Przejście do firmy KM-Net

SKO

Czytaj więcej: Anna Chmura ponownie dyrektorem Centrum Sztuki Mościce Z dniem 26 sierpnia 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Związku Zawodowego Pracowników Centrum Sztuki Mościce oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję tj. Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne, Stowarzyszenie „Ich lepsze jutro”, Stowarzyszenie Tarnowski Chór GOS.PL, oraz Stowarzyszenie Małopolska Kultura, ponownie powołał Annę Chmurę na stanowisko Dyrektora Centrum Sztuki Mościce na okres 5 lat.

 

Instytucja, jaką jest Centrum Sztuki Mościce pod dyrekcją pani Anny Chmury stała się nie tylko wizytówką Tarnowa, ale i całej Małopolski. To największa i najpopularniejsza instytucja kultury w tej części Małopolski. Jestem przekonany, że dalsze funkcjonowanie Centrum, zarządzane przez panią Annę Chmurę znajdzie odzwierciedlenie w harmonijnym rozwoju - mówił marszałek Witold Kozłowski.

 

Centrum Sztuki Mościce to wspaniałe miejsce o bogatej historii i tradycji. Serdecznie gratuluję nominacji i życzę powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć i inicjatyw - dodała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Czytaj więcej: Nasza oferta reklamowa dla kandydatów na posłów i senatorów15 października odbędą się wybory parlamentarne; wyborcy wybierać będą posłów do Sejmu oraz senatorów. Po ogłoszeniu daty wyborów odebrałem kilka zapytań o możliwość reklamy wyborczej w naszej gazecie, więc odpowiadam tym którzy wyrazili takie zainteresowanie i tym, którzy być może po przeczytaniu niniejszej informacji zainteresowanie przejawią. Za pośrednictwem Głosiciela – samorządowej, nieodpłatnej gazety Miasta i Gminy Zakliczyn o nakładzie 2 700 egzemplarzy – możecie dotrzeć do wyborców. Wystarczy, że zamówicie sobie u nas reklamę wyborczą.

 

Oto propozycja reklamy wyborczej na portalu www.zakliczyninfo.pl

Czytaj więcej: Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczejDo zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

 

przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

 

Dieta za pracę w komisji

 

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 800 zł, zastępcy przewodniczącego 700 zł, a członkowie komisji 600 złotych.

Czytaj więcej: Zmarł Tata Sekretarza Gminy Zakliczyn 30 sierpnia zmarł, przeżywszy 87 lat Pan Antoni Krzyżak; Mąż Marii Krzyżak; emerytowanej Kierownik USC w Zakliczynie i Tata Sekretarza Gminy Zakliczyn Janusza Krzyżaka.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 września (w sobotę) 2023 roku i rozpoczną się w kościele p.w. św. Idziego opata w Zakliczynie o godzinie 11 – tej modlitwą Różańca, po której rozpocznie się nabożeństwo żałobne.

Czytaj więcej: Zwiększona dotacja na zamek w MelsztynieSą dodatkowe pieniądze z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na domknięcie inwestycji związanej z odbudową wieży średniowiecznego zamku w Melsztynie. Gmina Zakliczyn otrzymała na ten cel 687 tys. zł i łączne tegoroczne dofinansowanie wyniesie 1 mln 37 tys. zł.

 

- Na szósty etap prac związanych z odbudową zamkowej wieży pierwotnie otrzymaliśmy 350 tys. zł. Wraz z wkładem własnym mieliśmy zabezpieczone na to zadanie 500 tys. zł. Najtańsza oferta przetargowa wyniosła jednak prawie 1,3 mln zł. Napisaliśmy więc pismo do pana profesora Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o zwiększenie dotacji, aby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą i jeszcze w tym roku wykonanie ostatniej kondygnacji budynku i dachu na wieży. Z departamentu ochrony zabytków MKiDN nadeszła właśnie pozytywna odpowiedź. Tegoroczna dotacja na Melsztyn została właśnie zwiększona o 687 tys. zł i wyniesie 1 mln 37 tys. zł – informuje burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Czytaj więcej: Stypendia szkolne 2023Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 600,00 zł – netto na osobę, kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł). Stypendium szkolne przeznaczone jest w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w pokoju nr 4 w Budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32, w dniach od 7 września 2023 roku w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2023 roku. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku). Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w oświadczeniu będącym załącznikiem do wniosku.

Czytaj więcej: Zapraszamy na podsumowanie „Wakacji na orliku w Paleśnicy” - zaproszenie odwołane

Po konsultacji z organizatorami ze względu na warunki pogodowe odwołujemy dzisiejszy turniej i kino plenerowe. 

 

"Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne Organizatorzy Podsumowania "Wakacji na Orliku w Paleśnicy" podjęli decyzję o odwołaniu dzisiejszego wydarzenia i przeniesienie go na inny dogodny termin, o którym poinformujemy za pośrednictwem lokalnych mediów elektronicznych. Za utrudnienia przepraszamy."

 

Monika Kulak

 

 

W dniu 31.08.2023 r. tj. czwartek od godziny 16.30 zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym na rozgrywki sportowe, gry i zabawy oraz kino plenerowe. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal, a przed projekcją filmu darmowy popcorn. Dodatkowo dla startujących drużyn przewidziane są pamiątkowe puchary.

Czytaj więcej: Krajobraz po nawałnicy Potężna nawałnica, która przetoczyła się południowym pasem Subregionu Tarnowskiego w sobotę 26 sierpnia, spowodowała ogrom strat materialnych, które są aktualnie szacowane. Pozrywane dachy i uszkodzone domy mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze, pozrywane linie energetyczne i internetowe, zalane piwnice i zniszczona architektura ogrodowa, połamane lub wręcz powyrywane z korzeniami drzewa. Na szczęście nie słychać (w naszym regionie) o przypadkach śmiertelnych.


Czytaj więcej: Krajobraz po nawałnicy Najbardziej, jak się wydaje ze wstępnych szacunków, ucierpiała Gmina Czchów, gdzie zostało uszkodzonych kilkadziesiąt budynków, powalone drzewa zatarasowały drogi – m.in. został wyrwany z korzeniami 150 - letni pomnik przyrody - dąb „Władysław” koło Szkoły Podstawowej w Czchowie. Cała Gmina została pozbawiona dostępu do energii elektrycznej, w związku z czym Jednostka Ratowniczo - gaśnicza Nowy Sącz dostarczyła agregat prądotwórczy o mocy 80 kW do uruchomienia przepompowni wody w miejscowości Czchów. Starosta Brzeski Andrzej Potępa zwołał w niedzielę Powiatowy Sztab Kryzysowy w którym wzięli udział burmistrz Czchowa i wójtowie południowych gmin powiatu oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Czytaj więcej: Plany działań priorytetowych Posterunku Policji w ZakliczynieDzielnicowi Posterunku Policji w Zakliczynie zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji, w uzgodnieniu z Kierownikiem ogniwa ds. prewencji, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowali plany działań priorytetowych, które są prowadzone od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.

 

  • Na terenie gminy Zakliczyn w powyższym okresie czasu realizowane będą następujące zadania:
  • Dążenie do zminimalizowania zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu, używaniu słów nieprzyzwoitych oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego w miejscowości Zakliczyn na ulicy Rynek.

Czytaj więcej: O nowych pomysłach i rozwiązaniach systemowych w sporcie i turystyce26 września rozpoczął się II Europejski Kongres Sportu i Turystyki w Zakopanem. Największe wydarzenie skupiające najważniejsze osoby w polskim i europejskim sporcie potrwa trzy dni. Patronat honorowy objął prezydent Andrzej Duda.  Organizatorzy podzielili kongres na kilka podstawowych bloków tematycznych. Zagrożenia w sporcie to pierwszy z nich. Zapobieganie zagrożeniom w organizacjach sportowych, ochrona młodzieży i wprowadzanie jej w świat profesjonalnego sportu, przeciwdziałanie korupcji w sporcie, działania antydopingowe – to zagadnienia, na które paneliści poszukają odpowiedzi.


Kolejnym istotnym blokiem tematycznym jest Polska jako organizator wielkich imprez sportowych. Ten blok tematyczny to jednocześnie przegląd doświadczeń, takich jak EURO 2012, Euro EHF 2016, czy choćby tegorocznych Igrzysk Europejskich, ale to także rozmowa o ambicjach na przyszłość i o tym, czy jesteśmy już wystarczająco gotowi i doświadczeni aby organizować kolejne wielkie i spektakularne imprezy sportowe – mówi Marta Szymoniak, prezes Fundacji Gateway 4.0, organizatora Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki. - To także dyskusja o tym jak współpracować na wszystkich szczeblach, od centralnego, przez środowiska sportowe, samorządy, organizacje pozarządowe i biznes przy tego rodzaju wydarzeniach – dodaje.

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.