fil

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: Samorządowe przymiarki do wyborów – część 6W poprzednim odcinku napisałem, że w sztabach wyborczych komitetów, które liczyć się będą w jesiennych wyborach samorządowych, z grubsza wiadomo już kto, gdzie i z kim. Nie ogłasza się zbyt wcześnie nazwisk głównych graczy na scenie wyborczej, dlatego na razie trwa gra z wyborcami pod tytułem „kandydaci na kandydatów” lub „poprzemy, albo nie.” W tym czasie jest miejsce na sondaże, wypowiedzi politologiczne i ciekawe rozmowy polityczne. Mój dobry znajomy zachwyca się sondażami Marcina Palade – twórcy „Atlasu wyborczego Rzeczypospolitej.” Ja raczej słucham ciekawych wypowiedzi politologicznych, czytam wywiady, sam sporządzam analizy porównawcze. W ostatnich tygodniach moją uwagę przykuły wypowiedzi Marcina Mastalerka, który pojawił się w mediach po blisko dwóch latach "uśpienia", i …. gość mówił naprawdę mądrze. Pamiętacie pewnie, że to autor zwycięskich kampanii wyborczych, rzecznik prasowy PiS w latach 2014 -15, potem dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w PKN Orlen, a od jesieni ubiegłego roku pracuje w prywatnym przedsiębiorstwie, robi doktorat i jest w dobrych relacjach z prezydentem Andrzejem Dudą.

Czytaj więcej: Pierwsza rata podatku i usługi kominiarskiePrzewodniczący Miasta Zakliczyna informuje o poborze pierwszej raty podatku w dniach 12-13-14-15 marca w godz. 9:00-12:00 na parterze Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32
oraz
w w/w dniach w domu przy ul. Mickiewicza 59, w godz. 16:30-18:00.
Uwaga! Proszę o zabranie ze sobą nakazów podatkowych.
Kontakt: 14-66-53-177, kom. 664-432-769.

Czytaj więcej: Finał strażackiej kampanii sprawozdawczej w Gwoźdźcu 3 marca 2018 roku w Domu Strażaka w Gwoźdźcu odbyło się ostatnie w gminie Zakliczyn walne zebranie sprawozdawcze OSP. Tutejsza jednostka od ponad 4 dekad kojarzona z postacią Stanisława Nadolnika i nic w tej materii w najbliższym czasie się nie zmieni. Jednostka OSP w Gwoźdźcu jest też jedną z trzech w gminie (obok Filipowic i Zakliczyna), która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Tutejsza OSP to również znacząca rola kobiet – wszak znajdujemy się w Wiosce pod kobieca ręką – i strażacka grupa śpiewacza, która na bocheńskim przeglądzie zespołów artystycznych OSP zajęła I miejsce. Kolejny wyróżnik tej jednostki, to udany zaciąg z lokalnego środowiska ważnych postaci burmistrza Dawida Chrobaka, który na tą okoliczność paradował w mundurze strażackim.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze personelu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie ZakliczynSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) jako beneficjent projektu „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. – Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR  ogłasza nabór personelu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn na następujące stanowiska:

Czytaj więcej: Gala podsumowująca projekt „Let’s speak about English – Porozmawiajmy  o angielskim”13 grudnia 2017 roku odbyła się gala podsumowująca projekt „Let’s speak abot English” realizowany w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach. Dzięki Fundacji NIDA oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uczniowie z naszej szkoły otrzymali dofinansowanie w kwocie 17.000 zł obejmujące projekt główny plus wakacje. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym to 37.505 (projekt główny plus wakacje). W gali uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście (pan Marek Niemiec – redaktor miesięcznika „Głosiciel”, pan Zbigniew Jachym – sołtys wsi Wróblowice, pani Wioletta Osiecka – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach, panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wróblowianki oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblowicach).

Czytaj więcej: Duże inwestycje i rekordowy budżetBudowa samorządowego przedszkola ze żłobkiem, kompleksowa modernizacja placu targowego przy ul. Grabina w Zakliczynie, aby możliwa była tam w komfortowych warunkach sprzedaż ekologicznej żywności oraz budowa bloków mieszkalnych w Paleśnicy i Lusławicach w ramach programu „Mieszkanie+” to główne tegoroczne zadania inwestycyjne, które realizowane będą w gminie Zakliczyn.

 

Mimo że uchwalony budżet gminy Zakliczyn na 2018 rok jest to dopiero budżetem początkowym, gdyż w ciągu roku spłyną na pewno dodatkowe pieniądze, m.in. z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, to pod wieloma względami już teraz zapowiada się rekordowo. Po stronie wydatków wynosi przeszło 59 mln zł, a na inwestycje przeznaczona jest kwota blisko 15 mln zł. Oprócz zabezpieczenia potrzeb bieżących, co jest niezbędne, w 2018 roku w zakliczyńskiej gminie zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć większych i mniejszych.

Czytaj więcej: Większa dostępność do poradni „Centrum Zdrowia Zakliczyn”  ul. Tarnowska 2 informuje, że zwiększona została dostępność do Poradni Ginekologiczno-Położniczej

Aktualnie przyjmują lekarze:

 

Lek. med. Witold Solarz- specjalista ginekolog-położnik
Lek. med. Roman Żaba- lekarz ginekolog
Lek. med. Barbara Otfinowska- specjalista ginekolog-położnik

Czytaj więcej: Informacja o naborach w LGD Dunajec - Biała Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje  z zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia):

 

- podejmowanie działalności gospodarczej (w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego)
Limit środków w ramach naboru: 150 000,00 zł
Minimalna wartość operacji: 50 000,00 zł
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł

Czytaj więcej: Oscar dla wiceprezesa WojtasaOd kilku lat, gdy jadę na zebranie sprawozdawcze OSP do Filipowic, to z niecierpliwością czekam na prezentację sprawozdania z działalności OSP Filipowice przygotowywane przez wiceprezesa Józefa Wojtasa. Tym razem do Filipowic było się dość ciężko dostać, bo śnieg padał mocno, jak rzadko tej zimy, no ale w końcu to był luty, a konkretnie 24 lutego, więc zima miała prawo rządzić. Trochę się spóźniłem, ale w tym czasie Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice” zagrała i goście, którzy nie spóźnili się podziwiali jej kunszt muzyczny. Zebranie otworzył prezes Tadeusz Martyka, który powitał gości i przekazał prowadzenie Józefowi Wojtasowi. Były szef Rady Miejskiej w roli szefa prowadzącego zebranie czuje się jak ryba w wodzie, więc jak już zaczął prowadzić, to było sprawnie, profesjonalnie i sympatycznie.

Czytaj więcej: Nowe przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej w Faściszowej"Szkoła Marzeń" w Faściszowej od lat dokłada wszelkich starań, aby uczęszczające do niej dzieci miały jak najlepsze warunki do zdobywania i rozwoju nowych umiejętności, kreatywności oraz naturalnej ciekawości otaczającego ich świata. Każdego roku, pan dyrektor Adam Zawada starannie planuje i nadzoruje kolejne prace remontowe, które poprawiają funkcjonalność i bezpieczeństwo pomieszczeń szkolnych. Trwający zaledwie kilka miesięcy rok szkolny 2017/2018 już okazał się w tej kwestii rokiem wyjątkowym, a to za sprawą dwóch dużych projektów : zaadaptowania części poddasza do stworzenia biblioteki szkolnej oraz stworzenia profesjonalnego laboratorium językowego dostępnego dla wszystkich uczniów szkoły w Faściszowej.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych