Kliknij aby oglądnąć

Władze Stowarzyszenia „Klucz” na kadencję 2024 -28

Opublikowano: poniedziałek, 10, czerwiec 2024 Kazimeirz Dudzik, foto: Ewelina Siepiela

014Po podsumowaniu działalności Stowarzyszenia „Klucz” za miniona kadencję 2020 -24 i rok 2023, uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego przystąpili do wyboru Prezesa i pozostałych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na nową kadencję.


Zanim to nastąpiło głos zabrał burmistrz Dawid Chrobak, który podkreślił rolę jaką Stowarzyszenie „Klucz” odgrywa w promocji Gminy Zakliczyn, która uwidacznia się poprzez licznie realizowane projekty z szeroko rozumianego obszaru kultury, które temu najlepiej służą. Na koniec wystąpienia – jako członek Stowarzyszenia „Klucz” – zarekomendował osobę Kazimierza Dudzika na funkcję prezesa na kolejną kadencję.


Rozpoczęły się wybory od wyboru prezesa Stowarzyszenia. Zgłoszono jedną kandydaturę – Kazimierza Dudzika, po czym zgłoszono wniosek o zamknięcie listy. Wybór został dokonany jednoznacznie i będzie to kolejna, czwarta kadencja prezesa pełniona od 2012 roku przez Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury.


018Wybrano Zarząd, który w przerwie, na pierwszym posiedzenia ukonstytuował się następująco: Agata Nadolnik – I wiceprzewodnicząca, Maria Chruściel – II wiceprzewodnicząca, Tadeusz Malik - skarbnik i Janina Bolechała – sekretarz Zarządu. Podobnie na I posiedzenia ukonstytuowała się nowo wybrana Komisja Rewizyjna w składzie: Alicja Jarosz – przewodnicząca oraz Anna Drożdż i Teresa Świerczek – członkinie Zarządu.


Prezes Kazimierz Dudzik pogratulował wybranym do władz i podziękował tym osobom, które pełniły dotąd funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. Te podziękowania zostały skierowane do dotychczasowej wiceprzewodniczącej Pauliny Siemińskiej oraz Małgorzaty Martyki z Komisji Rewizyjnej.

 

Głos zabrali także radni Rady Powiatu Tarnowskiego. Zarówno Józef Gwiżdż jak i Józef Wojtas gratulując dotychczasowej działalności i życząc sukcesów w kolejnej kadencji, podkreślili w swoich wystąpieniach, że doskonale rozumieją realia pracy w organizacjach pozarządowych, bowiem sami pracami takich również kierują. Józef Gwiżdż jest prezesem Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie, natomiast Józef Wojtas kieruje działalnością OSP Filipowice i aktywnie działa w strukturach gminnych i powiatowych OSP.

Obaj Panowie Radni zadeklarowali życzliwe wsparcie ze swojej strony na wnioski składane do Powiatu przez Stowarzyszenie „Klucz” czy Zakliczyńskie Centrum Kultury. Zresztą nie trzeba było długo czekać na potwierdzenie tych deklaracji, bo Józef Gwiżdż po zakończeniu zebrania „na głowie stawał” , aby zwiększyć środki Powiatu Tarnowskiego na organizację tegorocznej Biesiady rycerskiej w Melsztynie, co też się stało.

 kluczw kluczw kluczw
 kluczw kluczw kluczw
 kluczw kluczw kluczw
 kluczw kluczw kluczw
 kluczw kluczw kluczw
 kluczw kluczw kluczw

Odsłony: 332