Przejście do firmy KM-Net

SKO

Plakat Konkurs Nieodpłatna Pomoc Prawna i Obywatelska jest także dla mnieWydział Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości zwrócił się do nas z prośbą o popularyzację konkursu "Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska - jest także dla mnie!" adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Szczegóły konkursu, do którego prace przyjmowane są do 17 marca, na plakacie obok oraz w teście poniżej.

 

Konkurs "Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska - jest także dla mnie!" skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a więc do uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.


Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w szczególności zachęcenie do korzystania z tego systemu przez osoby poniżej 18 roku życia. Konkurs ma również na celu rozszerzenie rozpoznawalności usług świadczonych ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.


Praca konkursowa w I kategorii polega na wykonaniu plakatu promującego system nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Plakat ten powinien przestawić system Nieodpłatnej Pomocy z punktu widzenia Uczestnika Konkursu i zachęcać do skorzystania z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Praca konkursowa w II kategorii, polega na wykonaniu komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego przykładowy problem, z którym można udać się do punktu, wraz z pozytywnym rozwiązaniem tego problemu.


Dla laureatów z każdej kategorii prac konkursowych przewidziane są nagrody:


• nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
• nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
• nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

 


Przypominamy również, że można wziąć udział w Konkursie tylko w jednej kategorii, zgłaszając jedną Pracę Konkursową.

 

Źródło informacji: Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.