Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czytaj więcej: Piękne dzieło w DzierżaninachW Dzierżaninach otwarta została Placówka Wsparcia Dziennego, którą prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. To trzecia tego typu placówka, która w ostatnim czasie powstała w powiecie tarnowskim. Poprzednie uruchomione zostały w Woli Rzędzińskiej i Karwodrzy.

Czytaj więcej: Piękne dzieło w Dzierżaninach- Mapa powiatu tarnowskiego zapełnia się takimi miejscami, gdzie świadczona jest pomoc człowiekowi, który tej pomocy potrzebuje. Teraz przyszedł czas na Dzierżaniny – mówił starosta tarnowski Roman Łucarz. – Nie bez znaczenia jest, że wykorzystany został budynek po byłej szkole. To bardzo dobra inicjatywa pana burmistrza Dawida Chrobaka, bo zagospodarowany został obiekt i powstały nowe miejsca pracy.

Najpierw w miejscowym Kościele Parafialnym odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem księdza proboszcza Wojciecha Kościółka oraz ks. Krzysztofa Świerczka, sprawującego duchową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Czytaj więcej: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Szkołą Przyjazną HospicjumWieloletnia współpraca Szkolnego Koła Wolontariatu działającego przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w Krakowie zaowocowała przyznaniem Szkole zaszczytnego tytułu Szkoły Przyjaznej Hospicjum. Wydarzenie to miało miejsce w 11 lutego 2016 roku. Gośćmi tej ważnej dla Szkoły uroczystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – pan Dawid Chrobak, pełnomocnik Burmistrza do Spraw Profilaktyki i Problemów Alkoholowych - pani Monika Kulak, Dyrektor i Wicedyrektorzy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie – pan Józef Gwiżdż, pani Krystyna Sienkiewicz-Witek i pan Sławomir Ramian, przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Czytaj więcej: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Szkołą Przyjazną HospicjumPodstawowej w Zakliczynie – pani Alicja Majewska, przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Zakliczynie – Pani Katarzyna Świder oraz wolontariusze – absolwenci szkoły. Hospicjum reprezentowały panie Judyta Gasińska - koordynator wolontariatu Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie oraz Emilia Syjut - wolontariuszka tegoż hospicjum. W uroczystości wzięli udział także wszyscy wolontariusze należący do Szkolnego Koła Wolontariatu (58 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), oraz inni uczniowie.

Czytaj więcej: Są pracowici, zaradni i troszczą się o swoje oraz gminne mienie jak mało która ochotnicza organizacja strażacka. Mimo że zrzeszają ponad 60 strażaków – ochotników, ale nie są w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, to poza tym co z budżetu Gminy dostają na tzw. gotowość bojową jednostki (paliwo i zlecenie dla kierowcy wozu strażackiego), na szczególniejszą łaskawość Zarządu Gminnego Z OSP w Zakliczynie nie mają co liczyć, wszak to Czytaj więcej: Zarząd Gminny OSP ma decydujący głos w dzieleniu samorządowej dotacji. Przypomnę, że budżet Gminy Zakliczyn w roku 2015 na działalność ochotniczych straży pożarnych wyasygnował kwotę 204 tys. zł, a w dopiero co uchwalonym budżecie na rok 2016 zwiększył dotację o prawie 20 tys. zł do poziomu 223 tys. zł. Hierarchia do gminnego tortu jest taka, że dostają w pierwszym rzędzie te jednostki, które najczęściej wyjeżdżają do akcji ratunkowych, gaśniczych oraz innych zdarzeń, wszak strażacy wołani są i do obcinki powalonych drzew w pasie drogowym i do usuwania gniazd szerzeni, a nawet do łapania bezpańskich psów. Tutaj w liczbie wyjazdów prym wiodą strażacy z Zakliczyna, a następnie z Filipowic, z Gwoźdźca i to te jednostki z wspólnego strażackiego garnuszka czerpią najwięcej.

