Baner festiwalu

 

Czytaj więcej: Organizacja transportu do punktów szczepień przeciw COVID-19W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV, informujemy o możliwości zapewnienia przez Urząd Miejski w Zakliczynie transportu do punktu szczepień na terenie Gminy Zakliczyn dla osób:
– niepełnosprawnych tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
– osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.

 

Czytaj więcej: Nowe stawki za odbiór odpadów komunalnychPodczas grudniowej sesji Rada Miejska w Zakliczynie dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Wysokość opłaty miesięcznej będzie ustalona na podstawie danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Czytaj więcej: Coraz większy budżet i coraz więcej na inwestycjeDrugi etap i dokończenie rewitalizacji centrum Zakliczyna, rozpoczęcie budowy wielorodzinnego bloku mieszkalnego w Lusławicach, rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz działania proekologiczne – to sztandarowe tegoroczne przedsięwzięcia samorządu gminy Zakliczyn.

 

Czytaj więcej: Ostatnie wolne miejsca w gminnym projekcie wymiany pieców!Jak wielokrotnie informowaliśmy na terenie Gminy Zakliczyn realizowane są projekty w zakresie wymiany kotłów. Część mieszkańców już skorzystała z dofinansowania.
Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca w projekcie na wyminę starych nieekologicznych kotłów na nowoczesny piec z podajnikiem na ekogroszek lub pellet.

 

Czytaj więcej: ,,Powodziówka” w Słonej  wykonana jeszcze przed świętamiJak już informowaliśmy w listopadzie 2020 r. Gmina Zakliczyn na wniosek Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity otrzymała promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej 203364K „Zakliczyn- Kończyska- Kalinówka" w miejscowości Słona w km 2+990-3+203, 3+273-4+430".

Czytaj więcej: Szczepienia przeciwko COVID-19Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

 

Czytaj więcej: Jubileusz 25-lecia PKS Jedność Paleśnica w cieniu pandemiiMiniony 2020 rok był bardzo specyficzny głównie ze względu na sytuację związaną z pandemia i idącym za tym paraliżem codziennego życia w tym również sportu. Był także szczególny w historii klubu, ponieważ wtedy przypadła 25 rocznica istnienia Parafialnego Klubu Sportowego „Jedność” Paleśnica, który założony został w 1995 roku.

Czytaj więcej: TOP – 10 wydarzeń 2020 roku w Gminie Zakliczyn Za nami szczególny rok, w którym synonimem pozytywnej wiadomości był „wynik negatywny” - chodzi oczywiście o negatywny wynik testu na obecność koronawirusa w organizmie. Na szczęście w rzeczywistości gospodarczej, inwestycyjnej pojęcie pozytywny oznacza pozytywny, a negatywny – negatywny. Mimo symptomów kryzysowych, w realiach inwestycyjnych i gospodarczych rok 2020 w gminie Zakliczyn może okazać się jednym z najbardziej efektownych i efektywnych w ujęciu nie tylko rocznym, ale i szerszej perspektywie. Na zadania inwestycyjne w 2020 r. wydatkowano kwotę ponad 13,6 mln zł, z czego ponad 5,7 mln zł to środki z pozyskanych przez samorząd Gminy Zakliczyn dotacji unijnych i rządowych.

 

Moim zdaniem co najmniej kilka wydarzeń, które umieściłem w TOP – 10 minionego roku, będą mieć wpływ nie tylko na najbliższe lata, ale dziesięciolecia.

Czytaj więcej: Ruszył nabór wniosków na środki z budżetu Województwa MałopolskiegoRuszył nabór na uzyskanie środków z budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na m.in. budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

 

Czytaj więcej: Orszak Trzech Króli 2021 pod hasłem ORSZAK TRZECH KRÓLI to największe uliczne Jasełka na świecie, kultywujące przywracanie tradycji i wspierające oddolne inicjatywy lokalne, o charakterze  edukacyjnym i kulturalnym. Orszak powstaje dzięki działaniom zwykłych ludzi, to "Kolos, który co roku budzi się 6 stycznia".

 

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.