teatr

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

baner info1. Konkurs Wieńców Dożynkowych Województwa Małopolskiego odbędzie się podczas
XXI Dożynek Województwa Małopolskiego:
25 sierpnia 2019 r. w Ryczowie, w gminie Spytkowice (powiat wadowicki)
1 września 2019 r. w Zakliczynie (powiat tarnowski)
2. Organizatorem konkursu w dn. 25 sierpnia 2019 r. w Ryczowie jest Gmina Spytkowice.
3. Organizatorem konkursu w dn. 1 września 2019 r. w Zakliczynie jest Miasto i Gmina Zakliczyn.

 

 

II. CELE KONKURSU

 

1. Kultywowanie tradycji uroczystego zakończenia prac polowych i przynoszenia symbolicznego plonu żniwnego.
2. Przywrócenie w świadomości społecznej wysokiego wartościowania trudu żniwiarzy oraz szacunku dla chleba.
3. Uchwycenie i zarejestrowanie tendencji zmian w formach i zdobnictwie wieńców dożynkowych.
4. Budowanie tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie lokalnych tradycji.
5. Zacieśnianie więzi wspólnotowej i środowiskowej we wspólnym tworzeniu i świętowaniu.
6. Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Małopolski.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE W ZAKLICZYNIE

 

1. Do konkursu przystąpić mogą wyłącznie reprezentacje gmin z następujących powiatów
z terenu Województwa Małopolskiego:

bocheński
brzeski
dąbrowski
gorlicki
limanowski
nowosądecki
nowotarski (bez gminy Spytkowice, która jest gminą partnerską gminy Spytkowice z powiatu wadowickiego)
Nowy Sącz
proszowicki
tarnowski
Tarnów
tatrzański
wielicki

2. Gminy zainteresowane udziałem w konkursie zobowiązane są przesłać formularz zgłoszeniowy (stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2019 r., na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Każda gmina może zgłosić do konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy w jednej z poniższych kategorii:

a) wieniec tradycyjny;
b) wieniec współczesny.

4. Rejestracja grup wieńcowych w dn. 1 września br. od godz. 13:00 na Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym „Kamieniec” w Zakliczynie (obok stadionu LKS Dunajec)
5. Grupa z wieńcem dożynkowym powinna mieć planszę informacyjną zawierającą m.in.: nazwę grupy oraz nazwę reprezentowanej gminy i powiatu.
6. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 września 2019 r. od godziny rejestracji delegacji wieńcowych w Zakliczynie. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się Mszą Św. o godzinie 14:00 w Zakliczynie na Kompleksie Rekreacyjno – Sportowym „Kamieniec” w Zakliczynie (szczegółowy program dostępny będzie na stronie http://zakliczyninfo.pl/index.php/dozynki-malopolska ).

 

IV. KOMISJA KONKURSOWA

 

1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową. W skład Komisji wchodzi maksymalnie 5 członków.
2. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół podpisany przez przewodniczącego Komisji.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

V. OCENA WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH

 

1. Wieniec dożynkowy przedstawiony do oceny konkursowej należy traktować jako symboliczny wyraz zebranych plonów żniwnych i wdzięczności za nie. W polskiej tradycji ludowej wieniec dożynkowy, niezależnie od jego formy, zawsze był podziękowaniem za pomyślne żniwa oraz prośbą o obfite plony na następny rok.
2. Takie zdefiniowanie wieńca dożynkowego nie ogranicza jego kształtu i zdobnictwa. Natomiast przy wyborze głównych elementów składowych wieńca dożynkowego winno się pamiętać o jego symbolice żniwnej.
3. Do prezentacji wieńca dożynkowego należy dołączyć krótki opis (w dowolnej, ale czytelnej formie), wyjaśniający jego symbolikę żniwną czy nawiązania do lokalności, poprzez omówienie wybranego kształtu wieńca, głównych elementów składowych oraz zdobnictwa.
4. Komisja Konkursowa oceniać będzie wieńce dożynkowe wg następujących kryteriów:

Symbolika plonu żniwnego, nawiązania do lokalności i/lub współczesnych wydarzeń, opis wieńca wyjaśniający jego symbolikę.
Kształt wieńca, główne elementy składowe (różnorodność użytych materiałów), pracochłonność i technika wykonania.
Dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

5. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów:
a) wysokość do 180 cm,
b) szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm.
6. Wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów etc. i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych i poczucia moralności.

 

VI. NAGRODY

 

1. Organizatorzy przewidują przyznanie jednej głównej nagrody w każdej z poniższych kategorii:
a) wieniec tradycyjny: 3000 zł,
b) wieniec współczesny: 3000 zł.
2. Grupy wieńcowe, nienagrodzone nagrodą główną w Konkursie otrzymają dyplom oraz symboliczny czek w wysokości 1000 zł za udział w Konkursie, które wręczy Marszałek Województwa Małopolskiego.
3. Nagroda główna w kategorii tradycyjnej i współczesnej zostanie wręczona w dniu organizowanych dożynek, tj. 1 września 2019 r.

 

VII. WYBÓR REPREZENTACJI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA DOŻYNKI PREZYDENCKIE
W SPALE

 

1. Grupa wieńcowa, która będzie reprezentować Województwo Małopolskie podczas Dożynek Prezydenckich w Spale zostanie wyłoniona spośród laureatów konkursu, który odbędzie się podczas Dożynek Województwa Małopolskiego w Ryczowie (gmina Spytkowice, powiat wadowicki) w dniu 25 sierpnia 2019 r. oraz Zakliczynie (powiat tarnowski) w dniu 1 września 2019 r.
2. Wyboru reprezentanta na Dożynki Prezydenckie w Spale dokona Komisja Konkursowa w dniu 2 września 2019 r. obradując w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

 

1. Przyjazd grup z wieńcami dożynkowymi na Dożynki Województwa Małopolskiego odbywa się na ich koszt.
2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu poczęstunek w dniu konkursu, w Zakliczynie.
5. W skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 10 osób. Listę uczestników należy zgłosić najpóźniej do 14 sierpnia 2019 r. drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 14 628 3331
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
4. Szczegółowych informacji udziela: Zakliczyńskie Centrum Kultury – organizator konkursu, kontakt: 14 628 3331

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

 

Grupa z wieńcem dożynkowym winna mieć możliwość zaprezentowania swojego plonu żniwnego gospodarzowi, wykorzystując bardzo krótkie przyśpiewki i przymówienia się o wynagrodzenie dla żniwiarzy. Prezentacji przyśpiewek będzie można dokonać przy swoim stanowisku wieńcowym podczas wręczania dyplomów w Zakliczynie. Aspekt ten nie będzie jednak podlegać ocenie komisji konkursowej. Mile widziane własne kompozycje przyśpiewek z odniesieniami do współczesnej sytuacji lub lokalności. Organizatorzy, planując przebieg uroczystości, winni zapewnić możliwość bezpośredniego kontaktu z gospodarzem dożynek wszystkim, czyli chwilę na rozmowę podczas wyjścia gospodarza do wieńca.

 

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.