Kliknij aby oglądnąć

Zaproszenie na obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Opublikowano: czwartek, 18, kwiecień 2024 Kazimierz Dudzik

3 maja 2024W imieniu burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka, zapraszam na gminne obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie obchody rozpoczną się Mszą święta w kościele pw. św. Idziego opata w Zakliczynie o godzinie 9:30. Zapraszamy do udziału delegacje szkolne oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zakliczyn, poczty sztandarowe oraz mieszkańców Gminy Zakliczyn.


Po Mszy świętej pod pomnikiem św. Jana Pawła II delegacje samorządowe złożą wiązanki kwiatów. Modlitwę poprowadzi ks. Paweł Mikulski – dziekan dekanatu zakliczyńskiego, będzie okazjonalne wystąpienie burmistrza Dawida Chrobaka oraz oprawa muzyczna wykonaniu Zakliczyńskich Heligonistów i Harmonistów oraz Kapeli św. Idziego pod kierunkiem Tadeusza Malika.

 

Uznawana za pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję

 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.


Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

 

Odsłony: 312