Kliknij aby oglądnąć

Relacja z I Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Zakliczyn

Opublikowano: środa, 06, wrzesień 2023 Kazimierz Dudzik

003W dniach od 21 do 28 sierpnia 2023 roku w Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej został zorganizowany przez OSP Zakliczyn przy współpracy z Gminną Komisją ds. Młodzieży działającą przy ZG ZOSP RP w Zakliczynie, I Obóz Sportowo – Pożarniczy MDP Gminy Zakliczyn.  W obozie wzięło udział 60 druhen i druhów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek OSP; Zakliczyn, Wola Stróska, Gwoździec, Filipowice i Wróblowice.


W ramach zajęć prowadzonych przez wychowawców i komendanta obozu, odbyły się zarówno zajęcia teoretyczne jak i ćwiczenia związane z szeroko pojętymi zagadnieniami pożarnictwa i ratownictwa. Podczas obozu zrealizowano m.in. zagadnienia z zakresu ceremoniału pożarniczego, musztry, umundurowania, sprzętu ochrony osobistej, sprzętu ratowniczego oraz pierwszej pomocy.  W trakcie trwania obozu znalazło się również miejsce na zajęcia sportowe i kulturalno – oświatowe. Pojechaliśmy do Ciężkowic, gdzie zwiedziliśmy „Skamieniałe miasto” oraz spacerowaliśmy po ścieżce w koronie drzew. Ochłodę w upalny dzień zapewnił nam pobyt w Parku zdrojowym, gdzie dzieci chętnie korzystały z basenów, a żądni adrenaliny skorzystali z parku linowego. Po męczącym przedpołudniu, udaliśmy się do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie po zwiedzaniu, mieliśmy czas na odpoczynek i ciepły posiłek.  Program obozu był bardzo intensywny i wypełniony do ostatniej minuty.


009Podczas obozu gościliśmy funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, Wojewódzkiego Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz ratowników medycznych, którzy przeprowadzili zajęcia z zakresu pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej. Podczas ćwiczeń, przed apelem, obozowiczów odwiedził także burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, któremu delegacja wręczyła pamiątkowe podziękowanie za wsparcie organizacji obozu w Jodłówce Tuchowskiej.


Podniosłą chwilą, zarówno dla obozowiczów jak i całej kadry, była msza święta polowa, której przewodniczył o. Tadeusz Pawłowicz OFM, a także uroczysty apel kończący obóz. Wychowawcy; Ewelina Baca, Danuta Łazarz, Joanna Łośko, Natalia Rosiek, Michał Nowak, Grzegorz Kuleński wraz z komendantem obozu Wieńczysławem Pawłowskim i zastępcą komendanta Sebastianem Trytkiem, świetnie przygotowali młodzież. Apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez członka MDP dha Wiktora Hajduka, na ręce dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego dha Łukasza Łacha. Następnie prezes OSP Zakliczyn, dh Maciej Gofron przywitał gości, po czym nastąpiło uroczyste odśpiewanie hymnu oraz podziękowania skierowane do osób wspierających organizację I Obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Zakliczyn. W uroczystym apelu wzięli udział m.in.: dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Małopolskiego dh Łukasz Łach, zastępca komendanta miejskiego PSP w Tarnowie dh brygadier Rafał Waśko, prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Zakliczynie dh Tomasz Damian, prezesi jednostek OSP z Gminy Zakliczyn oraz rodzice uczestników obozu. Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali pamiątkowe koszulki, dyplomy i medale.


I Obóz Sportowo – Pożarniczy MDP Gminy Zakliczyn mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Komendy Głównej PSP, Budżetu Gminy Zakliczyn, środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023, Oddziału Wojewódzkiego PSP, a także sponsorów; Brandbull Polska, Al. Capone, KM-NET, Firma Transportowa „Olszański”.

 

Tekst: Elżbieta Niemiec, zdjęcia: Wioletta Czuba.

 obozmdp  obozmdp  obozmdp
 obozmdp  obozmdp  obozmdp
 obozmdp  obozmdp  obozmdp

Odsłony: 691