Przejście do firmy KM-Net

SKO

006O godzinie 9 – tej, 4 września,  największa szkoła ponadpodstawowa w Powiecie Tarnowskim zainaugurowała rok szkolny 2023/24 – mam na myśli Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie.

 

Dyrektor Krzysztof Małek miał bardzo długą listę powitalną gości, bowiem na ul. Grabina do Zakliczyna zjechała pokaźna grupa VIP-ów; od poseł na Sejm RP Anny Pieczarki, wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona i prezesa Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dra Kazimierza Koprowskiego, poprzez starostę tarnowskiego Romana Łucarza, członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasza Stelmacha i dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie, aż po burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, przedstawicieli jednostek organizacyjnych samorządów, organizacji pozarządowych współpracujących ze Szkołą,  po proboszczów parafii zakliczyńskich w osobach ks. Pawła Mikulskiego i o. Szymona Wierzbiaka.

 

017Krzysztof Małek poinformował także, że w związku z rezygnacją z funkcji wicedyrektora przez Danutę Skalską – Cygan, funkcję tą powierzył Urszuli Krakowskiej. Z kolei na etat psychologa została zatrudniona w Szkole Renata Dyngosz.

 

Jednym z ważnych powodów tak licznej obecności gości, było niewątpliwie połączenie uroczystej inauguracji roku szkolnego z oddaniem do użytku Ekopracowni, która powstała dzięki grantowi z WFOŚiGW w wysokości 50 tysięcy zł, a wartość realizacji zadania wyniosła 56 tys. zł.

 

Starosta tarnowski Roman Łucarz podkreślił w przemówieniu harmonijną i przynoszącą realne efekty współpracę pomiędzy samorządami Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego. Ponadto, być może do kanonu wystąpień przejdzie bon mot starosty Łucarza, który podczas przemówienia powiedział, że „właśnie dokonujemy inauguracji przerwy międzywakacyjnej, która potrwa tylko 10 miesięcy”.

 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina
 ingrabina ingrabina ingrabina

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.