Przejście do firmy KM-Net

SKO

012Znakomita historyk sztuki i wieloletnia kustosz Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu Zofia Katarzyna Posiadała była główną bohaterką projektu Zakliczyńskiego Centrum Kultury wspieranego przez Mosiński Ośrodek Kultury – pod nazwą „Malczewski na nowo w Zakliczynie.” Spotkanie odbyło się 25 listopada i było ilustrowane obrazami wystawy MOK z Mosiny „Malczewski na nowo”, inspirowanej twórczością Jacka Malczewskiego, a po Sali im. S. Jordana przechadzał się sam mistrz Jacek, w rolę którego wcielił się urzędnik z Urzędu Miejskiego w Mosinie Błażej Mamoński. Wystawę można oglądać w Sali im. S. Jordana do świąt Bożego Narodzenia.

 

Z wystawą z MOK Mosina przyjechała do Zakliczyna delegacja w skład której obok wspomnianego Błażeja Mamońskiego wchodziły; wicedyrektor MOK w Mosinie Alicja Adamska i specjalistka ds. promocji Urzędu Miejskiego w Mosinie Katarzyna Leszczyńska.


002Jacek Malczewski związany był z Ziemią Zakliczyńską, a w szczególności z Lusławicami i Charzewicami. O tym i nie tylko o tym mogli się przekonać ci, którzy przyszli na spotkanie w ratuszu i wysłuchali wykładu Katarzyny Posiadały.


Przypomnę, że siostry Jacka Malczewskiego; Bronisława Malczewska (spoczywa na cmentarzu w Zakliczynie) i Helena Karczewska – wynajmowały prawą część dworu w Lusławicach od rodziny Vayhingerów. Jacek Malczewski gościł w Lusławicach od około 1919 roku, spędzając tam początkowo wyłącznie miesiące wakacyjne, by z czasem pozostawać tam na dłuższe okresy, trwające od wiosny aż po jesień. Jacek Malczewski był też częstym gościem dworu Meyssnerów w Charzewicach u córki Julii. Ostatnia podróż artysty z Lusławic do Krakowa odbyła się późną jesienią 1926 roku, kiedy to z żoną przeprowadził się pod nowy adres w Krakowie.

 

Tekst: Kazimierz Dudzik, foto: Stanisław Kusiak

 

 malczewski  malczewski  malczewski
 malczewski  malczewski  malczewski
 malczewski  malczewski  malczewski
 malczewski  malczewski  malczewski

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.