tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: Szkolny Festiwal Nauki po raz kolejny w ZS - P w PaleśnicyDnia 13 kwietnia odbył się u nas po raz kolejny Szkolny Festiwal Nauki. Na tę imprezę został zaproszony Pan Burmistrz, Dawid Chrobak, uczniowie klas szóstych wraz z opiekunami ze szkół w Filipowicach i Stróżach.
Czytaj więcej: Szkolny Festiwal Nauki po raz kolejny w ZS - P w PaleśnicyPrzygotowany program spotkania był bardzo urozmaicony i bogaty w atrakcje pokazujące alternatywne formy edukacji. Najpierw wystąpiła Ekipa Szalonych Naukowców Pana Korka, która razem z ochotnikami spośród publiczności przeprowadziła szereg odlotowych eksperymentów, wzbudzających zaciekawienie i zdumienie, szczególnie przy takich zadaniach jak: Atleta bez kotleta czy Sekret fakira. Doświadczenia dotyczyły głównie praw rządzących ruchem, równowagą i oddziaływaniem ciał w naszym otoczeniu. Na pokazie pojawiły się: gwoździe, ciężkie młoty, cegły, balony, półkule brandenburskie , pompy, sznurki, kije. Ze swojego laboratorium z Sosnowca szaleni naukowcy przywieźli także drabinę, stół laboratoryjny oraz łoże fakira. Wszystkie te „pomoce naukowe” posłużyły do badania ruchu ciał pod wpływem działających sił.

Czytaj więcej: Uniwersytet Trzeciego Wieku z Brzeska wędrował śladami Malczewskiego 13 kwietnia członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) z Brzeska działającego pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku odbyli wyjazdową lekcję historii „Śladami Jacka Czytaj więcej: Uniwersytet Trzeciego Wieku z Brzeska wędrował śladami Malczewskiego Malczewskiego”. Studencki brzeskiego UTW odwiedzili Zakliczyn, gdzie pierwsza cześć lekcji odbyła się u Franciszkanów, potem pojechali do Lusławic i odwiedzili Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, a na finał zawitali do Domosławic gdzie zostali bardzo serdecznie podjęci przez „krajana”, proboszcza parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P w Domosławicach, ks. Marka Kądziołkę. Tam też, dzięki zaproszeniu księdza proboszcza Kądziołki, miałem przyjemność spotkać się z uczestnikami lekcji historycznej UTW, panią prezes Uniwersytetu brzeskiego Cecylią Jabłońską oraz prowadzącym lekcję, bardzo szanowanym przez tamtejsze środowisko historykiem Jerzym Wyczesanym.

Czytaj więcej: Jedziemy Bez Barier W dniu 16.04.2016 r. w godzinach 19:00 - 22:00 na płycie wokół Ratusza odbędzie się charytatywny zlot miłośników motoryzacji. Zbiórka zorganizowana jest dla podopiecznych Stowarzyszenia "Bez Barier". Akcja przygotowana jest przez grupę Nocna Jazda Zakliczyn wspólnie ze Stowarzyszeniem „Bez Barier”. W celu pomieszczenia wszystkich samochodów uczestniczących w zlocie, prosimy o nie zajmowanie miejsc parkingowych przed godziną 19:00 w najbliższą sobotę 16 kwietnia na płycie rynku w Zakliczynie przez osoby, które nie biorą udziału w tym wydarzeniu.

Czytaj więcej: 6 lat po Smoleńsku W katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 najważniejszych osób w państwie, w tym prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych wraz z szefem Sztabu Generalnego gen. Franciszkiem Gągorem. Na pokładzie znajdowała się także liczna reprezentacja Sejmu (w tej grupie rodak Zakliczyńskiej Ziemi Wiesław Woda), reprezentacja Senatu oraz urzędnicy Kancelarii Prezydenta. W ratuszu w Sali im. S. Jordana zainstalowana została wystawa „Katyń – Smoleńsk 2010” którą użyczyło nam Starostwo Powiatowe – wystawę można będzie zwiedzać przez najbliższy miesiąc.

Dziś mija 6 lat od tamtego dnia i co wiemy ?

Brak dozoru nad małymi dziećmi bywa przyczyną wypadków, stwarzających zagrożenia dla ich zdrowia i życia – mówił dyrektor medyczny Centrum Zdrowia Tuchów, lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii Wojciech Praefort podczas spotkania „Profilaktyka dla smyka” w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.

Czytaj więcej: Profilaktyka dla smykaPozostawienie dwulatka pod opieką czterolatka przy traktorze, dziecko ściągające na siebie garnek z gotującą się zupą, maluch bawiący się w sąsiedztwie oczka wodnego – to zdarzenia, w których brak wyobraźni dorosłych może przyczynić się do powstania zagrożeń. Dzieci w wieku przedszkolnym często stają się ofiarami zatruć silnie toksycznymi środkami chemii przemysłowej, stosowanej np. do udrażniania rur kanalizacyjnych. W takich przypadkach trzeba jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. - To, co widać w jamie ustnej należy wypłukać. Tak obficie, jak tylko możliwe. Byłbym ostrożny z neutralizacją poprzez podawanie mleka. W przypadku środka typu Domestos, powodującego oparzenia przełyku - może bowiem wywołać torsje, które wzmocnią jeszcze dotychczasowe obrażenia i spowodują kolejne. Udzielałem pomocy dziecku, jakie doznało ogromnego zbliznowacenia jamy ustnej. Po podstawowym leczeniu potrzeba było skomplikowanych operacji plastycznych – relacjonuje dyrektor medyczny CZT.

Czytaj więcej: Program Rodzina 500+; również w soboty możesz złożyć wniosek w zakliczyńskim GOPS-ieGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, iż wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+ będzie można składać w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 15 w następujące soboty: 09.04.2016 roku w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz 16.04.2016 roku również w godzinach od 8:00 do 12:00.

Czytaj więcej: Tony żywności od Stowarzyszenia  „Bez Barier” Prowadząc od lat program pomocy żywnościowej docieramy z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. W ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy obdarowaliśmy 670 osób podczas czterech transz żywnościowych o łącznym tonażu prawie 40 ton. Wartość pomocy wyniosła ponad 142 tys. zł. Akcje pomocowe odbywały się w październiku i grudniu 2015 roku oraz styczniu i marcu 2016 dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie.
Czytaj więcej: Tony żywności od Stowarzyszenia  „Bez Barier” Ostatnia dostawa w dniach od 17 – 23 marca, którą Stowarzyszenie „Bez Barier” zorganizowało, to 12 ton przedświątecznej pomocy żywnościowej w formie paczek spożywczych dla najbardziej potrzebujących rodzin z Gminy Zakliczyn. Paczki były wydawane w ciągu kilku dni dzięki pomocy 15 wolontariuszy i personelu Ośrodka Zdrowia w Zakliczynie. W paczce znalazły się miedzy innymi: cukier, makaron, ryż, kasza jęczmienna, mleko, ser topiony, mielonka, klopsy, olej.

Czytaj więcej: OSP Wola Stróska w Karpackich Inicjatywach Lokalnych Czytaj więcej: OSP Wola Stróska w Karpackich Inicjatywach Lokalnych W bieżącym miesiącu upływa termin realizacji projektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Stróskiej w ramach Programu Karpackie Inicjatywy Lokalne. Inicjatywę realizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia. Celem inicjatywy jest czynna Czytaj więcej: OSP Wola Stróska w Karpackich Inicjatywach Lokalnych ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków zwierząt i roślin poprzez podniesienie możliwości bojowej jednostki w odniesieniu do gaszenia pożarów traw oraz terenów przyleśnych i ewentualnych pożarów lasu z wykorzystaniem zbiorników przeciwpożarowych usytuowanych na terenach leśnych oraz Czytaj więcej: OSP Wola Stróska w Karpackich Inicjatywach Lokalnych przyleśnych. Cel ten zrealizowano poprzez doposażenie jednostki w sprzęt umożliwiający przerzut wody z zbiornika ppoż. znajdującego się w lesie w głąb terenów leśnych bądź przyleśnych, gdzie nie ma możliwości transportu wody samochodami pożarniczymi lub jest on ograniczony.

Czytaj więcej: Rusza budżet obywatelski Małopolski Budżety obywatelskie coraz powszechniej wprowadzane są w samorządach miejskich. W naszej okolicy od kilku lat instrument partycypacji społecznej stosuje Tarnów, a od niedawna również Tuchów. W tym roku po raz pierwszy w Polsce na poziomie regionalnym budżet obywatelski wprowadza Województwo Małopolskie. – Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji w Państwa placówkach oraz zamieszczenie na Państwa stronach internetowych banerów i materiałów informacyjnych dotyczących budżetu obywatelskiego – napisał w piśmie do Dyrektorów instytucji kultury w Małopolsce marszałek Jacek Krupa. Spełniam niniejszym prośbę Pana Marszałka.

Czym jest Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego?

Najkrócej pisząc, jest to taki instrument partycypacji społecznej, który umożliwia mieszkańcom Województwa Małopolskiego decydować o tym na co wydać pieniądze z budżetu Województwa. Mieszkańcy Małopolski mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. Na ten cel samorząd wojewódzki przeznaczył w 2016 roku 6 mln zł i określił zasady na podstawie których można po te środki sięgnąć.

Czytaj więcej: Zarząd LGD z absolutorium, prezes Smoleń odpowiedzialny za LSRPrzedświąteczne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała odbyło się w zakliczyńskim ratuszu 23 marca 2016 roku. Członkowie LGD najpierw wysłuchali sprawozdań; merytorycznego z pracy Zarządu w roku 2016 zaprezentowanego przez prezesa LGD Dunajec – Biała Pawła Smolenia, sprawozdań finansowych za ubiegły rok zaprezentowanych przez księgowego LGD Wojciecha Skrucha, sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez przewodniczącego Jacka Filipka oraz sprawozdania Rady Decyzyjnej które zaprezentował przewodniczący Ryszard Stankowski. Rok 2015 był z wielu powodów szczególnym rokiem dla stowarzyszenia skupiającego członków fizycznych i prawnych z terenu czterech gmin; Ciężkowic, Pleśnej, Wojnicza i Zakliczyna.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych