tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czytaj więcej: Program gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci  1 marca po raz dziewiąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

 

Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania - także dzięki staraniom IPN - Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.

 

Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy! Zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach, które odbywają się z okazji święta Wyklętych w całym kraju – zwłaszcza w wydarzeniach, przygotowanych przez Instytut i naszych partnerów.

 

Prezes IPN
Dr Jarosław Szarek

 

Program gminnych obchodów Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

w Zakliczynie i w Rudzie Kameralnej

Czytaj więcej:  ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie   wymagali”Patron Miasta i gminy Zakliczyn Święty Jan Paweł II zwracając się do młodzieży nauczał:
,,To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach"

Wsłuchując się w nauczanie Papieża uczniowie szkół naszej gminy 20 lutego 2020 r. wzięli udział w rejonowym etapie ,,Papieskiego Konkursu z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II”.

Czytaj więcej: Opieka i rehabilitacja dla seniorów z trzech gminSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych podpisała porozumienie z gminami Zakliczyn, Gromnik i Wojnicz na prowadzenie placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację seniorów. Projekt o budżecie przekraczającym 4 mln zł w 93 procentach współfinansowany będzie z Funduszy Europejskich.

Czytaj więcej: Opieka i rehabilitacja dla seniorów z trzech gmin 

W ramach projektu poszerzona zostanie oferta istniejącego Centrum Aktywizacji i Opieki Seniorów w Kończyskach. Do 30 kwietnia 2023 roku opiekę codziennie o poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16 zapewnioną będzie mieć tam 30 seniorów z gmin Zakliczyn oraz Gromnik (obecnie z tej oferty korzysta 20 seniorów z gminy Zakliczyn). Natomiast w Domu Ludowym w Wielkiej Wsi przygotowane zostaną miejsca dziennego pobytu dla 20 seniorów z gminy Wojnicz.

Czytaj więcej: Wola godna naśladowania Walne zebrania sprawozdawcze OSP w Woli Stróskiej bardzo lubię, nie tylko dlatego, że komendant Sławomir Ramian przeprowadza je bardzo sprawnie i rzeczowo, że prezes Józef Teper prezentuje się jak prawdziwy król na włościach, ale dlatego, że jest to manifestacja pięknej, zgodnej postawy wielu działających w tej niewielkiej przecież miejscowości organizacji społecznych. Mimo, że tutejszy Dom Strażaka jest nieco przyciasny, to pod swój dach przygarnia nie tylko druhów z OSP, ale też świetlicę ZCK, Wolską Organizację Kobiet "Nad potokiem" stowarzyszenia "Klucz", Koło Gospodyń Wiejskich, a i jest tu miejsce na sklep wiejski, jedyny. Nikt tu na nikogo się nie boczy i spode łba spoziera, ale zgodnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Brać by należało wielu wioskom przykład z Woli Stróskiej, a nie zastanawiać się nad tym kto we wsi ważniejszy i więcej może, bo z takiego zastanawiania się nic dobrego nie przychodzi, a tylko niepotrzebne nikomu podziały, które nie tylko osłabiają głos tych społeczności lokalnych, ale wręcz paraliżują jakiekolwiek inicjatywy.

Czytaj więcej: Oni też chcą Do 16 marca należy zawiadomić PKW o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta RP, a do 26 marca należy zgłosić kandydatów. Nie jest to takie proste jakby mogło się wydawać, bo kandydat na urząd Prezydenta RP musi mieć ukończone 35 lat, dla przykładu posłem można zostać mając 21 lat, a senatorem po ukończeniu 30 roku życia. Pomijając inne szczegóły, takie jak fakt, że kandydat na to najbardziej zaszczytne stanowisko musi być czysty jak przysłowiowa żona cezara, to istotną barierą może być limit poparcia. Osoba ubiegająca się o wybór na urząd Prezydenta RP musi mieć znaczące poparcie społeczne. Konstytucja mówi, że kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Te rygory spowodują zapewne, że nie będziemy mieli 100 kandydatów, którym się marzy Pałac Prezydencki, ale też nie będzie tych kandydatów sześciu (jak nam się wydaje), ale trochę więcej.

