tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

Czytaj więcej: Zrób to mammo!Stowarzyszenie "Klucz" działające przy ZCK oraz Centrum Zdrowia Tuchów zapraszają na spotkanie z lekarzem dotyczące profilaktyki bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lat. Spotkanie odbędzie się w czwartek 27 lutego, początek godzina 15:00 w Sali im. Spytka Wawrzyńca Jordana w Zakliczynie (ratusz).

 

Projekt – „Zrób to mammo! – Program profilaktyki raka piersi”, wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18, realizowany w ramach 8 osi Priorytetowej „Rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; celem Projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach profilaktycznych raka piersi oraz ilości wykonanych badań mammograficznych osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych w powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim, gorlickim oraz mieście Tarnów.

Czytaj więcej: Prośba o pomoc w opracowaniu planu cmentarza parafialnego w ZakliczynieSzkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne „Compass” działające przy SP w Zakliczynie zobowiązało się w ramach „Sztafety Szkół” organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja do opracowania planu cmentarza parafialnego w Zakliczynie z naniesieniem na niego grobów: legionistów, żołnierzy i partyzantów walczących podczas I i II Wojny Światowej, którzy miejsce swego doczesnego spoczynku mają na tym cmentarzu.

 

Od kilkunastu lat dzieci i młodzież zrzeszona w SKKT „Compass” opiekuje się grobem majora „Kuby” Bojarskiego oraz 11 listopada odwiedza groby innych zakliczyńskich legionistów.

Czytaj więcej: Wizyta Prezydenta RP w Zakliczynie Wizyta Prezydenta RP w Zakliczynie w związku z nadaniem przez Radę Miejską w Zakliczynie na wniosek burmistrza Dawida Chrobaka, prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie honorowego obywatelstwa Gminy Zakliczyn odbiła się szerokim echem nie tylko w regionie, ale także w kraju dzięki przekazowi za sprawą mass mediów. Pijarowcy z pewnością wyliczyli ile zyskał Zakliczyn w związku z "darmową, ogólnopolską promocją". Przygotowanie takiej wizyty nie jest przysłowiową "bułką z masłem", a jak to wygląda od "kuchni" o tym właśnie jest ten artykuł. To co jest pewne, to fakt, że po raz kolejny służby odpowiedzialne za organizację wyjazdów Prezydenta (zarówno Kancelaria Prezydenta RP jak i Służba Ochrony Państwa), bardzo wysoko oceniły organizację i przebieg wizyty Andrzeja Dudy w Zakliczynie. Sam Andrzej Duda za pośrednictwem socjal mediów również nie omieszkał podziękować Zakliczynowi.

Czytaj więcej: Szkolenia dla rolnikówMałopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach zaprasza na bezpłatne szkolenia zimowe. Pierwsze szkolenie pt.: „Aktualne przepisy dotyczące ubezpieczonych w KRUS” odbędzie się w środę 19 lutego 2020 roku o godz. 10.00. Szkolenie poprowadzą pracownicy KRUS – OT Tarnów. Omówią między innymi zasady ubiegania się o świadczenia emerytalno-rentowe, odszkodowania, zasiłki, jak również zasady BHP w gospodarstwie. Po szkoleniu można będzie skorzystać z indywidualnych konsultacji.

 

W kolejną środę 26 lutego o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie pt.: „Aktualne przepisy dotyczące stosujących środki ochrony roślin”. Szkolenie poprowadzą pracownicy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czytaj więcej: Gmina Zakliczyn z budżetem Podczas 29. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 24 stycznia 2020 roku w sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu radni jednomyślnie przyjęli budżet Gminy Zakliczyn na rok 2020. Dochody Gminy Zakliczyn przewidziane w uchwale budżetowej, to kwota 58 milionów 258 tysięcy 156 złotych 99 grosze, natomiast wydatki Gminy Zakliczyn w tej samej uchwale zostały ustalone na kwotę 63 milionów 200 tysięcy 197 złotych 77 groszy.  Ponad 9 milionów złotych zostało zaplanowanych w budżecie na wydatki inwestycyjne.

Czytaj więcej: Zakliczynianin Andrzej DudaHonorowe obywatelstwo Zakliczyna przyjmuję jako gest przyjęcia mnie do wspólnoty (...) Jestem ogromnie wdzięczny za ten gest ze strony mieszkańców Zakliczyna. (…) To prawda, że Zakliczyn jest dla mnie osobiście miejscem szczególnym, ten wątek jest dla mnie rzeczywiście ważny – mówił Andrzej Duda po wysłuchaniu, znakomitej moim skromnym zdaniem, laudacji wygłoszonej przez przewodniczącą Annę Moj i przyjęciu ryngrafu z rąk burmistrza Dawida Chrobaka oraz kopii uchwały Rady Miejskiej w Zakliczynie o nadaniu honorowego obywatelstwa Gminy Zakliczyn Prezydentowi RP.

 

Zakliczyn tym samym dołączył do małopolskich miast; Starego Sącza, Wolbromia i Bochni, które wcześniej nadały taki tytuł Prezydentowi RP z Małopolski.

Czytaj więcej: Zawsze moje serce biło dla ZakliczynaPodczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie Prezydent Polski Andrzej Duda odebrał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn. Otrzymał go w uznaniu szczególnych dokonań w rozwoju „małych ojczyzn”, w podziękowaniu za wspieranie lokalnych inicjatyw i wydarzeń realizowanych w gminie Zakliczyn oraz za historyczną wizytę i osobisty udział w programie patriotycznym  „Z Zakliczyna do Łowczówka” w dniu 4 listopada 2018 roku.

 

Tytuł honorowego obywatela gminy Zakliczyn radni nadają od 1997 roku. Pierwszym honorowym obywatelem został Jan Paweł II, który od kilku lat jest również patronem Zakliczyna.

Czytaj więcej: Robert Ogórek triumfuje w blitzu, Paweł Bober prezesem klubu na kolejne 2 lataW niedzielę 2 lutego br. o godz. 10.30 w Świetlicy Wiejskiej w Lusławicach odbyło się Walne Zebranie Członków MUKS Jordan. W czasie zebrania podsumowano działalność Klubu w roku 2019 w tym realizację małego grantu pn. Zakliczyńska Akademia Szachów, wręczono nagrody zwycięzcom Zakliczyńskiej Ligi Szachowej 2019 , dyskutowano na temat dalszej przyszłości klubu i planowanych przedsięwzięciach w nadchodzącym roku. Najważniejszym celem zebrania był wybór nowych władz Klubu na kadencję 2020- 2022. Prezesem Klubu na kolejną kadencję został jednogłośnie wybrany - Paweł Bober. W Zarządzie pomagać mu będą: wiceprezes Sławomir Gilar i Skarbnik Tomasz Gądek. Pełnomocnikiem WZC został Szymon Kras. Komisja Rewizyjna będzie pracowała pod przewodnictwem Roberta Ogórka, którego będą wspierać: Jacek i Oskar Soskowie. Po zebraniu zawodnicy zjedli bigos i strogonowa przygotowanego przez prezesa, a ufundowanego przez Sławomira Gilara.

Czytaj więcej: Rok rocznic – zaślubiny Polski z morzem Burzliwe były losy Pomorza Gdańskiego. Co najmniej od czasów Mieszka I było ono w posiadaniu Piastów. Rycerze zakonni wydarli je podstępem w 1308 roku. Od 1466, od zwycięstwa nad Krzyżakami w wojnie trzynastoletniej, należało ono do Rzeczypospolitej. Utraciliśmy je w 1772 roku w pierwszym rozbiorze na rzecz Prus.

 

100 lat temu, 10 lutego 1920 roku, w Pucku pod przewodnictwem gen. Józefa Hallera odbyła się uroczystość zaślubin z morzem. Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 „Rokiem Zaślubin Polski z morzem w Pucku”. „Ten jubileusz jest doskonałą okazją, by dokonać retrospekcyjnej oceny, czy dobrze zagospodarowaliśmy przestrzeń wolności uzyskanej na mocy Traktatu Wersalskiego gwarantującego Polsce powrót nad Bałtyk” – czytamy w uchwale. Dokument zwraca uwagę, że władze II RP nadały temu wydarzeniu szczególną rangę.

 

Geneza zaślubin Polski z morzem

Czytaj więcej: Tropem wilczym w Zakliczynie 1 marca 2020Po raz kolejny w Zakliczynie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędzie się Bieg "Tropem wilczym" oraz Gra Miejska „Niepodległa w Zakliczynie.” Zakliczyn, z inicjatywy Janusza Flakowicza, był jednym z pierwszych miast w którym odbył się Bieg Tropem Wilczym. W roku 2020 jest to już ósma edycja wydarzenia, którego bazą będzie KOmpleks Sportowy LKS "Dunajec". W 2019 roku w Biegu Tropem wilczym wzięło udział ok. 75 000 uczestników z 365 miast: ok 300 miast - partnerów, 6 miast zagranicznych (Melbourne, Nowy Jork, Chicago, Sydney, Wiedeń, Wilno), 50 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 7 misji wojskowych za granicą (Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Irak, Kosowo, Łotwa, Republika Środkowoafrykańska, Rumunia), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z  USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.
W zbliżającej się VIII edycji  Biegu Tropem Wilczym, która odbędzie się 1 marca 2020 roku, ambicją organizatorów będzie zorganizowanie Biegu w ponad 370 miastach, gdzie Tropem Wilczym pobiegnie ok. 75 000 biegaczy. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na 1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek) wspólny dla wszystkich miast, dodatkowo  każdy z lokalnych partnerów uzupełni scenariusz o dodatkowe dystanse, wydarzenia i atrakcje.

Jakie zasady uczestnictwa obowiązują w zakliczyńskim Biegu Tropem wilczym oraz towarzyszącą mu Grą miejską "Niepodległa w Zakliczynie" przeczytacie w regulaminach poniżej.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych