Przejście do firmy KM-Net

SKO

KolaOd 24 stycznia 2024 roku, zgodnie z decyzją władz Województwa Małopolskiego dwie instytucje kultury: Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zmieniły swoją nazwę. Muzeum Okręgowe w Tarnowie od tej chwili będzie nosiło nazwę Muzeum Ziemi Tarnowskiej, natomiast Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – zmieniło swoją nazwę na Muzeum Ziemi Sądeckiej.

 

Muzeum Ziemi Tarnowskiej


Zgodnie z argumentacją władz województwa nowa nazwa w pełniejszy sposób ma oddać profil placówki, w której dominującą rolę odgrywają oddziały zlokalizowane w Tarnowie i okolicy. Modyfikacja ta oznacza również powrót do jednej z historycznych nazw instytucji, która była używana w latach 1945-1949. Jednocześnie jest to odejście od nazwy nadanej w lutym 1976 roku, związanej z wprowadzanymi wówczas zmianami administracyjnymi kraju, w wyniku których Tarnów stał się stolicą jednego z 49 województw. Tarnowskie Muzeum swoją tradycją sięga roku 1927, kiedy z inicjatywy Józefa Jakubowskiego powstało Muzeum Miasta Tarnowa. W latach 1931-1939 r. połączone zostało ono z Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Po zakończeniu II wojny światowej Urząd Wojewódzki w Krakowie powołał do życia „Muzeum Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie”. Z końcem 1949 r., wraz z upaństwowieniem tarnowskiego Muzeum jego nazwa zmieniona została na: „Muzeum w Tarnowie”.

 

Muzeum Ziemi Sądeckiej


Z kolei nowa nazwa Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu uwzględnia m.in. zasięg terytorialny historycznej Ziemi Sądeckiej, a także historyczne nazwy Muzeum. Jej pierwotną nazwą, stosowaną przed II wojną światową, z roku 1938 było właśnie „Muzeum Ziemi Sądeckiej”. Nowa nazwa odnosi się również do zasięgu kulturowego dziedzictwa Sądecczyzny ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i emanacji środowisk artystycznych, związanych z istotnymi ośrodkami życia duchowego usytuowanymi w miastach i regionie Małopolski południowej oraz charakteru i znaczenia gromadzonych zbiorów w perspektywie rozwoju kolekcji muzealnej. Nowa nazwa uwzględnia także pozycję promocyjną Muzeum, transparentność oraz identyfikację nazwy w wymiarze ogólnopolskim.

 

Zmiany nazw muzeów nie pociągają za sobą zmian w ich funkcjonowaniu. Charakter i zakres działalności pozostają w zgodzie z dotychczasowymi zapisami Statutu i Regulaminu Organizacyjnego jednostek. Przypomnijmy, że muzea te są dwiema instytucjami kultury, których nazwy zostały zmienione. Wcześniej, w 2023 roku, podobną procedurę przeszło obecne Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, uprzednio Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.

 

Źródło informacji: www.malopolska.pl

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.