Przejście do firmy KM-Net

SKO

kapliczkiKapliczki Małopolski

 

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek, będących wspaniałym przykładem małej architektury sakralnej, podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2024”. Konkurs kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. W tym roku pula środków przeznaczona na to zadanie wynosi 700 tys. zł. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy zabytkowych kapliczkach. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 tys. zł, ale nie więcej niż 60% kosztów realizacji całości prac.

 

Etno Małopolska


037Ruszył kolejny konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2024 roku pn. „Etno Małopolska”. W ramach konkursu dofinansowane będą zadania polegające na wspieraniu inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski (m.in. zwyczaje, tradycje, obrzędy) i pozwalające na tworzenie i poznawanie lokalnej kultury ludowej poprzez zakup strojów ludowych połączony z organizacją wydarzeń związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski (np. spotkań, koncertów, warsztatów, wystaw, szkoleń, konkursów, pokazów). Termin składania wniosków upływa 22.02.2024 roku.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do aplikacji wniosków do wyżej wymienionych programów grantowych Województwa Małopolskiego – zachęca wiceprzewodniczący Sejmiku Wojciech Skruch.

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.