Przejście do firmy KM-Net

SKO

0074 września 2023 roku był dniem inauguracji roku szkolnego 2023/24. W tym dniu dzieci i młodzież szkolna rozpoczynała lub też w klasach starszych niż pierwsze i zerówki, rozpoczęła kontynuację edukacji szkolnej. Najwcześniej uroczysta inauguracja odbyła się w największej szkole podstawowej działającej na terenie Gminy Zakliczyn – w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.

 

Jak dowiedziałem się od dyrekcji, wraz z filią w Charzewicach, do zakliczyńskiej szkoły uczęszczać będzie w tym roku szkolnym blisko 600 uczniów. Nic dziwnego, że przed inauguracją trudno było zaparkować samochód w pobliżu obiektów szkolnych, a na ul. S. Jordana korek sięgał do obiektów byłej mleczarni.

O godzinie 8 – mej w hali sportowej dyrektor Józef Gwiżdż powitał gości, w tym burmistrza Dawida Chrobaka i przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Zakliczyn, gwardiana Klasztoru Franciszkanów i proboszcza w jednej osobie o. Szymona Wierzbiaka OFM oraz gości z Krakowa i Tarnowa; prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszarda Kołtuna i członek zarządu Podokręgu MZPN w Tarnowie Adriana Niemca.

 

W związku z odejściem na emeryturę wicedyrektor Krystyny Sienkiewicz – Witek, na stanowisko wicedyrektora Szkoły Józef Gwiżdż powołał Justynę Iwaniec.

 

W części oficjalnej uroczystości głos zabrał prezes Ryszard Kołtun, który na ręce Józefa Gwiżdża i towarzyszącej dyrektorowi delegacji uczniów, wręczył pamiątkowy certyfikat. Prezes MZPN złożył gratulacje za wyjątkową aktywność Szkoły w dziedzinie kultury fizycznej, a piłki nożnej w szczególności, podkreślając, że Szkoła z Zakliczyna wystawiła do Pucharu Tymbarku aż 9 drużyn. Prezes przywiózł także do Zakliczyna upominek postaci sprzętu sportowego. Do gratulacji dołączył się także burmistrz Dawid Chrobak, który ponadto poinformował o planach samorządu związanych z rozwojem infrastruktury szkolnej dla celów sportowych.

 

Inaugurację zakończyła część artystyczna, jak zwykle przygotowana w sposób ciekawy i w części nawiązujący do 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej i wrześniowej napaści na Polskę agresorów; niemieckiego i rosyjskiego.

 inzakliczyn  inzakliczyn  inzakliczyn
 inzakliczyn  inzakliczyn  inzakliczyn
 inzakliczyn  inzakliczyn  inzakliczyn
 inzakliczyn  inzakliczyn  inzakliczyn
 inzakliczyn  inzakliczyn  inzakliczyn

 

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.