Przejście do firmy KM-Net

SKO

Czytaj więcej: Gminne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 i 3 marca odbędą się wydarzenia w Gminie Zakliczyn, realizowane w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Program obchodów znajdziecie na plakacie zamieszczonym obok.


1 marca po zapaleniu zniczy na grobie mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy” na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie, młodzież skupiona wokół SKKT PTTK „Compass” i UKS „Jordan” działających przy Szkole Podstawowej im. Lanckrońskich w Zakliczynie wyruszy na trasę rajdu i gry terenowej wiodącej z Zakliczyna do Rudy Kameralnej, gdzie zameldują się najpóźniej przed godziną 13 – tą. Tam przy pomniku mjra Jana Dubaniowskiego „Salwy” i jego żołnierzy odbędzie się manifestacja patriotyczna, po czym w Ośrodku Praktyk Artystycznych w tamtejszej świetlicy, w Sali kominkowej zaprezentowany zostanie program filmowo – teatralny, który poprowadzi dyrektor Teatru Nie Teraz Tomasz A. Żak.

Tradycyjnie, w niedzielę, na Zakliczyninfo staram się Państwu zaproponować coś więcej do poczytania. Choć „Walentynki”, które w tym roku „zeszły się” z Popielcową Środą, już za nami to myślę, że nie zawadzi więcej na temat Patrona dnia 14 lutego się dowiedzieć, albi wiedzę tą sobie odświeżyć. Korzystam przy tej okazji z materiału zamieszczonego na Tarnowskim Kurierze Kulturalnym – partnera medialnego Zakliczyninfo i ZCK – i pióra Ryszarda Zaprzałki.

Kazimierz Dudzik

 

Czytaj więcej: Święty Walenty = walentynki?Żaden święty nie zebrał tylu żarliwych i gorących modlitw o miłość. Trudno się temu dziwić. W końcu jego uczucie, którym obdarzył swoją ukochaną, przywróciło jej wzrok. Ale zacznijmy od początku. Urodził się w umbryjskim mieście Terni, 120 km od Rzymu, w III wieku, za panowania Klaudiusza II Gockiego. Walenty był lekarzem, ale jego powołaniem okazał się stan duchowny. Dla chrześcijan były to bardzo trudne czasy prześladowań. Walenty zapisał się w pamięci współczesnych niezwykle ryzykownym posunięciem: udzielał ślubów młodym żołnierzom – legionistom, co było zakazane przez panującego. Uważał on bowiem, że najlepszymi żołnierzami są mężczyźni bez rodziny. Walenty złamał ten zakaz i udzielał ślubów chrześcijańskich – został za to wtrącony do więzienia. 14 lutego, w dniu jego męczeńskiej śmierci, w Kościele katolickim obchodzi się wspomnienie św. Walentego – biskupa i męczennika, uważanego na Zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych za patrona zakochanych. Tego dnia w wielu krajach upowszechnił się zwyczaj wysyłania listów o tematyce miłosnej, a także obdarowywania się upominkami.

W trakcie uwięzienia następuje moment przełomowy w jego życiu. Zakochuje się w niewidomej, adoptowanej córce swojego strażnika Asteriusa (który także się nawrócił na wiarę chrześcijańską). Dziewczyna, jak głosi legenda, pod wpływem siły tej miłości, odzyskuje wzrok. Niestety, historia ich miłości jest krótka. Cesarz Klaudiusz wydaje wyrok śmierci na Walentego. Ten – w przeddzień egzekucji – pisze list do ukochanej, podpisując go znaną dzisiaj frazą: „Od Twojego Walentego”.

Czytaj więcej: Zakliczyńscy rolnicy dołączyli do ogólnopolskiego protestu 9 lutego w całym kraju rolnicy protestowali przeciwko nadmiernemu importowi surowców rolnych z Ukrainy, regulacjom Zielonego Ładu, wysokim kosztom produkcji. W rolniczym proteście nie zabrakło przedstawicieli Ziemi Zakliczyńskiej, którzy najpierw wybrali się do Brzeska, a w drodze powrotnej zajechali na zakliczyński Rynek.


Dlaczego rolnicy protestują ?


Przede wszystkim sprzeciwiają się zapisom Zielonego Ładu i nowej Wspólnej Polityki Rolnej, w tym tzw. normy GAEC, czyli praktyki dobrej kultury rolnej. W uproszczeniu: chodzi o praktyki, które mają chronić cenne składniki gleby, a największe emocje budzi norma GAEC 7, która obowiązuje już od 2024 roku.

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska - jest także dla mnie!Wydział Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócił się do nas z prośbą o popularyzację konkursu "Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska - jest także dla mnie!" adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Szczegóły konkursu, do którego prace przyjmowane są do 17 marca, na plakacie obok oraz w teście poniżej.

 

Konkurs "Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska - jest także dla mnie!" skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a więc do uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Czytaj więcej: Wybory samorządowe 7 kwietnia -  kalendarz wyborczy W Dzienniku Ustaw ukazało się w dniu 29 stycznia br. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia 2024 roku.

 

Kalendarz wyborczy określa dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych.


12 lutego upłynie termin na zawiadomienie odpowiednio PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

Czytaj więcej: „Tropem Wilczym” – Zakliczyn 2024 Regulamin Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” – Zakliczyn 2024 organizowanego w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Cel: – uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- zamanifestowanie przez młodzież i społeczność lokalną postaw i uczuć patriotycznych,
- zapoznanie uczestników i mieszkańców okolic Zakliczyna z postacią kapitana Jana Dubaniowskiego „Salwy”,
- popularyzacja wiedzy na temat antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce,
- udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”,
- kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
- podnoszenie sprawności fizycznej,
- integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej,
- popularyzacja walorów krajoznawczo turystycznych Zakliczyna i okolic.


Termin i miejsce:
01 marca 2024 - rajd pieszy i marsz na orientację Zakliczyn – Mogiła – Ruda Kameralna
03 marca 2024 -Zakliczyn nad Dunajcem, Rynek 1, biuro zawodów w Ratuszu.


Organizator: Na szczeblu ogólnopolskim Fundacja Wolność i Demokracja,
na terenie gminy Zakliczyn SKKT PTTK „Compass” i UKS "Jordan” przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie, we współpracy z: Urzędem Miejskim w Zakliczynie (Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), ZCK w Zakliczynie, OSP z Gminy Zakliczyn, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik


Patronat honorowy: Dawid Chrobak – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn.


Budowa tras: Agencja Turystyki Aktywnej „STYR”


Forma: zawody biegowe, gra terenowa.

Czytaj więcej: W ferie dzieci i młodzież podróżują pociągiem za złotówkęNa czas ferii zimowych (10-25 lutego) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wprowadził specjalną ofertę biletów za złotówkę - ważnych przez cały dzień i we wszystkich pociągach regionalnych. Oferta dedykowana jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 24 lat.


W czasie ferii każdy, komu przysługuje bilet ulgowy i nie ukończył 24 lat, będzie mógł za złotówkę kupić bilet na pociąg i zwiedzić region. Co istotne, nie jest to cena pojedynczego przejazdu. Bilet będzie uprawniać do nieograniczonej liczby przejazdów po terenie województwa małopolskiego w wybranym dniu.

Czytaj więcej: II Halowe - Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze3 lutego 2024 roku, sobotę, w godzinach dopołudniowych, w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie, przeprowadzono II Gminne Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Zawody zorganizowane zostały przez Zarząd Gminny ZOSP RP i Gminną Komisję ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Sędzią Głównym zawodów był dh Jacek Oleksowicz, a konferansjerem dh Józef Wojtas.


Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka, prezesa Gminnego ZOSP RP dh Tomasza Damiana, komendanta gminnego dh Łukasza Łacha, wicedyrektora ZSP Jacka Świderskiego, dyrektora ZCK Kazimierza Dudzika, Przewodniczącej Gminnej Komisji ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Moniki Kulak.

Czytaj więcej: Wiceprzewodniczący Wojciech Skruch zachęca do składania wniosków Kapliczki Małopolski

 

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek, będących wspaniałym przykładem małej architektury sakralnej, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2024”. Konkurs kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. W tym roku pula środków przeznaczona na to zadanie wynosi 700 tys. zł. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy zabytkowych kapliczkach. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 tys. zł, ale nie więcej niż 60% kosztów realizacji całości prac.

Blisko 11 milionów dla gminy


Czytaj więcej: Wsparcie Gminy Zakliczyn z Budżetu Województwa Małopolskiego w latach 2018-2023W sumie ponad 10 milionów złotych otrzymała w latach 2018 – 2023 gmina Zakliczyn w ramach wsparcia finansowego – dotacji z Województwa Małopolskiego.

- Jest to jeden z najwyższych wskaźników w powiecie tarnowskim – wylicza Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, z zarazem przewodniczący Komisji Budżetu i Audytu.


Remont drogi wojewódzkiej, budowa trasy pieszo – rowerowej, dotacje na remont dróg transportu rolnego, wsparcie dla szkół, instytucji kultury, ale także pomoc finansowa dla organizacji i stowarzyszeń, pomoc finansowa przy remoncie Ratusza, to tylko kilka z wielu przykładów owocnej współpracy gminy i województwa małopolskiego. Tylko bezpośrednio gmina otrzymała prawie 11 milionów złotych – mówi Wojciech Skruch.

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.