Kliknij aby oglądnąć

Rekordowe środki dla Gminy Zakliczyn z programu EtnoPolska

Opublikowano: czwartek, 18, maj 2023 Monika Kulak

2023 NCK dofinans etnoplska RGBW dniu 11. maja br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło wyniki naboru do Programu Etnopolska Edycja 2023. Na liście beneficjentów znalazło się 4 projekty z Gminy Zakliczyn. Rekordowe środki, bo łącznie 244 tys złotych pozyskały instytucje i podmioty działające na terenie gminy Zakliczyn, a wśród nich Zakliczyńskie Centrum Kultury otrzymało 44 tys zł. na projekt pod nazwą "Małopolski Festiwal Fasoli w Zakliczynie", Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn "Klucz" otrzymało kwotę 66 tys zł. na zadanie pn. "Opatkowickie Gulony z kulturą na TY". Kolejny grant trafił do Koła Gospodyń Wiejskich w Paleśnicy na realizację projektu pn. "Na Zaklucyńskim targu", a wartość dofinansowania wynosi 66 tys zł. Na liście projektów dofinansowanych z impetem zadebiutowało powstałe zaledwie pół roku temu Stowrzyszenie Tradycji i Folkloru "CZERPOK" z Paleśnicy, które na projekt pt." Swotki, Dziatki Paleśniońskiej chatki" otrzymały największe dofinansowanie, bo aż 68 tys. zł.

 

 

Program EtnoPolska adresowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Do tegorocznej edycji programu wpłynęła rekordowa liczba 2 069 wniosków. W związku z tym Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dodatkowe 2 mln na realizację programu w roku 2023. Wyłoniono 345 beneficjentów, którzy na realizację zgłoszonych przedsięwzięć otrzymają łączne dofinansowanie w wysokości 12 000 000 złotych.

 

Program oparty jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności, zamieszkujących obszary oddalone od dużych ośrodków miejskich. Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

 

Beneficjenci Programu EtnoPolska na realizacje swoich projektów otrzymali 95% kwoty zadania, do realizacj projektu muszą teraz pozyskać środki na wkład własny w wysokości 5%. Słowa uznania należ się Dyrektorowi Kazimierzowi Dudzikowi i pracownikom Zakliczyńskiego Centrum Kultury, a szczególne gratulacje dla Haliny Machel - instruktora ds. kultury ludowej oraz Prezesa Stowarzyszenia Tradycji i Folkloru "CZERPOK",  za profesjonalne przygotowanie bardzo dobrych wniosków.

 

źródło: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/etnopolska/aktualnosci/program-etnopolska-edycja-2023-wyniki-naboru

 

 

 

 

 

Odsłony: 475