Baner festiwalu

 

nowe zasadyNa podstawie § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931), informuję:

4 listopada premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 7 do 29 listopada w Polsce będą obowiązywać nowe obostrzenia w związku z koronawirusem. Poważne zmiany dotyczą sfery edukacji i kultury.
Po analizie dotychczasowych reguł antycovidowych zastosowanych w Zakliczyńskim Centrum Kultury oraz konsultacji z Organizatorem ZCK, a także zaleceń opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w następującym brzmieniu:


„Czasowe zamknięcie od 7 do 29 listopada 2020 roku instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oznacza, że nie będą mogły być w nich organizowane wydarzenia z udziałem publiczności. Nie wyklucza to natomiast prowadzenia – przy uwzględnieniu zasad reżimu sanitarnego, przede wszystkim dystansu społecznego oraz zasłaniania nosa i ust, a także izolacji osób, u których wystąpiło podejrzenie zakażenia - działalności związanej z prowadzeniem prób i przygotowaniem do organizacji wydarzeń artystycznych, pracy zdalnej i udostępniania zbiorów bądź spektakli online. Mogą być również organizowane wydarzenia online bez udziału publiczności.
W związku z zamknięciem dla publiczności instytucji kultury, wprowadzone zostaną mechanizmy wsparcia dla podmiotów działających w obszarze kultury, instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz dla twórców i artystów wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Pomoc obejmie m.in. świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS. O objęcie środowisk twórczych nową Tarczą Antykryzysową minister kultury zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii już w połowie października….”

 

postanawiam:

 

1. Zamknąć na czas do 29 listopada 2020 roku świetlice ZCK w Filipowicach, Gwoźdźcu, Rudzie Kameralnej oraz Woli Stróskiej. Gospodarze świetlic w Filipowicach i Rudzie Kameralnej w tym czasie zobowiązani są do wykonywania prac porządkowych na terenie świetlic, które w rozliczeniu miesięcznym potwierdzą raportem dołączonym do rachunku swojej umowy cywilnoprawnej, dotyczy to również Woli Stróskiej po powrocie gospodarza z samoizolacji.


2. Utrzymać realizację prób zespołów artystycznych w sekcjach wg dotychczasowego schematu, tj. maksymalnie 12 osób + instruktor z rygorystycznym stosowaniem zasad reżimu sanitarnego.


3. Utrzymać realizację zajęć wg schematu mistrz + uczeń takich jak: nauka gry na heligonce, tańca czy nauka gry na skrzypcach.


4. Wprowadzić hybrydowy system pracy pracowników etatowych ZCK (łączenie pracy stacjonarnej z praca zdalną). Praca zdalna winna być raportem opisującym zrealizowane zadania.

 

Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.