Przejście do firmy KM-Net

SKO

wewesZ pieniędzy od wojewody małopolskiego, przyznanych gminie Zakliczyn na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wyremontowany został prawie 1,1 km odcinek drogi gminnej w Wesołowie prowadzącej na stary most oraz w kierunku ścieżki rowerowej EuroVelo. Inwestycja ta otwiera drogę do wybudowania kładki nad Dunajcem, która umożliwiałaby ruch pieszych i rowerzystów w kierunku Melsztyna.

 

Koszt położenia nowej nawierzchni asfaltowej, wykonania zjazdów do dróg wewnętrznych oraz poboczy to 957 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 761 tys. zł.

 


wesolowOdnowienie drogi w Wesołowie umożliwi rozpoczęcie prac przygotowawczych w celu wybudowania kładki nad Dunajcem dla pieszych i rowerzystów w kierunku drogi wojewódzkiej nr 980 oraz zamku w Melsztynie. – Kładka powstanie w miejscu dawnego mostu. Na razie zlecimy opracowanie dokumentacji projektowej – zapowiada burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Obliczamy, że wykonanie projektu technicznego będzie kosztowało około 400 tys. zł, natomiast całe zadanie około 10 mln zł. Będziemy starać się o środki zewnętrzne.

 
Warto dodać, że trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy innej inwestycji w Wesołowie - budowy chodnika przy drodze powiatowej od skrzyżowania z ul. Grabina w Zakliczynie do skrzyżowania z drogą gminną przy sklepie w tej miejscowości. Chodzi o odcinek ok. 800 metrów. Powiat tarnowski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymał na to zadanie 1,8 mln zł.

 

źródło informacji i foto: UM w Zakliczynie

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.