Przejście do firmy KM-Net

SKO

1Dzięki porozumieniu pomiędzy Fundacją „W drodze do marzeń” a Zakliczyńskim Centrum Kultury, od września do grudnia tego roku jest dostępny w ratuszu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Mediacyjnej w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca od godziny 16:00 do 19:00. Dobiega końca tegoroczna edycja z mediacjami. W grudniu Mediator jest w 2 i 3 wtorek grudnia - jest to wyjątek z uwagi na okres świąteczny - zatem ostatni dyżur będzie 12 grudnia.

 

Szczegóły oferty poniżej oraz na załączonych materiałach graficznych.

 

Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy mediacyjnej.

 

Mediacja jest jednym z dobrowolnych sposobów rozwiązywania konfliktów. Daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy stronami wyjaśnienia spornych kwestii i nawiązania porozumienia. Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego i neutralnego mediatora. Postępowanie mediacyjne jest poufne. Przystąpienie do mediacji nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia ugody.

 

Jeśli sądzisz, że gdybyście umieli się dogadać, wszystko można załatwić – znaczy to, że mediator może pomóc twojej rodzinie. Umów się więc na mediacje.

 

2Mediacja nie jest terapią. Mediator nie zaproponuje gotowych rozwiązań, może tylko spowodować, że osoby, którym emocje nie pozwalają na dialog, usłyszą się wzajemnie.

Mediacje rodzinne mogą pomóc kiedy ludzie nie są w stanie się porozumieć, a muszą się dogadać. Rozwiązują konkretne, trudne kwestie, często związane z rozwodem (opiekę nad dziećmi, alimenty, podział majątku wspólnego, sporządzenie planu wychowawczego ).
Nieodpłatne poradnictwo mediacyjne obejmuje :


• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego płynących;
• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
• przeprowadzenie mediacji;
• udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:


• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Pomoc ta przysługuje każdemu, kto przed uzyskaniem pomocy złoży o tym pisemne oświadczenie.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator. Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55 i 60), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Rejestracja do nieodpłatnej pomocy mediacyjnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy mediacyjnej oraz odbywa się w Zakliczyńskim Centrum Kultury (poddasze ratusza – lokal nr 9).

Aby umówić wizytę/poradę należy:


• przyjść osobiście
• dokonać rezerwacji telefonicznie, pod numerem telefonu: 725 835 063

 

albo


• dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Umówiona godzina wizyty/porady jest godziną orientacyjną i może ulec przesunięciu, przy czym kolejność obsługi osób umówionych zostanie zachowana.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się poza kolejnością.

 

Tekst i grafika: Adam Gancarek

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.