kazsp

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: Wyniki 21. Ulicznego Biegu Niepodległości w ZakliczynieKlasyfikacja końcowa 21. UBN, 11 listopada 2015

Zawody pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

Patroni: Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Organizator: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn

 

Czytaj więcej: Konkurs ofertowy na najem lokalu w ratuszuDyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury ogłasza konkurs ofertowy na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w ratuszu - pomieszczenia przeznaczonego na cele gastronomiczne (obecna restauracja – pizzeria „Rycerska”).

Regulamin Konkursu Ofertowego

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs jest organizowany przez Zakliczyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Zakliczynie, Rynek 1. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z późn. zm. )

II. Przedmiot konkursu:

Lokal użytkowy położony na parterze budynku ratusza, Zakliczyn, Rynek 1. Lokal przeznaczony jest na działalność: gastronomiczną. W skład lokalu o pow.74.5 m kw. wchodzą: - sala kuchenna z zapleczem, sala konsumpcyjna, magazynek z zapleczem socjalnym. Lokal wyposażony jest w instalacje wod.- kan., gazową, elektryczną. Warunki uczestnictwa w konkursie: stawka wyjściowa czynszu najmu wynosi 25 złotych za 1 m kw. powierzchni miesięcznie (bez podatku VAT, opłat od dostarczanych mediów, podatku od nieruchomości). Lokal zostanie wynajęty na czas określony - 3 lata. Wadium w wysokości 2000,00 złotych (słownie; dwa tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 01 grudnia 2015 r. do godziny 12.00 na konto numer: 94 8589 0006 0140 0000 0651 0001 w Banku Spółdzielczym Rzemiosła O/Zakliczyn. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu najmu lokalu oferentowi, który wygra przetarg. Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w Biurze Instruktorskim Zakliczyńskiego Centrum Kultury na poddaszu ratusza, pokój numer 5 z dopiskiem „Konkurs ofertowy - gastronomia ” do dnia 01 grudnia 2015 r. do godz. 14.00.

Znaleziono pieska

Czytaj więcej: Komunikaty, ogłoszenia W dniu 6 listopada 2015 roku, na terenie Gminy Zakliczyn w miejscowości Paleśnica, został znaleziony piesek którego zdjęcie zamieszczamy obok.
Piesek jest młody, bardzo sympatyczny, wesoły, przyjacielski.
Szukamy właściciela lub osoby zainteresowanej przygarnięciem pieska.
Kontakt z Urzędem Miejskim w Zakliczynie pod nr 14 632-64-71 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 9.00 do 17.00, a w dni pomiędzy godzinami 7.45 a 15.45 lub pod nr tel. kom. 664171313.
Zapraszamy do kontaktu.

Podatek

Przewodniczący Miasta Zakliczyn informuje, że będzie pobierał IV ratę podatku w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie przy ul. Rynek 32 (parter) w dniach od 12 do 13 listopada 2015 roku w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz w domu przy ul. Mickiewicza 59 w godzinach od 16:30 do 18:00. Telefon: 14 66 53 177, kom. 664 432 769

 

 

Czytaj więcej: Dwaj, a być może trzej panowie „K” w grze o fotel Marszałka MałopolskiRzadko zdarza się, aby kandydatowi jednej z partii kibicowali w wyborach zarówno zwolennicy jak i polityczni przeciwnicy. Tak się zdarzyło w niedawnych wyborach parlamentarnych w związku z kandydaturą marszałka Małopolski Marka Sowy na posła.

Marek Sowa będący liderem listy PO zdobył w okręgu chrzanowsko – oświęcimskim 20 867 głosów i pociągnął za sobą na Wiejską dwójkę na liście PO - Dorotę Niedzielę, której wystarczyło niespełna 8 tysięcy głosów. Gwoli ścisłości w tym samym okręgu kandydowała kandydatka na premiera rządu Beata Szydło, na którą głos oddało 96 127 wyborców. Tak więc Marek Sowa został parlamentarzystą, ale stracił posadę marszałka. Rzecz jest o tyle istotna, że w samorządzie Małopolski, mimo iż ubiegłoroczne wybory wygrało PiS, rządzi koalicja PO – PSL i odejście Sowy otworzyło drogę do różnych spekulacji, co potwierdziła wtorkowa sesja Sejmiku – 3 listopada 2015 – w której programie znalazły się: wybór nowego marszałka Małopolski, wybór członka Zarządu Województwa Małopolskiego oraz nowego wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. Do żadnego wyboru nie doszło, a decyzje zostały odroczone do poniedziałku (09.11.2015) – kiedy to o godzinie 11:00 obrady 15. Sesji Sejmiku mają być wznowione.

Co się stało 3 listopada ?

Czytaj więcej: Po 12. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie Zgodnie z zapowiedzią 12. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie odbyła się 30 października 2015 roku w Sali im. S.W. Jordana w ratuszu. Ostatecznie porządek obrad został zawarty w 18 punktach. Porządek z poprawkami zaproponowany przez przewodniczącą Annę MojCzytaj więcej: Po 12. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie został przyjęty jednomyślne, podobnie jak protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Bez komentarza radni przyjęli również sprawozdanie burmistrza Dawida Chrobaka z jego działalności międzysesyjnej.

Czytaj więcej: Po 12. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie W części w której wnioski i interpelacje zgłaszają radni a następnie goście sesji, głos zabrali radni; Józef Wojtas (sprawy drogowe oraz zakupu działki na parking, wymiana słupa do przesyłu energii elektrycznej oraz sprawa dzikich wysypisk w Gminie), Jerzy Łopatka (stan infrastruktury drogowej; studzienki, zabezpieczenie rowu, porzucony słup en. elektr.), Teresa Piekarz (wniosek o montaż szyby na przystanku w Bieśniku), Kazimierz Piechnik (stan infrastruktury drogowej; chodniki, pobocza), sołtysi; Zdzisław Wypasek (stan infrastruktury drogowej, chodniki, oświetlenie), Andrzej Różowski (określić miejsce na pomnik pkt. „Salwy” w Rudzie Kameralnej, kwestie studni zasilających wodociąg oraz sprawa montażu lustra przy drodze powiatowej), Zofia Boczek (budowa chodnika w Faściszowej), Zbigniew Jachym (utwardzenie, uwalcowanie klińca na drodze do p. Ryby).

Czytaj więcej: Poseł dziękujeSerdecznie dziękuję za poparcie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 25 października.

Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy zagłosowali na moją osobę. 13 tysięcy 230 głosów, w tym 1195 w Gminie Zakliczyn co jest najlepszym wynikiem z wszystkich kandydatów PiS do Sejmu z Tarnowa i powiatu tarnowskiego, traktuję jako duże zobowiązanie. By jeszcze mocniej i intensywniej pracować na rzecz Regionu, by budować lepszą i sprawiedliwszą Polskę.

Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Michał Wojtkiewicz

 

 

Czytaj więcej: Pomóż Maćkowi i innymFundacja DKMS Polska (Baza Dawców Komórek Macierzystych) organizuje spotkanie w Ciężkowicach dot. pomocy dla Maćka Gaja i innych osób oczekujących na przeszczep szpiku. Akcja przeprowadzona zostanie 8 listopada br. o godzinie 9:00 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Rynek 1.

MACIEK SZUKA DAWCY SZPIKU!

Czytaj więcej: Podziękowanie za udział w wyborach parlamentarnych

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Zakliczyn, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach parlamentarnych.

To bardzo dobrze, że coraz więcej mieszkańców Ziemi Zakliczyńskiej bierze odpowiedzialność za losy naszej Ojczyzny i wybiera posłów oraz senatorów, których decyzje mają przecież spory wpływ na nasze codzienne życie.

Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość, dając wyraz swego przywiązania do tradycyjnych wartości, a tym samym umożliwiając wprowadzenie Dobrej Zmiany, rozwiązań wspierających polską rodzinę oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski.

Po raz drugi wybieraliśmy senatorów z jednomandatowych okręgów wyborczych. W tym celu poselski okręg tarnowski został podzielony na dwa senatorskie okręgi jednomandatowe.

Czytaj więcej: Wyniki wyborów do Senatu 9. kadencji w okręgach tarnowskich  W okręgu tarnowskim nr 35, bardziej tarnowskim niż drugi o którym pisze poniżej, bo składającym się z miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu dąbrowskiego o godność senatora ubiegało się dwóch kandydatów; Łukasz Węgrzyn reprezentujący KW PSL oraz Kazimierz Wiatr z KW PiS. Na Kazimierza Wiatra oddało głos 91164 wyborców, co przełożyło się na wynik 64,1% i to on ponownie zasiądzie w senatorskich ławach. Kazimierz Wiatr to 60 letni profesor zwyczajny na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (tytuł profesora odebrał w 2002 roku), specjalizujący się w informatyce i elektronice, ma w swoim dorobku naukowym m.in. 5 patentów, 26 wdrożeń komputeryzacji linii technologicznych w przemyśle maszynowym oraz 8 wdrożeń w innych obszarach badań i przemysłu. Jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet na AGH, jest też prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego i chyba najbardziej wpływowym harcerzem w Senacie - od maja 2005 pełni funkcję Kanclerza Kapituły Krzyża Honorowego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Senatorem, reprezentującym od początku kariery senackiej Ziemię Tarnowską, jest od 2005 roku. W gminie Zakliczyn senator Wiatr otrzymał 3100 głosów i uzyskał wynik 67%. Gminy w których najchętniej oddawano głos na prof. Wiatra (około  75% wyborców) to Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski i Radgoszcz.

Czytaj więcej: Liczby w wyborach parlamentarnych 2015 i nie tylko liczbyW gminie Zakliczyn do urn w niedzielę 25 października poszła połowa uprawnionych do głosowania, a konkretnie 49,94% wyborców. Wyborcom komisje obwodowe wydały 4838 kart do głosowania. Z tej liczby tylko 216 głosów było nieważnych. Nie było żadnych zakłóceń wyborczych, nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały nie tylko obwodowe komisje wyborcze, mężowie zaufania, ale również członkowie Ruchu Kontroli Wyborów. Wybory w gminie Zakliczyn wygrało bardzo przekonywująco Prawo i Sprawiedliwość, na którego kandydatów wyborcy oddali 2716 głosów, co daję wynik 58,76%. Indywidualnie wybory parlamentarne w gminie Zakliczyn wygrał bezdyskusyjnie dr Michał Wojtkiewicz uzyskując 1195 głosów. Druga Platforma Obywatelska uzyskała 695 głosów z czego lwią część – przypomnę – 442 dał liście PO Jerzy Soska, a w ten sposób uzyskany wynik to 15,04%. Na trzecim miejscu uplasowała się lista KUKUZ’15 z 341 głosami (7,38%), a wyborcy na tej liście najczęściej wskazywali lidera i przyszłego posła z Proszowic Norberta Kaczmarczyka. Czwarta lista to lista PSL na którą głosy oddało 333 wyborców z czego 209 na Władysława Kosiniaka – Kamysza, który ostatecznie zdobędzie mandat poselski, choć to takie pewne nie było. Tylko te cztery listy przekroczyły próg wyborczy w wyborach na terenie gminy Zakliczyn. Generalnie preferencje wyborców zakliczyńskich idealnie odwzorowują wynik osiągnięty przez partie w tarnowskim okręgu wyborczym, a więc 6 mandatów dla PiS-u i po jednym mandacie dla PO, KUKIZ’15 oraz PSL.

O liderach list biorących mandaty słów kilka.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych