Przejście do firmy KM-Net

SKO

Czytaj więcej: Kilometr ciągu pieszo-rowerowego w BieśnikuW ramach Inicjatyw Samorządowych gmina Zakliczyn przy wsparciu województwa małopolskiego wybudowała ciąg pieszo-rowerowy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w Bieśniku. Koszt robót wyniósł 1 mln 416 tys. zł, a marszałek Małopolski dołożył do tego zadania 735 tys. zł.


Czytaj więcej: Kilometr ciągu pieszo-rowerowego w BieśnikuChodnik ze ścieżką rowerową o szerokości 3 metrów wykonano na kilometrowym odcinku od granicy Zakliczyna z Bieśnikiem do skrzyżowania z drogą powiatową 1393K w kierunku Ciężkowic. Zrobiono również kanalizację deszczową oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak np. barierki.

 

Inwestycja realizowana była w okresie od maja do listopada tego roku.

 

Źródło informacji: Urząd Miejski w Zakliczynie

 

 

 

 

Czytaj więcej: Zamkowa wieża w Melsztynie w pełnej okazałościNa melsztyńskim wzgórzu podziwiać już można wieżę średniowiecznego zamku w pełnej okazałości. Zakończył się szósty i ostatni etap odbudowy zabytkowej budowli. Cała inwestycja realizowana w latach 2018 - 2023 (łącznie z rozpoczęciem odtwarzania przypory) kosztowała ponad 5 mln zł. Dofinansowanie rządowe wyniosło 3,5 mln zł (70% wartości inwestycji), z budżetu Gminy Zakliczyn wydatkowano kwotę 1,4 mln zł, a 150 tys. zł przekazało województwo małopolskie.


Zakończyły się prace związane z odbudową i konstrukcyjnym domknięciem wieży zamku w Melsztynie. Gmina Zakliczyn na ostatni, szósty etap czynności z tym związanych otrzymała w 2023 r. przeszło milion złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt tych prac wyniósł blisko 1,5 mln zł.

Czytaj więcej: Otwarcie Ośrodka Praktyk Artystycznych w Rudzie KameralnejW Rudzie Kameralnej 13 grudnia otwarty został Ośrodek Praktyk Artystycznych Teatru Nie Teraz. Zajmować się będzie organizowaniem spektakli, warsztatów artystycznych, kursów i konkursów, ale także kultywowaniem tradycji i kształtowaniem postaw patriotycznych w społeczeństwie.


Teatr Nie Teraz to wyjątkowe zjawisko na mapie kulturalnej Polski. Istnieje od 1980 roku. Jest autorem kilkudziesięciu premier scenicznych i różnych spektakli. Obecnie działa jako stowarzyszenie. Twórcą i dyrektorem Teatru jest Tomasz Antoni Żak, reżyser teatralny, scenarzysta, pisarz i publicysta.


Ośrodek Praktyk Artystycznych był przedsięwzięciem planowanym od dawna. Jego koncepcja to efekt wielu lat doświadczeń pracy artystycznej i edukacyjnej.


Poszukiwania lokalizacji dla teatralnego Domu zakończyły się podpisaniem w zakliczyńskim Ratuszu aktu powołania OPA w wiejskiej świetlicy w Rudzie Kameralnej pomiędzy burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidem Chrobakiem, dyrektorem Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierzem Dudzikiem oraz przewodniczącą zarządu stowarzyszenia Aleksandrą Żak i dyrektorem TNT Tomaszem A. Żakiem.

 

Na remont i adaptację budynku dla potrzeb OPA pozyskano 150 tys. zł z Funduszu Patriotycznego. Gmina Zakliczyn dołożyła 10 tys. zł.

Czytaj więcej: Obrady Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy w Zakliczynie1 grudnia 2023 r. w ratuszu w Zakliczynie odbyły się obrady Zarządu Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie. Członkiem Zarządu Krajowej Rady od 2022 roku jest Janusz Krzyżak – Sekretarz Gminy Zakliczyn, a zarazem Prezes Zarządu Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. W spotkaniu z głosem doradczym uczestniczyli także pozostali Członkowie Zarządu Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej.

 

Celem działalności Krajowej Rady Forów Sekretarzy JST jest:


– reprezentowanie środowiska Sekretarzy JST na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– zabieranie głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym,
– koordynacja konsultacji wewnątrz środowiska Sekretarzy JST,
– organizacja wspólnych ogólnopolskich i makroregionalnych wydarzeń/inicjatyw,
– podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia kompetencji Sekretarzy JST oraz potencjału organizacyjnego JST.

 

Zebranych gości powitał i życzył udanych obrad Dawid Chrobak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. W rozpoczęciu spotkania uczestniczył także gospodarz ratusza Kazimierz Dudzik, Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Obrady w Zakliczynie prowadził Przewodniczący Zarządu Krajowej Rady Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin.

Czytaj więcej: Pogórze Gwoździec!!!Jako że pisanie sprawia mi przyjemność, tym bardziej jak są zainteresowani i głodni słowa pisanego o sporcie lokalnym, postanowiłem napisać zdań kilka. Patriotyzm ten lokalny oczywiście odezwał się i zasugerował. Napisałem już o Dunajcu Zakliczyn w kontekście Jubileuszu, Orle Stróże w ramach krótkich reminiscencji, więc tym razem będzie o Pogórzu Gwoździec.


Klub ten względem drużyn wcześniej wymienionych nie posiada długiego stażu na mapie sportu. Powstanie klubu datuje się na rok 2000. Nie posiada na własność budynku, zaplecza ani boiska sportowego. Dotychczas – dzięki uprzejmości tutejszego Proboszcza – dzierżawił tereny i budynek od Kościoła. W 2023 roku tereny te ma już w posiadaniu gmina i udostępnia klubowi. W ramach systemu szkolenia – na przestrzeni tych lat – miał trzy kategorie senior, junior i trampkarz.

Czytaj więcej: Utworzenie Muzeum Regionalnego w Zakliczynie poprzez przebudowę budynku mienia komunalnego – etap...Początkiem listopada 2023 r. zostały odebrane prace związane z realizacją III etapu zadania pn „Utworzenie Muzeum Regionalnego w Zakliczynie poprzez przebudowę budynku mienia komunalnego po byłym przedszkolu przy ul. Jagiellońskiej 25”.

 

Etap III zadania obejmował całkowitą wymianę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego. Fatalny stan pokrycia dachowego spowodował mocne zawilgocenie drewnianych elementów konstrukcji dachu. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 179.000,00 zł dach budynku zyskał nowy wygląd. Oprócz całkowitej wymiany więźby dachowej oraz położenia nowej dachówki ceramicznej w ramach inwestycji wykonano nową instalację odgromową, zamontowano dwa okna dachowe od strony południowo-wschodniej, które doświetlą przestrzeń ekspozycyjną na poddaszu. Zamontowano nowe rynny i rury spustowe, prowadzone były prace remontowe przy kominach. Wartość robót wyniosła 249.711,53 zł, a wkład własny z budżetu Gminy Zakliczyn wyniósł 70.711,53 zł.

Czytaj więcej: Drodzy mieszkańcy Miasta ZakliczynPrzed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne święta.

Niech będą okazją do radości z rodzinnego spotkania i przyniosą wytchnienie od codziennych zmagań i trosk.

Niech wzajemne zrozumienie oraz serdeczna współpraca będą źródłem radości, pokoju ducha i optymizmu.

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku

życzy

Przewodnicząca Miasta Zakliczynie

Ewa Bardon

 

 

 

Czytaj więcej: Rondo w Zakliczynie otrzymało imię prof. Krzysztofa PendereckiegoGmina Zakliczyn pamięta o światowej sławy kompozytorze, dyrygencie, wychowawcy wielu pokoleń polskich muzyków, profesorze Krzysztofie Pendereckim – zapewniał podczas nadania imienia ronda w centrum Zakliczyna, burmistrz Dawid Chrobak. W wydarzeniu uczestniczyli żona profesora Elżbieta, wraz z rodziną, radni Rady Miejskiej w Zakliczynie na czele z przewodniczącą Anną Moj, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego Wojciech Skruch, Adam Balas – Dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach oraz były wójt i burmistrz Zakliczyna – Kazimierz Korman.

Czytaj więcej: Nabór wniosków na ochronę gruntów rolnych Zarząd Województwa Małopolskiego, jak co roku, będzie udzielał dotacji ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w art. 22 c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych m. in. na:

 

na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów,
na budowę/renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
na pozostałe zadania o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
na budowę/modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych na terenie minimum dwóch gmin.

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.