Kliknij aby oglądnąć

Nowe Ubrania Specjalne dla OSP Filipowice

Opublikowano: czwartek, 30, grudzień 2021 tekst i foto: Józef Wojtas

267W dniu 28 grudnia w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie miało miejsce oficjalne przekazanie nowych ubrań specjalnych pozyskanych przez Gminę Zakliczyn dla jednostki OSP Filipowice w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja, którą otrzymała Gmina Zakliczyn opiewa na kwotę 20 tysięcy złotych. Wartość całego zadania to kwota 23 100 złotych - wkład własny Gminy Zakliczyn wynosił więc 3 100,00 złotych. W ramach złożonego wniosku zostało zakupione 7 kompletów ubrań specjalnych stanowiących wyposażenie osobiste strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.

 


260W oficjalnym przekazaniu potwierdzonym właściwymi umowami i protokołami uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego – Pan Burmistrz Dawid Chrobak, Inspektor ds. pożarnictwa Jolanta Budyn oraz przedstawiciele jednostki: Prezes OSP Filipowice – Józef Wojtas, Naczelnik Tomasz Martyka wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Gierałtem oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP druh Tomasz Damian.


271Prezes OSP Filipowice Józef Wojtas nie kryje zadowolenia z pozyskania tak dużych środków dla swojej jednostki - Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowicach jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Przynależność ta wiąże sie jednak z posiadaniem zarówno wyszkolonych strażaków, właściwego sprzętu, zaplecza technicznego, ale przede wszystkim posiadania odpowiedniego umundurowania osobistego strażaków biorących bezpośrednio udział we wszelkiego rodzaju działaniach ratowniczo – gaśniczych, w których na co dzień uczestniczy jednostka. Pozyskane ubrania specjalne pozwolą strażakom – ratownikom we właściwy sposób, zgodnie ze wszelkimi wymogami i procedurami nieść pomoc tym wszystkim, którzy tej pomocy będą potrzebować. Nasza jednostka działa prężnie na wielu płaszczyznach i swoimi działaniami udowodniła niejednokrotnie, że warto w nią inwestować i wspierać jej działania, które zawsze przynoszą wymierne efekty.

 

274W imieniu wszystkich członków naszej jednostki słowa podziękowania kieruję na ręce Pana Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Saka za pomoc w pozyskaniu przedmiotowych środków z Funduszu Sprawiedliwości. W sposób szczególny dziękuję Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidowi Chrobakowi, który dostrzegł potrzebę wsparcia naszej jednostki, był głównym koordynatorem całego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim w bardzo szybki i skuteczny sposób doprowadził do realizacji i sfinalizowania tego zadania jeszcze w tym roku kalendarzowym.

 

276Dziękuję również pracownikom merytorycznym Urzędu Miejskiego w Zakliczynie – Pani Magdalenie Jaśkiewicz, która przygotowywała wniosek z ramienia Gminy oraz Pani Jolancie Budyn, która czuwała nad właściwą realizacją wniosku i jego rozliczeniem. Mam nadzieję, że pozyskane ubrania specjalne będą dobrze służyć nie tylko strażakom mojej jednostki, ale również całej lokalnej społeczności w myśl strażackiego przesłania – Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

 

Odsłony: 979