Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Czytaj więcej: Kolejne drogowe inwestycje z rządowym wsparciemGmina Zakliczyn otrzymała kolejne duże rządowe pieniądze na modernizacje lokalnych dróg. Wkrótce przebudowana zostanie ul. Grabina w Zakliczynie oraz wyremontowana droga gminna w Lusławicach. Budżet państwa wesprze te przedsięwzięcia kwotą prawie 1,3 mln zł. Do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie dotarła właśnie informacja o przyznaniu Gminie Zakliczyn dofinansowania w kwocie blisko 1,2 mln zł w ramach rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Programem zarządza Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Czytaj więcej: IV Międzygminny Konkurs „Na leśnych tropach”IV Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „ Na leśnych tropach” dla szkół podstawowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w Czytaj więcej: IV Międzygminny Konkurs „Na leśnych tropach”Ciężkowicach odbył się 17 listopada 2017r. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Vicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie Janusz Onak.  W przyrodniczej rywalizacji, ze znajomości gatunków ssaków łownych naszych lasów, rozpoznawania tropów, posługiwania się terminologią myśliwską uczestniczyło 12 szkół: Bistuszowa, Ciężkowice, Faściszowa, Filipowice, Gromnik, Gwoździec, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Siekierczyna, Zakliczyn. Szkoły reprezentowane były przez 24 uczniów klas IV – VI.

Czytaj więcej: Wyróżnienie  indywidyalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej dla pani...21 listopada 2017 r. w Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się coroczna uroczystość wręczania nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w Czytaj więcej: Wyróżnienie  indywidyalne za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej dla pani...pomocy społecznej. Wśród 11 wyróżnionych przez Panią Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej osób znalazła się Pani Małgorzata Chrobak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach – za działalność zawodową i społeczną na rzecz poszerzania lokalnej oferty pomocowej dla różnych grup społecznych i ich integracji ze społecznością lokalną, w tym poprzez realizację licznych projektów.

Czytaj więcej: 40. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie – odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysówRadni interpelują i wnioskują, wnioskują i dziękują sołtysi, natomiast władza na zapytania i wnioski odpowiada, oczywiście w ramach kompetencji. Zauważyli Państwo, że interpelacje i wnioski są na początku sesji, a odpowiedzi na zakończenie obrad. Odpowiedzi które są w kompetencji burmistrza udziela Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Burmistrz Dawid Chrobak udzielił odpowiedzi radnej Ewie Nijak. Przetarg na budowę przepompowni we Wróblowicach był ogłoszony, ale nikt się nie zgłosił, zatem przetarg będzie ogłoszony ponownie na początku roku 2018. Radnej Urszuli Łośko burmistrz Chrobak odpowiedział, że zostanie powołana komisja w skład której wejdą przedstawiciele Rady Sołeckiej i reprezentanci Urzędu Miejskiego, żeby m.in. ustalić gdzie przebiega granica własności pana Kabata.

Czytaj więcej: Od dobrych nawyków do ZDROWIA … Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej  im. Lanckorońskich w...Profilaktyka i promocja zdrowia to ważne elementy oddziaływania szkoły na prawidłowy rozwój młodych organizmów. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, wyrabianie dbałości o własne zdrowie i kondycję fizyczną to główne cele realizowane przez Koło Promocji Zdrowia działające w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.
Jak co roku, w ramach działalności Koła, realizowane są różnorodne działania i przedsięwzięcia wpływające korzystnie na poprawę stanu zdrowia uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Czytaj więcej: 40.sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie – interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysówZgodnie z tradycją, po rozpoczęciu sesji i prezentacji sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej, kolejnymi punktami obrad Rady Miejskiej są interpelacje i wnioski radnych oraz wolne wnioski, czyli ta część, podczas której przewodnicząca Anna Moj udziela głosu również zaproszonym gościom. Zacznę jednak od definicja wyrazu interpelacja, który dość często pojawia się przy moich relacjach z sesji Rady Miejskiej. Interpelacja to nic innego jak oficjalne zapytanie, żądanie wyjaśnienia skierowane przez przedstawiciela parlamentu do rządu lub do ministra. Zatem interpelacja wywodzi się z obszaru parlamentarnego i zazwyczaj mamy w naszym dwuizbowym parlamencie do czynienia z interpelacją poselską, rzadziej z interpelacją senatorską. Ponieważ interpelować brzmi poważniej niż zadawać oficjalnie pytanie, stąd mamy interpelację właśnie, a nie, jak chce słownik języka polskiego w drugiej definicji tego wyrazu, że jest to „formalne zapytanie w sprawach urzędowych skierowane do władz”. Tyle wyjaśnienia, a teraz o tym, o co pytali i wnioskowali radni i w jakich sprawach głos zabierali sołtysi.

Czytaj więcej: Młodzież Pamięta. XV Sztafeta Pamięci Łowczówek – Zakliczyn, 2017„Młodzież Pamięta”, to przedsięwzięcie realizowane od kilkunastu lat w zakliczyńskim gimnazjum przez Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne „Compass”. Jego głównym celem niezmiennie jest kształtowanie tożsamości narodowej i pogłębianie w atrakcyjny sposób wiedzy o historii Polski poprzez pryzmat wydarzeń, które miały miejsce w naszym regionie. W obecnym roku szkolnym młodzi krajoznawcy i inni żądni wiedzy i przygód uczniowie uczestniczyli w rajdach edukacyjno-turystycznych: na Jamną, Mogiłę, do Rudy Kameralnej czy ostatnio do Łowczówka. Jednym z działań realizowanych od 15 lat przez Koło jest Sztafeta Pamięci łącząca cmentarz wojenny polskich legionistów w Łowczówku z grobem majora Kazimierza „Kuby” Bojarskiego, który był jednym z dowódców w Boju pod Łowczówkiem.

Czytaj więcej: Honorowe Insygnia dla burmistrza ZakliczynaBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak zajął drugie miejsce w tegorocznym plebiscycie na najpopularniejszego burmistrza Małopolski, zorganizowanym przez Gazetę Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Laureatów, najbardziej skutecznych gospodarzy miast i gmin, cenionych przez mieszkańców oraz zaangażowanych w swoją pracę nagrodzono podczas uroczystej gali, która odbyła się na krakowskim Kazimierzu.

Czytaj więcej: Porozumienie na 100-lecie niepodległościPodczas Konferencji „Ślady Wielkiej Wojny w Krajobrazie Powiatu Tarnowskiego. Legiony – Cmentarze – Dziedzictwo”, która odbyła się w Centrum Kultury w Pleśnej podpisany został list intencyjny między Samorządem Powiatu Tarnowskiego oraz gminami Tuchów, Pleśna, Zakliczyn i Wierzchosławice o zamiarze wspólnej organizacji w przyszłym roku szeregu imprez i wydarzeń dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej: Monitoring środowiska przyrodniczego  na terenie gminy ZakliczynMłodzież klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie uczestniczy w realizowanym przez Stowarzyszenie Ekopsychologia projekcie „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje realizację inicjatywy lokalnej pt: „Monitorowanie środowiska przyrodniczego na terenie gminy Zakliczyn”.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl