Kliknij aby oglądnąć

Wsparcie Gminy Zakliczyn z Budżetu Województwa Małopolskiego w latach 2018-2023

Opublikowano: niedziela, 04, luty 2024 Kazimierz Dudzik

Blisko 11 milionów dla gminy


wskruchW sumie ponad 10 milionów złotych otrzymała w latach 2018 – 2023 gmina Zakliczyn w ramach wsparcia finansowego – dotacji z Województwa Małopolskiego.

- Jest to jeden z najwyższych wskaźników w powiecie tarnowskim – wylicza Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, z zarazem przewodniczący Komisji Budżetu i Audytu.


Remont drogi wojewódzkiej, budowa trasy pieszo – rowerowej, dotacje na remont dróg transportu rolnego, wsparcie dla szkół, instytucji kultury, ale także pomoc finansowa dla organizacji i stowarzyszeń, pomoc finansowa przy remoncie Ratusza, to tylko kilka z wielu przykładów owocnej współpracy gminy i województwa małopolskiego. Tylko bezpośrednio gmina otrzymała prawie 11 milionów złotych – mówi Wojciech Skruch.

 

Na drogi transportu rolnego


Od wielu lat samorząd województwa małopolskiego wspiera gminy w remoncie dróg transportu rolnego. W latach 2018 – 2023 Zakliczyn pozyskał z tego tytułu blisko milion złotych. Tylko w latach 2021 oraz 2022 na rzecz gminy popłynęło po 250 tysięcy złotych. W 2023 roku była to suma około 190 tysiecy złotych. Kwestie związane z dostępem do gruntów rolnych są dla rozwoju województwa małopolskiego bardzo istotne, gdyż jakość dróg dojazdowych do pól ma ogromne znaczenia dla gospodarstw rolnych. Wybudowane lub zmodernizowane odcinki dróg są użytkowane każdego dnia niezależnie od pogody i pory roku. Dlatego ważne jest to aby ich jakość była na wysokim poziomie – mówi radny Wojciech Skruch. Gminy otrzymają kwotę w przedziale od 30 tys. złotych do 250 tys. złotych, przy czym udział finansowy Województwa stanowi 50-90 % wartości zadania. Potrzeby w zakresie modernizacji i budowy dróg dojazdowych do pól rolnych w gminach są bardzo wysokie. Środki zgromadzone z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, w całości wracają do gmin poprzez wydatkowanie ich na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zakliczyńscy rolnicy słyną z produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, warzywnictwa, sadownictwa i pszczelarstwa. Dzięki temu gmina znana jest z produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności.

 

Drogi wojewódzkie


Kilka milionów złotych to koszty związane z modernizacją i utrzymaniem drogi wojewódzkiej: z Jurkowa w kierunku Zakliczyna i dalej do Gromnika oraz drogi Zakliczyn – Paleśnica – Nowy Sącz. Przy tej ostatniej powstała nowa atrakcja turystyczna w regionie tarnowskim. W miejscowości Bieśnik w gminie Zakliczyn otwarto Ścieżkę Przyrodniczo-Edukacyjną w Rezerwacie Przyrody "Styr". Trasa leśnym szlakiem liczy ponad 2,1 kilometra długości. Ścieżka zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 975 relacji Zakliczyn - Nowy Sącz, jej początek sygnalizuje tablica informacyjna. Chętnych do wędrówki po leśnych ścieżkach poprowadzą drogowskazy. W jej przebiegu powstała też zadaszona altana.


EuroVelo


Zakończono prace przy budowie trasy EuroVelo na odcinku od zapory w Czchowie do Lusławic. Jednym z elementów infrastruktury na trasie jest kładka rowerowa nad Paleśnianką przy ujściu rzeczki do Dunajca. Długość wybudowanego przez województwo małopolskie odcinka przez gminy Czchów i Zakliczyn wynosi 16,8 kilometrów, a koszt to prawie 9 mln zł. Między Czchowem a Filipowicami ścieżka została poprowadzona po istniejących drogach. Pozostała część odcinka przez gminę Zakliczyn – aż do Lusławic (przeszło 11,5 kilometra) – przebiega po wałach przeciwpowodziowych Dunajca. Cieszę się też, że ta trasa połączyła nie tylko dwie gminy: Zakliczyn i Czchów, ale też dwa powiaty: brzeski i tarnowski. W przyszłości tą trasą będzie można bezpiecznie dojechać do Zakopanego, Szczawnicy, jak również do Muszyny i na Słowację – mówi Dawid Chrobak burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, dziękując radnemu Wojciechowi Skruchowi za wieloletnią współpracę.

 

Dotacja na Ratusz


Spośród 51 wybrał Małopolska wybrała 39 projektów do dofinansowania, w tym projekt gminy Zakliczyn, który dotyczył przebudowy sali w budynku Ratusza wraz z rozbudową instalacji elektrycznej i budową instalacji klimatyzacyjnej. Koszt inwestycji to ponad 645 tys. zł. Warto zaznaczyć, że 345 tys. zł zostało zrefundowane przez Unię Europejską. Warto podkreślić, że inwestycja w Zakliczynie jest jedną z ośmiu dofinansowanych z subregionu tarnowskiego.
Inne projekty
W ramach tarczy Antykryzysowej gmina otrzymała ponad 75 tysiecy złotych na zakup laptopów i tabletów – w sumie było to 45 urządzeń. - Przekazujemy także środki na programy nauki pływania czy jazdy na nartach. Przy drodze wojewódzkiej powstał nowy chodnik. Doda, ze o bezpieczeństwo w gminie zabiega burmistrz Dawid Chrobak wraz z radnymi. Pomagamy także jednostkom OSP, paniom z KGW, wspieramy miejscowa kulturę – dodaje radny Wojciech Skruch.

 

Plany, plany...


Samorząd Zakliczyna wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich przygotowuje się do budowy nowych chodników przy drodze wojewódzkiej w Faściszowej i Melsztynie. Realizacja inwestycji planowana jest na 2024 rok. Chodzi o budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Faściszowej oraz Melsztynie. W pierwszej miejscowości planowana jest budowa ścieżki dla pieszych na odcinku prawie półtora kilometra w kierunku granicy z gminą Gromnik. W Melsztynie natomiast ciąg pieszo-rowerowy ma zostać wybudowany na kilometrowym odcinku w kierunku Charzewic. Na obydwa zadania Gmina Zakliczyn dysponuje dokumentacją projektową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Inwestycja w Faściszowej to koszt ok. 2,8 mln zł, a w Melsztynie 2 mln zł. Oprócz tego gmina Zakliczyn planuje także wybudować nową ścieżkę rowerową wzdłuż DW 975. Samorząd zlecił już przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej na ścieżkę dla rowerzystów, która przebiegałaby przez miejscowości Bieśnik, Zdonia, Borowa i Paleśnica aż do granicy z gminą Gródek nad Dunajcem. Koszt tego zadania szacowny jest na ok. 8 mln zł.

 

Pragnę serdecznie podziękować władzom samorządowym gminy Zakliczyn za bardzo owocną współpracę w kadencji 2018 – 2024. Musze powiedzieć, że aktywność burmistrza Dawida Chrobaka, radnych, sołtysów, ale także szefów instytucji gminnych, jak chociażby dyrektora ZCK Kazimierza Dudzika, zasługuje na wielkie uznanie. Efektem tej współpracy, synergii w działaniu jest wiele inwestycji i dotacji przekazanych gminie. Nie chciałbym żeby zabrzmiało to jak frazes uświęcony potrzebą chwili, ale niewiele gmin w Małopolsce, tak skutecznie potrafi zabiegać o środki krajowe i unijne.

 

Wojciech Skruch

Odsłony: 501