Czytaj więcej: Zrób to mammo!Stowarzyszenie "Klucz" działające przy ZCK oraz Centrum Zdrowia Tuchów zapraszają na spotkanie z lekarzem dotyczące profilaktyki bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat. Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 lutego, początek godzina 15:00 w Sali im. Spytka Wawrzyńca Jordana w Zakliczynie (ratusz).

 

Projekt – „Zrób to mammo! – Program profilaktyki raka piersi”, wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18, realizowany w ramach 8 osi Priorytetowej „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; celem Projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach profilaktycznych raka piersi oraz ilości wykonanych badań mammograficznych osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych w powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, gorlickim oraz mieście Tarnów.

Czytaj więcej: Prośba o pomoc w opracowaniu planu cmentarza parafialnego w ZakliczynieSzkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne „Compass” działające przy SP w Zakliczynie zobowiązało się w ramach „Sztafety Szkół” organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja do opracowania planu cmentarza parafialnego w Zakliczynie z naniesieniem na niego grobów: legionistów, żołnierzy i partyzantów walczących podczas I i II Wojny Światowej, którzy miejsce swego doczesnego spoczynku mają na tym cmentarzu.

 

Od kilkunastu lat dzieci i młodzież zrzeszona w SKKT „Compass” opiekuje się grobem majora „Kuby” Bojarskiego oraz 11 listopada odwiedza groby innych zakliczyńskich legionistów.

Czytaj więcej: Wizyta Prezydenta RP w Zakliczynie Wizyta Prezydenta RP w Zakliczynie w związku z nadaniem przez Radę Miejską w Zakliczynie na wniosek burmistrza Dawida Chrobaka, prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie honorowego obywatelstwa Gminy Zakliczyn odbiła się szerokim echem nie tylko w regionie, ale także w kraju dzięki przekazowi za sprawą mass mediów. Pijarowcy z pewnością wyliczyli ile zyskał Zakliczyn w związku z "darmową, ogólnopolską promocją". Przygotowanie takiej wizyty nie jest przysłowiową "bułką z masłem", a jak to wygląda od "kuchni" o tym właśnie jest ten artykuł. To co jest pewne, to fakt, że po raz kolejny służby odpowiedzialne za organizację wyjazdów Prezydenta (zarówno Kancelaria Prezydenta RP jak i Służba Ochrony Państwa), bardzo wysoko oceniły organizację i przebieg wizyty Andrzeja Dudy w Zakliczynie. Sam Andrzej Duda za pośrednictwem socjal mediów również nie omieszkał podziękować Zakliczynowi.

Czytaj więcej: Szkolenia dla rolnikówMałopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia zimowe. Pierwsze szkolenie pt.: „Aktualne przepisy dotyczące ubezpieczonych w KRUS” odbędzie się w środę 19 lutego 2020 roku o godz. 10.00. Szkolenie poprowadzą pracownicy KRUS – OT Tarnów. Omówią między innymi zasady ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe, odszkodowania, zasiłki, jak również zasady BHP w gospodarstwie. Po szkoleniu można będzie skorzystać z indywidualnych konsultacji.

 

W kolejną środę 26 lutego o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie pt.: „Aktualne przepisy dotyczące stosujących środki ochrony roślin”. Szkolenie poprowadzą pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czytaj więcej: Gmina Zakliczyn z budżetem Podczas 29. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 24 stycznia 2020 roku w sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu radni jednomyślnie przyjęli budżet Gminy Zakliczyn na rok 2020. Dochody Gminy Zakliczyn przewidziane w uchwale budżetowej, to kwota 58 milionów 258 tysięcy 156 złotych 99 grosze, natomiast wydatki Gminy Zakliczyn w tej samej uchwale zostały ustalone na kwotę 63 milionów 200 tysięcy 197 złotych 77 groszy.  Ponad 9 milionów złotych zostało zaplanowanych w budżecie na wydatki inwestycyjne.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych