Przejście do firmy KM-Net

SKO

Czytaj więcej: W rocznicę likwidacji zakliczyńskiego gettaNa początku tego roku (26 stycznia) w Zakliczynie odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika upamiętniającego ludność pochodzenia żydowskiego zamieszkującą w Zakliczynie i innych miejscowościach, wymordowaną przez Niemców w 1942 roku. Pomnik powstał z inicjatywy i przy wsparciu Pani Anny Grygiel-Huryn, która urodziła się w zakliczyńskim getcie. Inicjatywę powstania pomnika wsparł IPN oraz samorząd Gminy Zakliczyn.

 

W środę, 6 września, w 81. rocznicę rozpoczęcia likwidacji getta w Zakliczynie, odbyła się przy pomniku na ul. Piłsudskiego w Zakliczynie uroczystość upamiętniająca ofiary Holocaustu. Uroczystość pięknie przygotowała społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie, a pieczę nad tym sprawowała Danuta Skalska – Cygan.

Czytaj więcej: Kredyt płynnościowy 2% dla rolnikówBank Spółdzielczy Rzemiosła posiada w swojej ofercie kredyt płynnościowy 2% z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Czytaj więcej: Kredyt płynnościowy 2% dla rolnikówOprocentowanie płatne przez Klienta – 2%, kwota kredytu uzależniona od powierzchni użytków rolnych, okres kredytowania do 60 miesięcy (do 5 lat), nie jest wymagany wkład własny. Ostateczny termin podpisania umowy do 31 grudnia 2023 roku.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia wniosku kredytowego!

 

 

Włodzimierz Stachoń
Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła Oddział w Zakliczynie

 

 

 

 

Czytaj więcej: Pamięci mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy” 17 września 2023 roku, w symboliczną dla historii Polski datę, odbędą się w Rudzie Kameralnej uroczystości poświęcone pamięci mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy” – żołnierza Wojska Polskiego, podziemnej armii polskiej AK i wreszcie Żołnierza Wyklętego.

 

Uroczystości rozpoczną się w miejscu śmierci Majora, po czym przeniosą się, najpierw do kaplicy, a potem pod pomnik mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy” i jego żołnierzy koło świetlicy i Ośrodka Praktyk Artystycznych Teatru Nie Teraz w Rudzie Kameralnej.

Czytaj więcej: Inauguracja u „Piłsudskiego” z nową Ekopracownią O godzinie 9 – tej, 4 września,  największa szkoła ponadpodstawowa w Powiecie Tarnowskim zainaugurowała rok szkolny 2023/24 – mam na myśli Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie.

 

Dyrektor Krzysztof Małek miał bardzo długą listę powitalną gości, bowiem na ul. Grabina do Zakliczyna zjechała pokaźna grupa VIP-ów; od poseł na Sejm RP Anny Pieczarki, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona i prezesa Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dra Kazimierza Koprowskiego, poprzez starostę tarnowskiego Romana Łucarza, członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasza Stelmacha i dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, aż po burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządów, organizacji pozarządowych współpracujących ze Szkołą,  po proboszczów parafii zakliczyńskich w osobach ks. Pawła Mikulskiego i o. Szymona Wierzbiaka.

Czytaj więcej: Odbudowana zostanie droga w Wesołowie19 małopolskich samorządów, poszkodowanych w tym roku w wyniku klęsk żywiołowych otrzymało rządowe wsparcie łącznie na 29 zadań. Gminie Zakliczyn przyznano 880 tys. zł na odbudowę drogi w Wesołowie.

 

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy, którego tematem było rządowe wsparcie dla małopolskich samorządów poszkodowanych w tym roku wskutek intensywnych opadów deszczu. Połączony był z wręczeniem czeków dla samorządów, które otrzymały dofinansowanie do zadań polegających na usuwaniu strat w infrastrukturze komunalnej.

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc mediacyjna  w ratuszuDzięki porozumieniu pomiędzy Fundacją „W drodze do marzeń” a Zakliczyńskim Centrum Kultury, od września do grudnia tego roku będzie dostępny w ratuszu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Mediacyjnej w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 16:00 do 19:00.

 

Szczegóły oferty poniżej oraz na załączonych materiałach graficznych.

 

Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy mediacyjnej.

 

Mediacja jest jednym z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy stronami wyjaśnienia spornych kwestii i nawiązania porozumienia. Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora. Postępowanie mediacyjne jest poufne. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody.

 

Jeśli sądzisz, że gdybyście umieli się dogadać, wszystko można załatwić – znaczy to, że mediator może pomóc twojej rodzinie. Umów się więc na mediacje.

Czytaj więcej: Inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich 4 września 2023 roku był dniem inauguracji roku szkolnego 2023/24. W tym dniu dzieci i młodzież szkolna rozpoczynała lub też w klasach starszych niż pierwsze i zerówki, rozpoczęła kontynuację edukacji szkolnej. Najwcześniej uroczysta inauguracja odbyła się w największej szkole podstawowej działającej na terenie Gminy Zakliczyn – w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.

 

Jak dowiedziałem się od dyrekcji, wraz z filią w Charzewicach, do zakliczyńskiej szkoły uczęszczać będzie w tym roku szkolnym blisko 600 uczniów. Nic dziwnego, że przed inauguracją trudno było zaparkować samochód w pobliżu obiektów szkolnych, a na ul. S. Jordana korek sięgał do obiektów byłej mleczarni.

Czytaj więcej: Nowy rok szkolny w nowych salach lekcyjnychInauguracja roku szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej w Stróżach połączona była z zakończeniem i podsumowanie realizowanej tam inwestycji – rozbudową obiektu. Koszt zrealizowanych prac wyniósł prawie 1,8 mln zł, a przeszło 1,5 mln zł to było dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład”.


- To co dzieje się w tej miejscowości i w tej szkole to kolejny przykład realizowanej przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego polityki zrównoważonego rozwoju. Mocnego wspierania finansowego nie tylko dużych ośrodków aglomeracyjnych, ale także mniejszych miejscowości. Polski lokalnej – podkreślał burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Wszystkim uczniom z naszej gminy życzę, aby czas nauki i zdobywania wiedzy był czasem radosnym. Niech będzie to rok odkryć, dobrych relacji i spełniania marzeń.

Czytaj więcej: Relacja z I Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Zakliczyn W dniach od 21 do 28 sierpnia 2023 roku w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej został zorganizowany przez OSP Zakliczyn przy współpracy z Gminną Komisją ds. Młodzieży działającą przy ZG ZOSP RP w Zakliczynie, I Obóz Sportowo – Pożarniczy MDP Gminy Zakliczyn.  W obozie wzięło udział 60 druhen i druhów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP; Zakliczyn, Wola Stróska, Gwoździec, Filipowice i Wróblowice.


W ramach zajęć prowadzonych przez wychowawców i komendanta obozu, odbyły się zarówno zajęcia teoretyczne jak i ćwiczenia związane z szeroko pojętymi zagadnieniami pożarnictwa i ratownictwa. Podczas obozu zrealizowano m.in. zagadnienia z zakresu ceremoniału pożarniczego, musztry, umundurowania, sprzętu ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego oraz pierwszej pomocy.  W trakcie trwania obozu znalazło się również miejsce na zajęcia sportowe i kulturalno – oświatowe. Pojechaliśmy do Ciężkowic, gdzie zwiedziliśmy „Skamieniałe miasto” oraz spacerowaliśmy po ścieżce w koronie drzew. Ochłodę w upalny dzień zapewnił nam pobyt w Parku zdrojowym, gdzie dzieci chętnie korzystały z basenów, a żądni adrenaliny skorzystali z parku linowego. Po męczącym przedpołudniu, udaliśmy się do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie po zwiedzaniu, mieliśmy czas na odpoczynek i ciepły posiłek.  Program obozu był bardzo intensywny i wypełniony do ostatniej minuty.

Czytaj więcej: Małopolska Gościnna - rusza kolejna edycja konkursuZarząd Województwa Małopolskiego wspierając rozwój turystyki i współpracę z organizacjami pozarządowymi ogłosił kolejną edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”.


Jesienna edycja konkursu „Małopolska Gościnna” to następna w tym roku szansa na uzyskanie wsparcia dla realizacji ciekawych inicjatyw związanych z tworzeniem, rozwojem i promocją produktów i ofert turystycznych Małopolski, w tym w zakresie infrastruktury turystycznej, organizacji przedsięwzięć turystycznych, organizacji wydarzeń turystycznych, podnoszenia jakości usług turystycznych, tworzenia regionalnych marek turystycznych oraz integracji środowisk turystycznych.

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.