Ania” w Zakliczynie spotkali się członkowie zakliczyńskiej organizacji PSL oraz zaproszeni przez Zarząd Gminny PSL goście na dorocznym spotkaniu opłatkowym. Spotkanie otworzył prezes Stanisław Woda i zaraz prowadzenie przekazał Ryszardowi Ochwatowi – byłemu senatorowi, a obecnie prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Ochwat przekazał pozdrowienia od prezesa Kosiniaka – Kamysza, a następnie poruszył szereg ważnych dla ludowców kwestii. Ochwat – jak na prezesa Witosowskiego stowarzyszenia przystało - mówił dużo o roli Wincentego Witosa w historii Polski. Przypomniał w tym kontekście, że nie doczekał się realizacji wniosek o nadanie imienia trzykrotnego premiera rządu RP ronda lub ulicy w Zakliczynie. Mówca wskazał też zadania dla gminnej organizacji PSL w rozpoczętym, 2018 roku.

Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z utworzeniem Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Biskup Tarnowski powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego JP II

 

W dniu 20 grudnia 2017 r. został powołany w naszej diecezji Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Niniejsze dzieło stanowi konkretną odpowiedź Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej na ustanowienie św. Jana Pawła II pierwszorzędnym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Poprzez działalność Uniwersytetu Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu odbiorcy pogłębianie i korzystanie z bogatego dorobku myśli, nauczania i dokonań Jana Pawła II. Święty Papież w encyklice Centesimus annus w zwięzły sposób zdefiniował zadanie katolickiej nauki społecznej: „być w drodze z człowiekiem”, czyli towarzyszyć mu na każdej płaszczyźnie jego życia. Taki cel stawia sobie także nowo powołany Uniwersytet Nauczania Społecznego.

W dniu 5 stycznia br. została ustanowiona również Rada Programowa Uniwersytetu, którą tworzą przedstawiciele różnych środowisk naukowych, specjaliści z wielu dziedzin, a także przedsiębiorcy, którzy w podejmowanych przez siebie działaniach kierują się wskazaniami społecznego nauczania Kościoła.

Czytaj więcej: Zdjęcia do odebrania

 

Stanisław Kusiak, opiekun Galerii Poddasze, zaprasza do ratusza (ZCK) po odbiór pamiątkowych fotografii z Mikołajem uczestników warsztatów świątecznych, w dni powszednie od godz. 8:00 do 20:00.

Tel. kontaktowy: 14-628-33-31.

Czytaj więcej: W Trzech Króli w auli im. Wiesława Wody W 1990 roku z inicjatywy Ryszarda Ochwata odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe PSL województwa tarnowskiego. Od tego czasu ludowcy 6 stycznia rokrocznie spotykają się na opłatku. Wielokrotnie organizatorem ludowego opłatka był Wiesław Woda – dziś aula tarnowskiego, zamiejscowego oddziału Urzędu Wojewódzkiego nosi Jego imię. 6 stycznia 2018 roku w roli gospodarzy spotkania wystąpili: Władysław Kosiniak – Kamysz Prezes polskiego Stronnictwa Ludowego i poseł na Sejm RP z naszego, tarnowskiego okręgu wyborczego, Stanisław Sorys - wicemarszałek Województwa Małopolskiego i prezes Zarządu Powiatowego PSL w Tarnowie, Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego. Na spotkaniu obecna była wdowa po Wiesławie Wodzie – Wiktoria Woda.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl