fil

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: VII edycja Jestem Mały Wiem Więcej -  Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP CharzewiceOSP Charzewice 5 lutego 2018 r. uroczystą akademią zakończyła projekt VII Edycji Jestem Mały Wiem Więcej.  Straż w drugiej połowie 2017 r. rozpoczęła działania związane z utworzeniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. OSP przystąpiła do projektu „Jestem Mały Wiem Więcej”. Dzięki dotacji oraz wsparciu ze strony sponsorów udało się zakupić mundury koszarowe dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne: organizacje spotkań, pogadanek, naukę piosenek, wierszy, pokazy filmów, prelekcję, kurs pierwszej pomocy. Dzieci uczestniczyły również w zebraniu sprawozdawczym, poznały sposób działania, struktury stowarzyszenia. Projekt VII edycji „Jestem Mały Wiem Więcej” zakończono Akademią, która odbyła się w siedzibie OSP w dniu 05.02.2018 r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 wprowadzeniem 32 dzieci na salę, które na uroczystości miały zostać zaprzysiężone do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Czytaj więcej:  Wola współpracy Po względem liczby ludności i powierzchni Wola Stróska nie należy do gigantów na gminnej mapie, ale pod względem aktywności mieszkańców i działających tutaj organizacji społecznych już zdecydowanie tak. Rada Sołecka, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, świetlica ZCK i Wolska Organizacja Kobiet „Nad potokiem” stowarzyszenia „Klucz” współpracują wręcz modelowo. Jedni na drugich się nie boczą, a jak trzeba zrobić co dobrego dla Woli, to wespół – zespół do tego dążą. 10 lutego była ku temu kolejna okazja, bo na ten dzień strażacy zaplanowali walne zebranie OSP, a że karnawał miał się ku końcowi, to i po zebraniu odbyły się ostatkowe, wolskie manewry kulturalne ze słynnym „Klocem” jako clou programu, lub jak kto woli: gwoździem programu.

Czytaj więcej: Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie ZakliczynCzytaj więcej: Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie ZakliczynSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie i Spółdzielnią Socjalną „Serce Pogórza” otwiera w kwietniu 2018 Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn. Centrum będzie znajdować się w miejscowości Kończyska w budynku pozbawionym barier architektonicznych, z przestronną salą do pobytu dziennego, jadalnią , aneksem kuchennym, pomieszczeniem do rehabilitacji, wypoczynku , terapii indywidualnych oraz tarasem z widokiem na ogród. Centrum będzie przeznaczone dla 20 osób w wieku 60+, których stan zdrowia będzie wskazywał na objecie ich wsparciem.

Nie żyjemy, aby umierać...
Czytaj więcej: Kondolencje od ZCKale umieramy, aby żyć wiecznie.

Buchberger

 

 

 

 

 

 

 

 Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Zakliczynie i Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Zakliczynie
Panu
Ryszardowi Okońskiemu
oraz Jego Rodzinie
szczere kondolencje oraz wyrazy współczucia po śmierci
taty Henryka

 

składają:
Dyrektor Kazimierz Dudzik i pracownicy Zakliczyńskiego Centrum Kultury

Czytaj więcej: Na początek kandydaci na prezydentów dużych miastZ udziałem m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka obradowała w Warszawie Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejszą decyzją był wybór Krzysztofa Sobolewskiego na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS.

 

W posiedzeniu oprócz Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego uczestniczyli również członkowie Rady Ministrów na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim. Omówiono najważniejsze kwestie polityczne i gospodarcze, z którymi przychodzi zmierzyć się gabinetowi premiera Morawieckiego, a zmiana na stanowisku przewodniczącego Komitetu Wykonawczego wynikała z faktu, że dotychczasowy przewodniczący Joachim Brudziński został Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

…Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci…

 

Czytaj więcej: Kondolencje

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Zakliczynie
Panu
Ryszardowi Okońskiemu
oraz Jego Rodzinie
Szczere wyrazy współczucia i słowa otuchy po śmierci
Taty

 

Składają:

Przewodnicząca Rady Miejskiej  w Zakliczynie Anna Moj

oraz

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak

 

 

 

 

Czytaj więcej: W Charzewicach dla Babć i DziadkówCzytaj więcej: W Charzewicach dla Babć i DziadkówW zimowy miesiąc styczeń wpisane są takie dni, które wzbudzają ogromne emocje – to święto Babci i Dziadka. W Charzewicach to wydarzenie zostało na stałe wpisane w kalendarz uroczystości szkolnych. Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, w dniu 25 stycznia 2018 roku w Remizie OSP przy Szkole Filialnej w Charzewicach odbyło się uroczyste spotkanie. Pani Beata Strzelec wraz z nauczycielkami: Panią Bogumiłą Bardon oraz Ewą Nijak witała ciepłymi słowami szanownych gości, składając im serdeczne życzenia.  Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Pan Dawid Chrobak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakliczynie Pan Józef Gwiżdż, Prezes jednostki OSP w Charzewicach Pan Jan Jewulski, naczelnik OSP Pan Marek Kabat.

Czytaj więcej: Gmina Zakliczyn przyjmie rodzinę repatriantów ze WschoduGmina Zakliczyn jeszcze w tym roku sprowadzi i przyjmie na swoim terytorium potomków polskich zesłańców z terenu byłego ZSRR w ramach repatriacji. Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęła Rada Miejska w Zakliczynie na sesji w dn. 25 stycznia 2018 r.

W uchwale czytamy, że wyraża się zamiar zaproszenia do osiedlenia w Gminie Zakliczyn - w ramach repatriacji - na stałe, rodziny polskiego pochodzenia, potomków polskich zesłańców z terenu byłego ZSRR. Samorząd zobowiązał się do zapewnienia rodzinie repatriantów warunków do osiedlenia się na okres nie krótszy niż 2 lata, poprzez zapewnienie lokalu mieszkalnego (na podstawie umowy najmu) oraz zapewnienie źródeł utrzymania w formie pomocy w realizacji zawodowej lub wsparcia socjalnego w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.

Czytaj więcej: Samorządowe przymiarki do wyborów – część 5Ostatni odcinek mojego cyklu samorządowego kręcił się wokół hasła filozoficznego „Scio me nihil scire”. Dzisiaj już taki niewiedzący nie jestem, a to za sprawą zakończenia prac nad nową wersją Kodeksu Wyborczego. Sejm uchwalił, Senat poprawił nowelę, następnie Sejm przyjął poprawki, Prezydent podpisał, znowelizowany Kodeks wyborczy wszedł w życie z końcem stycznia. Teraz wiadomo zdecydowanie więcej niż nie wiadomo. Nie wiadomo już tylko, którego dnia odbędą się wybory samorządowe; czy w którąś z ostatnich niedziel października, czy może 4 listopada. Nowelizacja zmienia zapisy czterech ustaw: Kodeksu wyborczego oraz ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Nie śmiem nawet zakładać, że państwo czytali to wszystko, bo tylko Kodeks wyborczy liczy ponad 500 artykułów, o pozostałych ustawach nie wspominając. Niemniej jednak jest kilka istotnych zmian w Kodeksie wyborczym, o których warto wiedzieć i pamiętać. Przede wszystkim zostaje wydłużona kadencja władz samorządowych z 4 do 5 lat. Tak więc następne wybory samorządowe odbędą się w 2023 roku.

Czytaj więcej: Znów najlepsi w Małopolsce To już drugi raz jednostka OSP z Zakliczyna została wybrana najlepszą OSP w Małopolsce. Pewnie tych tytułów było by więcej, gdyby nie regulamin konkursu, który mówi, że o to zaszczytne miano mogą ubiegać się strażacy po pięcioletniej karencji. 27 stycznia 2018 roku podczas zebrania sprawozdawczego strażacy z Zakliczyna skwitowali rok 2017. Znów Zakliczynianie wymyślili coś nowego, a mianowicie to, że na rozpoczęcie zebrania zaproponowali wszystkim wspólne odśpiewanie hymnu strażackiego, aby było to możliwe, to tekst hymnu wyświetlony został na dużym ekranie. Zebraniu przewodniczył Tadeusz Trytek – można by tak powiedzieć, że druh – senior jednostki, no bo od kilku sezonów zakliczyńska strażą dowodzi młodzież; Maciej Gofron i Łukasz Łach.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych