Kliknij aby oglądnąć

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Opublikowano: sobota, 13, kwiecień 2024 Kazimierz Dudzik

krusKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS. Z rehabilitacji mogą skorzystać młodzi mieszkańcy wsi urodzeni w latach 2009-2017. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.


Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny, który pobrać można w najbliższej Placówce Terenowej KRUS lub ze strony www.gov.pl/krus


Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:


– formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka


– formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą


– oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.


Skierowanie dziecka na trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.


Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny, a opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
Placówka Terenowa KRUS w Tarnowie oferuje następujące terminy turnusów:

 

– Horyniec Zdrój 23.06.2024 – 13.07.2024 – schorzenia układu ruchu

– Iwonicz Zdrój 10.07.2024 – 30.07.2024 – schorzenia układu oddechowego

 

Termin składania wniosków mija 10 maja 2024 roku. Szczegółowe informacje uzyskać można w Placówce Terenowej KRUS w Tarnowie przy ulicy Wałowej 12 oraz pod numerem telefonu (14) 621 59 87 wew. 126.

Odsłony: 207