Przejście do firmy KM-Net

SKO

005W dniach od 25 do 26 listopada 2023 roku, Koło Gospodyń Wiejskich w Wróblowicach realizowało wydarzenie pod tytułem „SKARBY LASÓW BIESZCZAD NA TALERZU.” Projekt był realizowany na terenie Powiatu Bieszczadzkiego, w ramach umowy ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych.


W ramach wydarzenia na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki, Dolne Koło Gospodyń Wiejskich w Wróblowicach promowało stale zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.


Hasło „Lasy Państwowe dla Ludzi i Przyrody”, które widniało na banerze reklamowym Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, wpisało się doskonale w wyżej wymienione wydarzenie. Na miejscu spotkaliśmy się z Leśniczym tamtejszego Nadleśnictwa na obszarach Lasów Państwowych, w nowo powstałym obiekcie służącym turystom do odpoczynku po wędrówkach szlakami Bieszczad oraz bezpiecznej możliwości sporządzenia posiłku, bez zagrożenia dla drzewostanu lasów i całej gospodarki leśnej.

 

Materiał nadesłany do Redakcji przez Wiolettę Osiecką.

 

 

 bieszczadkgw  bieszczadkgw  bieszczadkgw
 bieszczadkgw  bieszczadkgw  bieszczadkgw
 bieszczadkgw  bieszczadkgw  bieszczadkgw
 bieszczadkgw  bieszczadkgw  bieszczadkgw
 bieszczadkgw  bieszczadkgw  bieszczadkgw

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.