banerpjm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: EDK 2018Ekstremalna - trzeba pokonać trasę w nocy. Samotnie lub w skupieniu. Bez rozmów i pikników. Musi boleć, byś opuścił swoją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać.

Droga – wyzwanie podjęte, pierwsze setki metrów, kilka kilometrów już za Tobą. Jest normalnie, po prostu idziesz, co jakiś czas kolejna stacja, krótka modlitwa – tekst rozważań czytany w świetle czołówki, jeśli aura sprzyja, nie grzęźniesz w błocie lub kałuży, jest całkiem w porządku, nic wielkiego – na razie zwykły marsz.

Krzyżowa - zmaganie jest istotą EDK. To droga poza strefę komfortu. Możesz go różnie doświadczyć: bolące stopy, brak sił, zimny deszcz na twarzy. Kiedy już od wyczerpania i zmęczenia nie można uciec, właśnie wtedy możesz odkryć, że to wiara jest powodem i siłą żeby iść dalej.

Czytaj więcej: To nie bajka....W dniu 15 marca, tego 2018 roku, stwierdzono zatkanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Skoro stwierdzono taki fakt, to pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Zakliczynie udali się pod wskazany adres w celu udrożnienia kolektora. Kolektor został udrożniony. W wyniku prac związanych z udrożnieniem wydobyto przyczynę zatkania a mianowicie sztućce z zastawy ( jeżeli właściciel rozpoznaje zastawę to proszę się zgłosić do ZUK w Zakliczynie w celu jej odebrania - za darmo). A tak poważnie, to zwracamy się z apelem do mieszkańców nie tylko Lusławic, ale całej gminy, aby zwracali uwagę na to co wrzucają do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej: WTZ zaprasza na Autorami prezentowanych prac są osoby pełnoletnie z orzeczoną niepełnosprawnością będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach. Wszystkie dzieła powstały pod bacznym okiem instruktorów terapii zajęciowej w pracowni rękodzieła artystycznego. Uczestnicy pracują nad swoją dokładnością i pomysłowością a poprzez tworzenie mają możliwość wyrażania swoich emocji za pomocą różnych technik plastycznych m.in.: decoupage, scrapbookingu, malowania ręcznego, szycia maszynowego. Najlepszym przekazem wyrazu artystycznego jest przedmiot wykonany ręcznie i z sercem. Na wystawie prezentujemy prace o tematyce wielkanocnej: stroiki oraz dekoracje całoroczne.

Istnieje możliwość zakupu wycenionych prac a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na rehabilitację społeczną oraz integrację ze środowiskiem lokalnym uczestników WTZ.

Czytaj więcej: Z okazji święta sołtysa Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy.

Czytaj więcej: Samorządowe przymiarki do wyborów – część 6W poprzednim odcinku napisałem, że w sztabach wyborczych komitetów, które liczyć się będą w jesiennych wyborach samorządowych, z grubsza wiadomo już kto, gdzie i z kim. Nie ogłasza się zbyt wcześnie nazwisk głównych graczy na scenie wyborczej, dlatego na razie trwa gra z wyborcami pod tytułem „kandydaci na kandydatów” lub „poprzemy, albo nie.” W tym czasie jest miejsce na sondaże, wypowiedzi politologiczne i ciekawe rozmowy polityczne. Mój dobry znajomy zachwyca się sondażami Marcina Palade – twórcy „Atlasu wyborczego Rzeczypospolitej.” Ja raczej słucham ciekawych wypowiedzi politologicznych, czytam wywiady, sam sporządzam analizy porównawcze. W ostatnich tygodniach moją uwagę przykuły wypowiedzi Marcina Mastalerka, który pojawił się w mediach po blisko dwóch latach "uśpienia", i …. gość mówił naprawdę mądrze. Pamiętacie pewnie, że to autor zwycięskich kampanii wyborczych, rzecznik prasowy PiS w latach 2014 -15, potem dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w PKN Orlen, a od jesieni ubiegłego roku pracuje w prywatnym przedsiębiorstwie, robi doktorat i jest w dobrych relacjach z prezydentem Andrzejem Dudą.

Czytaj więcej: Pierwsza rata podatku i usługi kominiarskiePrzewodniczący Miasta Zakliczyna informuje o poborze pierwszej raty podatku w dniach 12-13-14-15 marca w godz. 9:00-12:00 na parterze Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32
oraz
w w/w dniach w domu przy ul. Mickiewicza 59, w godz. 16:30-18:00.
Uwaga! Proszę o zabranie ze sobą nakazów podatkowych.
Kontakt: 14-66-53-177, kom. 664-432-769.

Czytaj więcej: Finał strażackiej kampanii sprawozdawczej w Gwoźdźcu 3 marca 2018 roku w Domu Strażaka w Gwoźdźcu odbyło się ostatnie w gminie Zakliczyn walne zebranie sprawozdawcze OSP. Tutejsza jednostka od ponad 4 dekad kojarzona z postacią Stanisława Nadolnika i nic w tej materii w najbliższym czasie się nie zmieni. Jednostka OSP w Gwoźdźcu jest też jedną z trzech w gminie (obok Filipowic i Zakliczyna), która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Tutejsza OSP to również znacząca rola kobiet – wszak znajdujemy się w Wiosce pod kobieca ręką – i strażacka grupa śpiewacza, która na bocheńskim przeglądzie zespołów artystycznych OSP zajęła I miejsce. Kolejny wyróżnik tej jednostki, to udany zaciąg z lokalnego środowiska ważnych postaci burmistrza Dawida Chrobaka, który na tą okoliczność paradował w mundurze strażackim.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze personelu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie ZakliczynSamarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych (SFOP) jako beneficjent projektu „Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. – Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2. – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. – Usługi Opiekuńcze oraz Interwencja Kryzysowa – SPR  ogłasza nabór personelu do Centrum aktywizacji i opieki seniorów w gminie Zakliczyn na następujące stanowiska:

Czytaj więcej: Gala podsumowująca projekt „Let’s speak about English – Porozmawiajmy  o angielskim”13 grudnia 2017 roku odbyła się gala podsumowująca projekt „Let’s speak abot English” realizowany w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach. Dzięki Fundacji NIDA oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uczniowie z naszej szkoły otrzymali dofinansowanie w kwocie 17.000 zł obejmujące projekt główny plus wakacje. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym to 37.505 (projekt główny plus wakacje). W gali uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście (pan Marek Niemiec – redaktor miesięcznika „Głosiciel”, pan Zbigniew Jachym – sołtys wsi Wróblowice, pani Wioletta Osiecka – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach, panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wróblowianki oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblowicach).

Czytaj więcej: Duże inwestycje i rekordowy budżetBudowa samorządowego przedszkola ze żłobkiem, kompleksowa modernizacja placu targowego przy ul. Grabina w Zakliczynie, aby możliwa była tam w komfortowych warunkach sprzedaż ekologicznej żywności oraz budowa bloków mieszkalnych w Paleśnicy i Lusławicach w ramach programu „Mieszkanie+” to główne tegoroczne zadania inwestycyjne, które realizowane będą w gminie Zakliczyn.

 

Mimo że uchwalony budżet gminy Zakliczyn na 2018 rok jest to dopiero budżetem początkowym, gdyż w ciągu roku spłyną na pewno dodatkowe pieniądze, m.in. z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, to pod wieloma względami już teraz zapowiada się rekordowo. Po stronie wydatków wynosi przeszło 59 mln zł, a na inwestycje przeznaczona jest kwota blisko 15 mln zł. Oprócz zabezpieczenia potrzeb bieżących, co jest niezbędne, w 2018 roku w zakliczyńskiej gminie zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć większych i mniejszych.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych