Kliknij aby oglądnąć

30 lat Samarytańskiego Towarzystwa im.Jana Pawła II w Zakliczynie

Opublikowano: czwartek, 22, czerwiec 2023 Kazimierz Dudzik

samprezesSamarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie zawiązało się na jesieni 1992 roku, a formalnie do sądowego rejestru stowarzyszeń zostało wpisane 4 lutego 1993 roku. Inicjatorami Towarzystwa byli Stefan Ściborowicz – pierwszy Przewodniczący Towarzystwa i późniejszy Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn, także nieżyjący już Tadeusz Nosek i Stanisław Chrobak – wójt Gminy Zakliczyn oraz skupione przy nich grono „zapaleńców”.

 

Od 25 lat prezesem Samarytańskiego Towarzystwa im.Jana Pawła II jest Józef Gwiżdż – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich i radny Rady Powiatu Tarnowskiego.

samarytanietrzydzisci Jednym z podstawowych celów Stowarzyszenia było utworzenie i prowadzenie stacjonarnej placówki opiekuńczej, którą – mimo pewnych przeszkód - uruchomiono dnia 21 stycznia 1995 roku w budynku byłej lecznicy zwierząt, zaadaptowanej na ten cel. Placówka funkcjonuje pod nazwą Dom Pogodnej Jesieni w pięknym obiekcie zupełnie nie przypominającym starą lecznicę zwierząt, a to dzięki przeprowadzonej w latach 2000 – 2007 rozbudowie i modernizacji placówki. Budynek DPJ i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Budynek posiada trzy kondygnacje i wyposażony jest w dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a wokół budynku znajduje się zadbany ogród, z którego korzystają mieszkańcy DPJ.


samarytanieCo prawda prowadzenie Domu Pogodnej Jesieni, któremu od początku dyrektoruje Ryszard Kuczyński jest priorytetem, ale obszar aktywności Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II jest daleko szerszy. Jest to m.in. współpraca z europejskimi stowarzyszeniami samarytańskimi, a w szczególności z niemiecką organizacją charytatywną Arbeiter Samariter Bund z Kolonii, inicjatywa powołania Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, akcja dożywiania dzieci, budowa postaw wolontariackich wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a także działania na rzecz integracji międzypokoleniowej. Taką marką w tej ostatniej dziedzinie aktywności jest projekt "Złota klamra" – ostatnia edycja tego wydarzenia odbyła się 17 czerwca 2023 roku.

 

Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie to jest taka matka wszystkich stowarzyszeń powstałych na przestrzeni ostatnich 30 lat na terenie Gminy Zakliczyn. To jest także wzór działalności dla stowarzyszeń w całej Małopolsce – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

 

I rzeczywiście; Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II dwukrotne zostało wyróżnione w Konkursie o nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w roku 1996 i 1998. Jest laureatem nagrody Tarnowskiej Fundacji Kultury "Uskrzydlony 2012” w kategorii organizacje pozarządowe, a w 2013 roku Zarząd Powiatu Tarnowskiego uhonorował Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II w Zakliczynie najwyższym powiatowym odznaczeniem – Groszem Ziemskim Tarnowskim. Jak podkreśla dyrektor Kuczyński: - Największym osiągnięciem Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie jest nieprzerwana działalność uruchomionego w 1995 roku Domu Pogodnej Jesieni.

 

Tekst: Kazimierz Dudzik, foto: arch. UM

 

 

 

 

Odsłony: 701