MST

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Czytaj więcej: Jest porozumienie ws. dróg leśnych i zamku w MelsztynieBurmistrz Dawid Chrobak spotkał się w siedzibie Nadleśnictwa Gromnik (razem z wójtami Gródka nad Dunajcem i Korzennej) z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie - Janem Kosiorowskim i przedstawicielami Nadleśnictw ws. współfinansowania przez Lasy Państwowe inwestycji na drogach gminnych. Rzecz dotyczy dróg gminnych, po których poruszają się ciężkie ciężarówki z drewnem, i dróg będących własnością Lasów Państwowych. To szlaki m. in. w Jamnej, Bieśniku, Gwoźdźcu czy Bukowcu. Rozmowy przebiegają optymistycznie, strony deklarują współpracę w tej dziedzinie.

Podobnie rzecz się ma w przypadku ruin melsztyńskich, użyczonych przez Skarb Państwa (w imieniu którego działają Lasy Państwowe) gminie Zakliczyn. Dyrektor Kosiorowski, po wizji w terenie, zadeklarował pomoc w renowacji i zabezpieczeniu zamku w Melsztynie przy udziale dotacji z budżetu państwa, m. in. w ramach osuwisk (MSWiA) oraz środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To nowa jakość w negocjacjach naszego samorządu, bowiem od wielu lat nie było tak zdecydowanej woli partycypacji w podjęciu skądinąd bardzo kosztownych prac rewitalizacyjnych melsztyńskiej warowni.

Czytaj więcej: W Zakliczynie wszystkie dzieci nasze są … aktywne!Wspólne odrabianie lekcji, bal Czytaj więcej: W Zakliczynie wszystkie dzieci nasze są … aktywne!karnawałowy, a nawet zajęcia z decoupage – to tylko część aktywności dla najmłodszych jakie organizowali stypendyści IKEA Family i Fundacji Świętego Mikołaja w ramach projektu „Wszystkie dzieci nasze są”. Odbiorcami projektu były dzieci uczęszczające na popołudniowe zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Filipowicach i Zakliczynie.

Czytaj więcej: Sekretarze z całej Polski spotkali się w KrakowiePrzeszło 250 sekretarzy gmin ( w tym Janusz Krzyżak z Zakliczyna), powiatów i województw wzięło udział II Krajowym Kongresie Sekretarzy. W spotkaniu zabrali głos przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ambasady, uczelni wyższych, a także senatorowie, posłowie oraz specjaliści z urzędów miast i gmin z całej Polski. W dniach 29-30 maja 2017 r. w Krakowie odbył się II Krajowy Kongres Sekretarzy. Wydarzenie zgromadziło uczestników z 14 województw - sekretarzy urzędów wojewódzkich, powiatów i gmin. Tematem wiodącym wydarzenia były szanse i wyzwania związane z informatyzacją polskich urzędów oraz wykorzystywaniem nowoczesnych technologii do kontaktu z mieszkańcami. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) - Organizator Kongresu, położyła nacisk przede wszystkim na dyskusje i rozmowy.

Czytaj więcej: Ratusz w Zakliczynie z dotacjąZarząd Województwa Małopolskiego spośród 51 wybrał 39 projektów do dofinansowania, w tym projekt gminy Zakliczyn dotyczący przebudowy sali w budynku Ratusza wraz z rozbudową instalacji elektrycznej i budową instalacji klimatyzacyjnej. Koszt inwestycji to ponad 645 tys. zł. Warto zaznaczyć, że 345 tys. zł będzie zrefundowane przez Unię Europejską. W ubiegłym roku w ramach tego projektu wykonano klimatyzację sali ratuszowej za blisko 95 tys zł.

Czytaj więcej: Nie tylko absolutoriumProgram 34. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Sali im. W. S. Jordana w ratuszu, w dniu 30 maja 2017 roku liczył 12 punktów. Obrady rozpoczęły się o godzinie 11:00. Oprócz absolutorium radni zmienili tegoroczną uchwałę budżetową, zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, wyrazili zgodę na wynajem nieruchomości gminnych w Charzewicach, Zakliczynie i Stróżach oraz przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn. Ponadto wysłuchali sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz z realizacji uchwał, które podjęli podczas wcześniejszych sesji Rady. Rada Miejska gościła Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn Władysława Żabińskiego, który był uczestnikiem strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych na przełomie 1980 i 81 roku.

Czytaj więcej: Jednomyślne absolutorium dla Burmistrza za rok 2016Podczas 34. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, radni udzielili burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi jednomyślnego absolutorium. W sesji uczestniczył komplCzytaj więcej: Jednomyślne absolutorium dla Burmistrza za rok 2016et, piętnastu radnych Rady Miejskiej oraz sołtysi. Sesja absolutoryjna jest jedną dwóch najważniejszych sesji Rady w ciągu roku i traktowana jest na równi z sesją podczas której uchwalany jest budżet Gminy. Uchwałę absolutoryjną poprzedza, można by tak napisać, szczególny ceremoniał. Najpierw burmistrz prezentuje dokonania swoje i urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, potem odczytywane są protokoły Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Następnie ponownie dokument Regionalnej Izby Obrachunkowej rekomendujący udzielenie absolutorium i ponownie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Łopatka odczytując wniosek o udzielenie absolutorium zwrócił uwagę na rozsądną gospodarkę budżetem Gminy i zrealizowane zadania przy ograniczonym dostępie do środków unijnych w roku 2016.

Czytaj więcej: Jeszcze o pomniku w Wesołowie…W redakcji Głosiciela pojawili się dzisiaj właściciele działki, na której posadowiona jest kapliczka z krzyżem, o której piszemy w artykule poniżej. Państwo Jaszczurowie ostatecznie nie zdecydowali się na podniesienie powalonego krzyża własnym sumptem, konsultując się z policją i magistratem, ze względu na obawę, że może dojść do uszkodzenia pomnika. Tym samym wyrażają życzenie, by akcją posadowienia kapliczki na swoim miejscu zajął się Urząd Miejski, ponieważ rzeczony krzyż w Wesołowie jest zarejestrowany w Gminnej Ewidencji Zabytków.

 

 

Czytaj więcej: Budżet miasta podzielony, spółka wodna odwieszonaSkromne przedstawicielstwo społeczności Zakliczyna pojawiło się na zebraniu miejskim zwołanym 19 maja br. przez przewodniczącego Rady Miasta Zakliczyna - Kazimierza Rybę. Najważniejsze tematy ratuszowego spotkania to rewitalizacja Rynku, uchwała ws. reaktywacji spółki wodnej, informacja Burmistrza, uchwalenie budżetu miasta.

Wymóg obecności 158 osób z 1584 uprawnionych do głosowania, jako warunku prawomocności obrad w pierwszym terminie, nie został spełniony, stąd przesunięcie godziny rozpoczęcia zebrania o kwadrans. Na liście obecności podpisały się ostatecznie 33 osoby.

Czytaj więcej: Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – debata społeczna w ZakliczynieRealizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w cyklu debat społecznych. Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tematem poszczególnych debat będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m.in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowania działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

Czytaj więcej: Rządowy program „Mieszkanie PLUS” w Gminie Zakliczyn – ankietaAnkieta przygotowana przez Urząd Miejski w Zakliczynie ma pomóc określić skalę zainteresowania Programem MIESZKANIE PLUS wśród mieszkańców Gminy Zakliczyn, jak również wśród mieszkańców spoza terenu Gminy Zakliczyn. Państwa opinie i zebrane informacje będą przydatne przy opracowywaniu koncepcji wdrażania programu i planowaniu realizacji kolejnych etapów przedsięwzięcia. Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjsi8pByelf3FjsvWVxtCfwBmHa7NR1bqdPHN5l_ZjD0iogg/viewform

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl