MST

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Czytaj więcej: Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar BurmistrzaBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy oraz Animator Orlika w Paleśnicy zapraszają na TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAKLICZYN W KATEGORII OPEN. Zawody odbędą się 15 lipca (sobota), o godzinie 16:00, na Orliku w Paleśnicy. Zapisy i informacje na temat turnieju u animatora Roberta Kraja - tel. 604-07-45-70. Drużyny należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca br., liczy się kolejność zgłoszeń (liczba drużyn ograniczona!). Zgłoszenie drużyny można dokonać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poniżej regulamin turnieju i formularz zgłoszeniowy.

Czytaj więcej: Piknik Szkoły MarzeńW słoneczne niedzielne popołudnie, dnia 14 czerwca 2017 roku, przy Szkole Podstawowej w Faściszowej odbył się Piknik Rodzinny, który od sześciu lat jest tradycją naszego środowiska. W tym wyjątkowym dniu plac szkolny zapełniał się z minuty na minutę. Imprezę otwarł dyrektor szkoły, pan Adam Zawada, który na wstępie gorąco powitał wszystkich gości i serdecznie podziękował osobom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości, wręczając pamiątkowe statuetki "Przyjaciół Szkoły Marzeń” oraz pisemne podziękowania w formie dyplomów.

Czytaj więcej: Warsztaty konsultacyjne: są pierwsze wnioski ws. MPZPZa nami pierwsze spotkanie konsultacyjne nt. planowania przestrzeni miasta. Urząd Miejski w Zakliczynie realizuje projekt pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych", w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Jak już wyjaśnialiśmy na łamach portalu i w Głosicielu, głównym celem projektu jest przeprowadzenie różnych form konsultacji społecznych na etapie planowania przestrzennego w Zakliczynie. Najważniejszymi działaniami w ramach projektu są warsztaty konsultacyjne i ankieta on-line zamieszczona od 12 czerwca br. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zakliczynie (www.zakliczyn.pl).

Czytaj więcej: MTB Maraton 2017 Tegoroczna edycja MTB Maratonu po raz drugi wjedzie na teren gminy Zakliczyn w dniu 22 lipca 2017 roku. W czterech gminach zostały zorganizowane trasy dla uczestników Maratonu; w Skrzyszowie odbyła się inauguracja 21 maja, w Iwkowej cykl gościł 25 czerwca, 22 lipca będzie w gminie Zakliczyn i na zakończenie w Piwnicznej 27 sierpnia 2017 roku. Impreza realizowana jest pod patronatem Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza, a w skład Komitetu Honorowego cyklu weszli wójtowie i burmistrzowie gmin w których tegoroczny cykl się odbywa, wśród nich Dawid Chrobak. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie cyklu: http://2pmg.pl/ 

 

 

Czytaj więcej: W Góry Świętokrzyskie W dniach od 5 do 9 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej uczestniczyli w niezwykłej przygodzie, która okazała się być wyjątkowo cenną lekcją, pełną wrażeń i nowych doświadczeń. Dzieci wyjechały w ramach Zielonej Szkoły do jednego z najpiękniejszych zakątków w Polsce, poznawały uroki województwa świętokrzyskiego; miejscem docelowym podróży były Góry Świętokrzyskie.

Czytaj więcej: Spotkanie z Panem Policjantem Młodszy aspirant dzielnicowy Wojciech Klisiewicz, było gościem w szkole Filialnej w Charzewicach w dniu 20 czerwca 2017 roku. Na samej końcówce roku szkolnego niezwykle ważnego gościa uczniowie jak zawsze przyjęli z wielkim entuzjazmem. Policjant przeprowadził pogadankę na temat najistotniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem podczas wakacji. Przypomniał uczniom podstawowe zasady korzystania z dobrodziejstw lata, tak by dało ono dzieciom możliwość dobrego wypoczynku i nabrania sił do pracy w nowym roku szkolnym.

Czytaj więcej: Komunikat PPIS w Brzesku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody pochodzącej z wodociągu publicznego Brzesko-Łukanowice, pobranej w punktach czerpalnych w Brzesku – zdrój wodny oraz pobranej na sieci wodociągowej w miejscowościach Jasień, Brzesko, Dębno, Jadowniki, Łysa Góra i Sufczyn, stwierdzono, że jakość wody w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych, w tym też wcześniej kwestionowanego Clostridium perfringens (łącznie ze przetrwalnikami) nie budzi zastrzeżeń w odniesieniu do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Powyższe ustalenia pozwalają na potwierdzenie przydatności do spożycia przez ludzi wody dystrybuowanej przez wodociąg publiczny Brzesko-Łukanowice.

Wyżej opisany stan rzeczy potwierdzono w decyzji nr 31/17, wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku w dniu 21 czerwca br. (znak: NHK-AS-431-100/17).

Czytaj więcej: Woda z wodociągu już bezpieczna Urząd Miejski w Zakliczynie informuje, że według oficjalnego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie z dnia 21 czerwca (godz. 11.00) na podstawie wyników badań wody z ujęcia w Łukanowicach oraz z sieci wodociągowej zaopatrującej mieszkańców gminy Zakliczyn woda jest bezpieczna i przydatna do spożycia przez ludzi. Jednocześnie na wniosek Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zostaną dzisiaj pobrane i przebadane przez tarnowski Sanepid dodatkowe próbki wody z sieci wodociągowej w szkołach w Zakliczynie i Gwoźdźcu. Oficjalne wyniki badanych próbek wody zostaną ogłoszone w dniu 22 czerwca.

Czytaj więcej: Ważny komunikat dla odbiorców wody z wodociągu !Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody, pobranej przez pracowników brzeskiej Stacji w ramach kontroli nadzorczej w punkcie czerpalnym w miejscowości Jasień, zlokalizowanym w tamtejszym Domu Dziecka i zasilanym z wodociągu publicznego Łukanowice-Brzesko, stwierdzono pogorszenie się jej parametrów mikrobiologicznych, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) – stan stwierdzony: 6 jtk*/100 ml przy normie wynoszącej 0 jtk/100 ml. Powyższa sytuacja wymusiła konieczność wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku zakazu korzystania z wody pochodzącej z ww. sieci wodociągowej na potrzeby konsumpcyjne – decyzja obowiązująca od dnia 20 czerwca 2017 r., jak też podjęcia doraźnych działań naprawczych przez operatora wodociągu, tj. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Brzesku Sp. z o.o. Do czasu pozytywnej weryfikacji skuteczności działań naprawczych, potwierdzonych wykluczeniem poprzez badania laboratoryjne obecności wskazanego wyżej zanieczyszczenia mikrobiologicznego, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku zaleca wykorzystywanie do potrzeb konsumpcyjnych wyłącznie wody pochodzącej z innych, nie budzących zastrzeżeń źródeł. Obecnie zakwestionowana woda nie nadaje się do spożycia w stanie surowym, jak też po przegotowaniu. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu, którego obwieszczenie planowane jest w najbliższych dniach.

*jtk – jednostka tworząca kolonię

Czytaj więcej: Uczą dzieci ważnych umiejętności Czytaj więcej: Uczą dzieci ważnych umiejętności 13 czerwca w Szkole Podstawowej w Charzewicach miało miejsce niecodzienne i niezwykle ważne wydarzenie. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gwoźdźca, należący do Systemu ratownictwa Krajowego zaprezentowali pokaz ratownictwa medycznego. Wzięli w nim udział panowie: Jarosław Wąs, Grzegorz Łośko, Stanisław Dudek, którzy dysponowali profesjonalnym sprzętem do ratownictwa medycznego oraz fantomem.

buygenericmds.com apteka-india.com modafinil-buy.com

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl