Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: Komunikat Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w ZakliczynieW dniu 21.06.2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zakliczynie podczas którego:

1. Zarząd Gminny PSL wyraził uznanie dla wspólnej inicjatywy Burmistrza Dawida Chrobaka dotyczącej nadania nazwy Wincentego Witosa dla Ronda w Roztoce. Przypadająca w tym roku 120-ta rocznica powstania Ruchu Ludowego, a szczególnie 70-ta rocznica śmierci Wincentego Witosa (28.10.1945 r.), jest doskonałą okazją do zorganizowania uroczystego nadania imienia.

2. Zarząd Gminny zwróci się do radnych i Starosty Powiatu Tarnowskiego o dołożenie wszelkich starań celem utrzymania działalności Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Utrata tego obiektu dla mieszkańców Ziemi Tarnowskiej, a zwłaszcza mieszkańców Zakliczyna i okolic, a co się z tym również wiąże pozbawienie miejsc pracy, byłaby ogromną stratą dla społeczności lokalnej.

Czytaj więcej: Zaproszenie do Paleśnicy na jubileusz JednościParafialny Klub Sportowy Jedność Paleśnica powstał w 1995 roku. Z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Zarząd klubu zaprasza wszystkich byłych piłkarzy i sympatyków na obchody jubileuszowe. Z tej okazji rozegrany zostanie turniej z udziałem drużyn z naszej gminy. Zagrają: Jedność Paleśnica, Dunajec Zakliczyn, Orzeł Stróże i Pogórze Gwoździec. Zawody zaplanowano na 4 lipca, początek o godz. 14:00, na obiektach sportowych paleśnickiego klubu.

O godzinie 17:00 przewidziano część oficjalną z udziałem zaproszonych gości. A od 19:00 do "białego rana" - ogólnodostępna zabawa taneczna na stadionie w Paleśnicy.

Czytaj więcej: Absolutorium dla starosty w… JamnejPierwszy raz w historii sesja Rady Powiatu Tarnowskiego odbyła się na terenie gminy Zakliczyn. W Domu św. Jacka w Jamnej radni powiatowi podjęli kilka ważnych uchwał m.in. o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu w 2014 roku.

Sesja Rady Powiatu w Jamnej to realizacja zapowiedzi jej nowego przewodniczącego Pawła Smolenia, który zaraz po objęciu funkcji w jednym z wywiadów oświadczył, iż będzie się starał organizować posiedzenia radnych powiatowych nie tylko w budynku starostwa w Tarnowie, ale w różnych miejscach w powiecie.

Informacja dot. losowania nagród głównych w akcji pomocy rodzinom wielodzietnym

Organizator akcji podaje wykaz numerów kuponów „cegiełek”, biorących udział w losowaniu nagród głównych, w dn. 28 czerwca br. podczas Dni Zakliczyna.

 

Czytaj więcej: SERWIS DNI ZAKLICZYNAKomunikat organizacyjny

Informujemy o utrudnieniach, które pojawią się w obrębie Rynku w Zakliczynie podczas Dni Zakliczyna, w dniach 26-28 czerwca 2015 r.

W sobotę będzie obowiązywał zakaz handlu na płycie Rynku.

W czasie trwania sobotniej imprezy obowiązuje zakaz parkowania samochodów na płycie Rynku. Dla osób niepełnosprawnych i zaproszonych gości zostanie wyznaczony parking na Rynku wzdłuż drogi powiatowej (od ul. Malczewskiego). Zamknięte zostaną ulice wokół Rynku – wzdłuż Urzędu Miejskiego i poczty, a także ulica Piłsudskiego na wysokości ul. Browarki. Nad bezpieczeństwem i porządkiem czuwać będą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zakliczyn.

Czytaj więcej: Serwis Dni ZakliczynaDNI ZAKLICZYNA - MOC DOBREJ ENERGII

Akcja pomocy rodzinom wielodzietnym

Regulamin

1. Nazwa akcji

"Cegiełka" na rzecz rodzin wielodzietnych

2. Nazwa podmiotu organizującego akcję

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn KLUCZ

4. Zasięg akcji

Gmina Zakliczyn

Akcja organizowana jest terenie Rynku w Zakliczynie

5. Cel, na który przeznacza się dochód z akcji

Dochód z akcji zostanie w całości przeznaczony na pomoc rodzinom wielodzietnym

Czytaj więcej: SERWIS DNI ZAKLICZYNA

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

podczas koncertu zespołu Elektryczne Gitary w ramach Dni Zakliczyna

w dniu 28 czerwca 2015 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje organizatora imprezy masowej do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu obiektu lub terenu imprezy masowej.

Czytaj więcej: LGD Dunajec – Biała z nowymi władzami 22 czerwca w Sali im. S. Jordana w zakliczyńskim ratuszu odbyło się Walne Zebranie Członków LGD Dunajec – Biała w trakcie którego po dwóch kadencjach ustąpiły władze Stowarzyszenia. Statut Czytaj więcej: LGD Dunajec – Biała z nowymi władzami Stowarzyszenia mówi, że funkcje w organach wybieralnych można pełnić maksymalnie przez dwie kadencje z rzędu. Zanim wybrano nowe składy; Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie za rok 2014 złożył prezes Stanisław Haraf w imieniu Zarządu, wiceprzewodniczący Rady Decyzyjnej Janusz Krzyżak oraz szef Komisji Rewizyjnej Jacek Filipek. Po udzieleniu absolutorium Zarządowi nastąpił czas podziękowań. Dziękowano prezesowi Harafowi za to, że od początku istnienia LGD Dunajec – Biała kierował stowarzyszeniem a działalność LGD jest widoczna w czterech gminach wchodzących w skład LGD Dunajec – Biała. Bardzo długie, a nawet emocjonalne podziękowanie złożył prezes Stanisław Haraf, który starał się nie pominąć nikogo z kim przez dekadę współpracował.

Dyr. Kazimierz Dudzik
Zakliczyńskie Centrum Kultury
Rynek 1
32-840 Zakliczyn

Proszę o opublikowanie sprostowania odnoszącego się do artykułu pt.: „Szczęśliwy finał roszczeń o zniszczone aronie” opublikowanego na łamach serwisu www.zakliczyninfo.pl dnia 17 czerwca 2015 r., podpisanego przez Rafała Kubisztal.

Czytaj więcej: Ad vocem ws. aronii Pragnę nadmienić, że artykuł jest bardzo tendencyjny, nastawiony na wywołanie sensacji, sugerujący nieuczciwość, w części tylko prawdziwy. Sprawa odszkodowania za aronię jest powszechnie znana, była omawiana na posiedzeniach Komisji Finansów, Rady Miejskiej, Komisji Rewizyjnej i zyskała powszechną aprobatę Radnych jako najlepsze w tamtej sytuacji rozwiązanie.
Przypomnę tylko, że Gmina zakupiła od Wspólnoty do Zagospodarowania Gruntów Rolnych grunt pod budowę Strefy Aktywności Gospodarczej. Stosowna umowa kupna gruntu została zawarta pomiędzy Gminą Zakliczyn, a Wspólnotą przed Notariuszem w Brzesku. Pomimo, że Wspólnota miała zawartą umowę dzierżawy gruntu z Panem K. Słowikiem, nie było obciążenia hipotecznego- nie było śladu w księgach wieczystych, że taka umowa funkcjonuje, że jest dzierżawca. Prezes Wspólnoty informował Gminę, że taka dzierżawa jest, niemniej zapewniał, że są prowadzone rozmowy i ta sprawa zostanie uregulowana po zawarciu kontraktu i zmniejszeniu areału upraw, pomiędzy Wspólnotą a P. K. Słowikiem.

Czytaj więcej: Dwa nowe stawy dla wędkarzy w Trzydniakach W sobotę 13 czerwca w Trzydniakach (gmina Wierzchosławice) do dyspozycji wędkarzy oddane zostały dwa nowe stawy – oba o powierzchni około 10 hektarów. Na pierwszym można łowić ryby na obecnych zasadach, czyli można zabierać wymiarowe sztuki, natomiast na drugim obowiązuje coraz bardziej popularna w wielu krajach europejskich zasada „złów i wypuść”. Tam wpuszczane będą przede wszystkim ryby olbrzymy. Będzie możliwość złowienia ryby życia, ale po sfotografowaniu musi ona zdrowa wrócić do wody.
Tarnowski okręg PZW pozyskał dwa nowe stawy, na których zakończyło się wybieranie żwiru. Na pierwszym od strony południowej, nazwanym Trzydniaki S1 obowiązuje taki sam regulamin, jak na innych zbiornikach pożwirowych. Już wcześniej został zarybiony karpiem i amurem, wpuszczono też ładne liny i trochę karasi. Jeszcze w czerwcu kolejny raz wpuszczone zostaną wymiarowe karpie i będzie już systematycznie zarybiany.
Dojechać do niego można jadąc prosto od ronda w Wierzchosławicach do mostku na kanale Ulga – przed nim trzeba skręcić w prawo, gdzie właśnie wykonana została droga do stawu. Jego głębokość wynosi od 1,5 do 4 metrów. W przyszłości planowane jest wykonanie ubikacji oraz wiaty grillowej, aby tam mogły odbywać się różne spotkania i imprezy wędkarskie.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych