festsmak

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Czytaj więcej: Od dobrych nawyków do ZDROWIA … Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej  im. Lanckorońskich w...Profilaktyka i promocja zdrowia to ważne elementy oddziaływania szkoły na prawidłowy rozwój młodych organizmów. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, wyrabianie dbałości o własne zdrowie i kondycję fizyczną to główne cele realizowane przez Koło Promocji Zdrowia działające w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.
Jak co roku, w ramach działalności Koła, realizowane są różnorodne działania i przedsięwzięcia wpływające korzystnie na poprawę stanu zdrowia uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

Czytaj więcej: 40.sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie – interpelacje i wnioski radnych oraz sołtysówZgodnie z tradycją, po rozpoczęciu sesji i prezentacji sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej, kolejnymi punktami obrad Rady Miejskiej są interpelacje i wnioski radnych oraz wolne wnioski, czyli ta część, podczas której przewodnicząca Anna Moj udziela głosu również zaproszonym gościom. Zacznę jednak od definicja wyrazu interpelacja, który dość często pojawia się przy moich relacjach z sesji Rady Miejskiej. Interpelacja to nic innego jak oficjalne zapytanie, żądanie wyjaśnienia skierowane przez przedstawiciela parlamentu do rządu lub do ministra. Zatem interpelacja wywodzi się z obszaru parlamentarnego i zazwyczaj mamy w naszym dwuizbowym parlamencie do czynienia z interpelacją poselską, rzadziej z interpelacją senatorską. Ponieważ interpelować brzmi poważniej niż zadawać oficjalnie pytanie, stąd mamy interpelację właśnie, a nie, jak chce słownik języka polskiego w drugiej definicji tego wyrazu, że jest to „formalne zapytanie w sprawach urzędowych skierowane do władz”. Tyle wyjaśnienia, a teraz o tym, o co pytali i wnioskowali radni i w jakich sprawach głos zabierali sołtysi.

Czytaj więcej: Młodzież Pamięta. XV Sztafeta Pamięci Łowczówek – Zakliczyn, 2017„Młodzież Pamięta”, to przedsięwzięcie realizowane od kilkunastu lat w zakliczyńskim gimnazjum przez Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne „Compass”. Jego głównym celem niezmiennie jest kształtowanie tożsamości narodowej i pogłębianie w atrakcyjny sposób wiedzy o historii Polski poprzez pryzmat wydarzeń, które miały miejsce w naszym regionie. W obecnym roku szkolnym młodzi krajoznawcy i inni żądni wiedzy i przygód uczniowie uczestniczyli w rajdach edukacyjno-turystycznych: na Jamną, Mogiłę, do Rudy Kameralnej czy ostatnio do Łowczówka. Jednym z działań realizowanych od 15 lat przez Koło jest Sztafeta Pamięci łącząca cmentarz wojenny polskich legionistów w Łowczówku z grobem majora Kazimierza „Kuby” Bojarskiego, który był jednym z dowódców w Boju pod Łowczówkiem.

Czytaj więcej: Honorowe Insygnia dla burmistrza ZakliczynaBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak zajął drugie miejsce w tegorocznym plebiscycie na najpopularniejszego burmistrza Małopolski, zorganizowanym przez Gazetę Krakowską oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Laureatów, najbardziej skutecznych gospodarzy miast i gmin, cenionych przez mieszkańców oraz zaangażowanych w swoją pracę nagrodzono podczas uroczystej gali, która odbyła się na krakowskim Kazimierzu.

Czytaj więcej: Porozumienie na 100-lecie niepodległościPodczas Konferencji „Ślady Wielkiej Wojny w Krajobrazie Powiatu Tarnowskiego. Legiony – Cmentarze – Dziedzictwo”, która odbyła się w Centrum Kultury w Pleśnej podpisany został list intencyjny między Samorządem Powiatu Tarnowskiego oraz gminami Tuchów, Pleśna, Zakliczyn i Wierzchosławice o zamiarze wspólnej organizacji w przyszłym roku szeregu imprez i wydarzeń dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej: Monitoring środowiska przyrodniczego  na terenie gminy ZakliczynMłodzież klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie uczestniczy w realizowanym przez Stowarzyszenie Ekopsychologia projekcie „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje realizację inicjatywy lokalnej pt: „Monitorowanie środowiska przyrodniczego na terenie gminy Zakliczyn”.

Czytaj więcej: Czwarta rata podatkuPrzewodniczący Rady Miasta Zakliczyna informuje o poborze 4 raty podatku w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie, Rynek 32 (na parterze) w dniach 14 i 15 listopada 2017 (wtorek i środa) w godz. od 9:00 do 12:00

oraz w domu przy ul. Mickiewicza 59 w godz. od 16:30 do 18:00.

Kontakt: tel. 14-66-53-177 lub kom. 664-432-769.

Czytaj więcej: Wołania o obronę krzyżyWołania o obronę krzyży, symbolu świętego i najważniejszego dla nas katolików, bardzo mocno wybrzmiewały podczas Zlotu Niepodległościowego i Powiatowych Obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. W Łowczówku po raz dziewiętnasty w niedzielę poprzedzającą Święto 11 listopada uczczono pamięć Legionistów, w większości młodych chłopców, którym zawdzięczamy wolną Polskę. W Łowczówku – jak zwykle - zjawiły się tłumy ludzi. Były małe dzieci, była młodzież, były osoby starsze. Widać było w tym miejscu najdobitniej, że współczesny patriotyzm nie jest kwestią pokoleniową. Łączy wszystkich, bez względu na wiek, którzy wyznają wartości takie, jak polscy legioniści. Tradycyjnie było mnóstwo pocztów sztandarowych, było Wojsko Polskie, była orkiestra.

Tegoroczne obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zakliczynie są preludium do przypadającej w następnym roku jubileuszowej, 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak więc w listopadzie tego roku będziemy mogli wziąć udział w kilku projektach poświęconych niepodległości Polski organizowanych 11, 23 i 25 listopada. Oto program tegorocznych obchodów.

11 listopada

Czytaj więcej: Zakliczyńskie Obchody Święta Niepodległości Polski9:30 - Msza święta w intencji Ojczyzny - kościół pw. św. Idziego opata w Zakliczynie po mszy świętej przemarsz z asystą Strażackiej Orkiestry Dętej "Filipowice" pod pomnik poległych za Ojczyznę w Rynku, złożenie wiązanek pod pomnikiem poległych za wolną Ojczyznę.

XV Sztafeta Pamięci Łowczówek – Zakliczyn 2017

9.40 - 12.00 – przebiegnięcie trasy Łowczówek - Rychwałd – Lubinka - Janowice - Zakliczyn. Uczestnicy sztafety oddają hołd poległym żołnierzom poprzez zapalenie zniczy na cmentarzach znajdujących się na trasie ( cm nr 171, 188, 190, 191, 192, 294)

12.00 – prezentacja uczestników Sztafety na zakliczyńskim Rynku.

12.15 - 12.30 – złożenie wieńca na grobie mjr Kazimierza „Kuby” Bojarskiego i zapalenie zniczy na mogiłach innych legionistów spoczywających na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie.

Czytaj więcej: mPotęga w Stróżach Od września do grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Stróżach wraz z 262 szkołami realizuje projekt matematyczne i informatyczne dla dzieci i młodzieży, otrzymawszy grant w ramach programu „mPotęga”. Organizatorem całej akcji jest fundacja mBanku przy partnerstwie z fundacją „Dobra Sieć”. Autorem projektu, który otrzymał grant dla naszej szkoły jest pani Elżbieta Soska, wieloletni nauczyciel informatyki, która od zaszczepiła w dzieciach i młodzieży ogromne zainteresowanie informatyką, osiągając spore sukcesy w tej dziedzinie.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl