Przejście do firmy KM-Net

SKO

Czytaj więcej: Oświadczenie starosty Romana Łucarza Starosta powiatu tarnowskiego Roman Łucarz wydał 27 lutego oświadczenie w sprawie zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania oraz przedstawienia zarzutów.


Starosta powiatu tarnowskiego, przebywał w areszcie śledczym w Krakowie od 27 stycznia, w związku z postawionymi mu przez prokuraturę zarzutami przekroczenia uprawnień. Chodziło o rzekome nieprawidłowości, jakie miały towarzyszyć przekazaniu gminie Szerzyny domu przez jednego z pensjonariuszy DPS z powiatu tarnowskiego. Śledczy nie sprecyzowali jednak, jaką rolę w procederze miał odgrywać Roman Łucarz.

 

Pan starosta Roman Łucarz zwrócił się również do przedstawicieli mediów o używanie pełnego imienia i nazwiska.


Oto treść oświadczenia Romana Łucarza


Na wstępie pragnę podziękować wszystkim, którzy w czasie prowadzonego postępowania prokuratorskiego wstrzymali się od komentarzy i nie osądzali mnie. Wsparcie jakie otrzymałem ze strony rodziny, mieszkańców, przyjaciół i moich współpracowników motywuje mnie do dalszego działania, za co chciałbym wszystkim raz jeszcze serdecznie podziękować.

Czytaj więcej: Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w ZakliczynieJednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie otrzymała średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania z pełnym wyposażeniem. Prezentacja pojazdu odbyła się podczas walnego zebrania sprawozdawczego. Oprócz miejscowych druhów uczestniczyli w nim również reprezentanci urzędów i instytucji, które wyłożyły pieniądze na nowy wóz strażacki.

 

Samochód jest wyposażony w zbiornik wody na 3 tysiące litów, wysokowydajną pompę 2,6 tysiąca litrów na minutę, posiada całą armaturę pożarniczą oraz sprzęt ratownictwa technicznego i medycznego. Będzie służył nie tylko do gaszenia pożarów, ale do różnych innych działań ratowniczych, w tym wyjazdów do wypadków drogowych, gdyż jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ubiegłym roku uczestniczyła w 111 akcjach o różnym charakterze.

Czytaj więcej: Województwo Małopolskie ogłosiło ósmą edycję konkursu "Małopolska Wieś". Głównym założeniem konkursu jest wyróżnienie sołectw aktywnie działających na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

 

W konkursie brane pod uwagę będą m.in. estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne będą inicjatywy, które pomagają wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrują mieszkańców. Oceniane będą także strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych - podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

 

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach: Najpiękniejsza Małopolska Wieś, Nowatorska Małopolska Wieś i Małopolska Wieś w Sieci. Przedmiotem oceny w ramach Konkursu, w kategoriach Najpiękniejsza i Nowatorska Małopolska Wieś będą inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach na terenie województwa małopolskiego od 2019 roku, a w kategorii Małopolska Wieś w Sieci, prowadzenie strony internetowej sołectwa, istniejącej co najmniej od 2023 r. i nadal funkcjonującej.

Czytaj więcej: O Rabacji, Krwawym Staroście i Jakubie Szeli Mija właśnie, niestety kolejny raz po cichu, 178 rocznica krwawych wydarzeń, których inspiratorem w 1846 r. nazwanych rabacją galicyjską był Joseph Breinl von Wallerstern pochodzący z Pragi, który do Tarnowa przybył w 1835 roku jako starosta i wkrótce wsławił się działaniem przydającym mu przydomek „krwawy starosta”. Wyjeżdżając po zakończeniu swojej krwawej misji miał otrzymać tytuł honorowego obywatela Tarnowa. Tarnowski historyk Mieczysław Czosnyka, prowadzący badania w Bibliotece Jagiellońskiej natrafił na ślad tego ostatniego tytułu w „Szematyzmie galicyjskim na rok 1852”. Z kolei inny znany tarnowski dziejopis Stanisław Siekierski w jednym ze swoich postów na FB 19 lutego 2022 r. napisał m.in.:


„Bogusław Andrzej Baczyński i Antoni Sypek przez cztery lata prowadzili swoistą krucjatę o odebranie byłemu staroście tytułu. Rada Miejska uznała jednak, że adnotacja zachowana w spisie urzędników galicyjskich to zbyt mało, by uznać to za wiarygodny dokument i odmówiła uwzględnienia wniosku o pozbawienie Breinla tego tytułu. I ta skandaliczna, kompromitująca obecnych włodarzy naszego miasta sytuacja trwa nadal! Odejdźcie wreszcie i wstydu oszczędźcie…

Wielka szkoda, że “nasze” lokalne władze – konstatują lokalni strażnicy pamięci, znani społecznicy Piotr Dziża i Ryszard Żądło, wciąż nie poczuwają się do zorganizowania prawdziwych, corocznych obchodów jednego z najdonioślejszych dla dziejów regionu wydarzenia. Dlaczego o powstańcach styczniowych władze pamiętają, a o pomordowanych insurekcjonistach z roku 1846 już nie ? Dlaczego polskie ofiary są (znowu) przez decydentów dzielone, na te warte stałej pamięci i te takiej pamięci niewarte ? Czy są jakieś racje, które usprawiedliwiają taki podział ?

Czytaj więcej: Faust Socyn - życie i myśl „Opisać żywot Fausta Socyna krótko i pobieżnie – byłoby to poniżej godności tak poważnego męża, opisać zaś obszernie i dokładnie – byłoby może ponad nasze siły. Albowiem krzywdą jest dla cnoty, jeśli pośpiesznie i niedbale przedstawimy zasługi znamienitych ludzi, a o tym zaiste mężu, jak o nikim dotąd, należy mówić nie tylko starannie, lecz także z talentem” – pisał Samuel Przypkowski. W niedzielę 3 marca 2024 roku Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji poświęconej życiu i myśli duchowego przywódcy arian – awangardy intelektualnej XVI- i XVII-wiecznej Europy.

 

W Lusławicach 420 lat temu zmarł Faust Socyn – włoski reformator religijny, teolog, pisarz-polemista i poeta. Stworzył doktrynę religijną braci polskich, a od jego nazwiska polski arianizm znany jest w Europie jako socynianizm. Od 1598 związany był z ośrodkiem braci polskich w Lusławicach. „Faust Socyn. Życie i myśl” to interdyscyplinarna konferencja organizowana przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w 420. rocznicę śmierci i 485. rocznicę urodzin tej wybitnej postaci. Lusławice to niewielka miejscowość o wielkiej historii, w którą wpisała się obecność najznamienitszych myślicieli i artystów: bracia polscy, Faust Socyn, Jacek Malczewski, Krzysztof Penderecki. Wielowymiarowość tego miejsca jest niezwykła i silnie naznaczona dziedzictwem minionych epok. Lusławice zapisały się przed wiekami na kartach historii dzięki obecności wielkiego myśliciela Fausta Socyna. Od tej pory malownicza wieś stała się stolicą myśli ariańskiej, miejscem funkcjonowania radykalnej wspólnoty etycznej, która własne przekonania łączyła z poszanowaniem pluralizmu, przestrzenią wymiany myśli, politycznej i religijnej wolności, wspólnoty idącej na wskroś podziałów w społeczeństwie. Tu rodziły się i promieniowały na świat przełomowe (jak na owe czasy) postulaty społeczne, religijne i etyczne, a także myśl ariańska, wprowadzające pełnię tolerancji, zniesienie podziałów, równość płci, powszechny dostęp do edukacji i pacyfizm.

Czytaj więcej: Remonty powiatowych drógOdnowionych zostanie łącznie 27 odcinków powiatowych dróg za kwotę 10 mln 823 tys. zł, w tym dwa odcinki w gminie Zakliczyn – Gwoźdźcu i Faściszowej. W Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisano umowy z firmami, które wygrały przetargi na modernizację infrastruktury drogowej.


W zakres robót – oprócz wykonania nowych nakładek asfaltowych - wejdą również takie prace jak uzupełnienie poboczy, regulacja studzienek, czy wymiana barierek w tych miejscach, gdzie to jest konieczne. W gminie Zakliczyn wyremontowany zostanie 480 m odcinek w Gwoźdźcu na drodze powiatowej w kierunku Niedźwiedzy i 260 m w Faściszowej w kierunku Brzozowej.


- Do wyremontowania wytypowaliśmy te odcinki dróg w powiecie, które są w najgorszym stanie – poinformował wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma.

Czytaj więcej: Ja-Ty-My. Wspólnie działamyZespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Filipowicach wziął z powodzeniem udział w Konkursie grantowym IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej. Tytuł projektu szkolnego to: „Ja-Ty-My. Wspólnie działamy”.


Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji – Agenda ONZ ogłosiła ogólnopolski konkurs grantowy skierowany do szkół oraz organizacji działających w środowisku szkolnym na realizację lokalnych działań integracyjnych dla dzieci i młodzieży (ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych) ze społeczności lokalnej i migranckiej. Celem działań finansowanych w ramach konkursu grantowego jest wspieranie integracji w wielokulturowym środowisku szkolnym, tworzenie inkluzyjnego, otwartego i bezpiecznego środowiska szkolnego.

Czytaj więcej: Zaproszenie do udziału w warsztatach z EtnografemBurmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierz Dudzik oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i RPA Monika Kulak serdecznie zapraszają na spotkanie z etnografem zorganizowane w ramach przygotowań do III Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych.

 

Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2024 roku – początek o godz. 15:00 w Sali im. Spytka W. Jordana w zakliczyńskim ratuszu.


Warsztaty w dwóch częściach, teoretycznej i praktycznej, poprowadzi Kierownik Działu Etnografii Muzeum Etnograficznego w Tarnowie - mgr Maria Danuta Cetera.

Czytaj więcej: Rośnie rolniczy sprzeciw 20 lutego 2024 roku w okolicy godziny 8 – mej zakliczyński Rynek zaczął zapełniać się pojazdami rolniczymi i nie tylko.

 

Jako jedni z pierwszych przyjechali myśliwi z Komitetu Protestacyjnego „Wspólna sprawa”, którzy solidaryzują się z protestującymi rolnikami i przygotowali na tą okoliczność oświadczenie:


W obliczu coraz większego zagrożenia dla ponad stuletniej tradycji i kultury polskiego łowiectwa, wynikającego z motywacji ideologicznej ze strony ministerstwa klimatu i środowiska, myśliwi oraz rolnicy postanowili stanąć razem w obronie swoich interesów. Gospodarka łowiecka i rolnictwo od wieków są ściśle ze sobą splecione, współtworząc nie tylko ekonomiczną podstawę, ale także bogactwo kulturowe i ekologiczne naszego kraju.

Czytaj więcej: „Klucz” z grantem na projekt edukacyjny o Malczewskim Województwo Małopolskie ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku pod nazwą „Małopolska! Postaw na edukację!”.
Spośród 150 zgłoszonych z całej Małopolski wniosków, komisja konkursowa i Zarząd Województwa Małopolskiego postanowiły o dofinansowaniu 57 projektów edukacyjnych.


Jest mi niezmiernie miło poinformować, że dwa z docenionych projektów pochodzą z gminy Zakliczyn, a są to projekty Stowarzyszenia „Klucz” – „Malczewski na nowo w Zakliczynie” oraz Fundacja „W drodze do marzeń” z Jamnej – „Kreatywne kierunki zdobywania wiedzy oraz moderowanie integracji rówieśniczej”.

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.