Przejście do firmy KM-Net

SKO

krusPlacówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Bieśniku w dniu 30 stycznia 2024 roku o godzinie 10:00.

 

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:


1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie:
- zagrożenia związane z upadkami podczas pracy w gospodarstwie rolnym
- zagrożenia podczas pracy w gospodarstwie rolnym związane z obsługą maszyn i urządzeń
- zagrożenia podczas pracy w gospodarstwie związane z obsługą zwierząt hodowlanych
- zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w gospodarstwie
2. Terminowość i zasady zgłaszania wypadków w pracy rolniczej
3. Borelioza - choroba przenoszona przez kleszcze
4. Zagadnienia związane z rehabilitacją rolników oraz ubezpieczeniem dzieci

 

Dla uczestników przygotowano materiały prewencyjne KRUS.

 

Info: Marzenia Fijor

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.