Gmina Zakliczyn będzie dobrze przygotowana do pozyskiwania środków unijnych

Czytaj więcej: Nowe projekty i nowe drogiW tym roku działania samorządu gminy Zakliczyn skupią się w dużej mierze na przygotowywaniu dokumentacji przedsięwzięć inwestycyjnych, by można było skutecznie ubiegać się o środki unijne Czytaj więcej: Nowe projekty i nowe drogiz nowego rozdziału. Ale też – podobnie jak w roku ubiegłym – wybudowanych zostanie wiele nowych dróg i to we wszystkich miejscowościach. Istotne jest też to, że podatki lokalne pozostają bez zmian, podobnie jak opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, natomiast zmniejszają się opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody tegorocznego budżetu gminy Zakliczyn, przyjętego przez Radę Miejską w Zakliczynie ustalono na kwotę przeszło 33,5 mln zł, zaś wydatki na nieco ponad 33 mln zł. Różnica – przeszło 500 tys. zł pójdzie na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, dzięki czemu powinno nastąpić dalsze obniżenie zadłużenia gminy.

Czytaj więcej: Nagroda oraz certyfikat za upowszechnianie zaleceń EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM dla...Czytaj więcej: Nagroda oraz certyfikat za upowszechnianie zaleceń EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM dla...est nam niezmiernie miło poinformować, iż nasze przedszkole 11 grudnia podczas konferencji podsumowującej realizację wojewódzkiego projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty – Aleksandra Palczewskiego otrzymało NAGRODĘ oraz CERTYFIKAT ZA UPOWSZECHNIANIE ZALECEŃ EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Walne Zebranie OSP Zakliczyn: rozgoryczenie i nadziejaTrwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w ochotniczych jednostkach gminy. 30 stycznia br. w Domu Strażaka przy ul. Browarki debatowano nad przyszłością zakliczyńskich strażaków. W opinii ochotników: nie jawi się raczej jako świetlana. Mimo naprawdę imponującego dorobku fajermanów na przestrzeni ostatnich lat (to m.in. rozbudowa garaży, zakup pojazdów i profesjonalnego sprzętu), ambitni druhowie życzą sobie permanentnego rozwoju, a do realizacji tych planów potrzeba konkretnego wsparcia finansowego, zwłaszcza że interwencji z roku na rok przybywa (o czym informujemy regularnie na łamach Głosiciela w raportach naczelnika Łukasza Łacha).

Czytaj więcej: Ostrożny budżet z nadwyżką 21 stycznia podczas pierwszej tegorocznej, a 16. w kadencji sesji Rady Miejskiej, radni jednomyślnie przyjęli budżet Gminy Zakliczyn na rok 2016. Najważniejsze liczby startowego budżetu to 33 mln 234 tys. 229 zł po stronie dochodów bieżących, 389 tys. 505 zł po stronie dochodów majątkowych W sumie dochody określono na kwotę 33 mln 623 tys. 734 zł. 33 mln 98 tys. 970 zł to kwota w uchwale budżetowej, która znajduje się po stronie wydatków. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie 524 tys. 764 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego długu. Styczniowa sesja z punktu widzenia prawa miejscowego, najważniejsza bo budżetowa, zgromadziła sporo gości; cały zakliczyński garnitur radnych powiatowych, sołtysów, dyrektorów szkół i przedszkoli, kilku szefów pozostałych jednostek organizacyjnych i rzecz oczywista, kierownictwo Gminy Zakliczyn.

Szanowni Państwo,

Czytaj więcej: W czwartki, a nie w soboty

 

Uprzejmie informuję, że od 1 lutego 2016 r. zmianie ulega dzień udzielania przeze mnie bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim Posła Michała Wojtkiewicza w Zakliczynie, ul. Rynek 5, I piętro. Biuro będzie czynne w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00.

 

 

Z poważaniem

Radca prawny
Dawid Chrobak
Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

 

 

Czytaj więcej: Siatkarze Tangram-u Zakliczyn z Pucharem BurmistrzaFantastyczna atmosfera towarzyszyła Turniejowi Siatkówki Amatorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, który rozegrano podczas ferii 22 stycznia br. w Paleśnicy.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, który aktywnie uczestniczył w imprezie, jako wspierający zawodnik reprezentacji Paleśnicy. Dzięki słusznemu wzrostowi i sporym umiejętnościom, skutecznie grał przy siatce, często blokując przeciwnika i wyprowadzając atak zbiciem tenisowym.

W rozgrywkach wystartowało siedem drużyn, w tym dwie, które zgłosiły się po terminie w dniu zawodów, dlatego rozegrano pełny mecz kwalifikacyjny do fazy grupowej, w którym zwyciężyła drużyna z Jasiennej.

Czytaj więcej: Rodzinne kolędowanie w SłonejW dniu 24 stycznia o godz. 15.00 w budynku świetlicy wiejskiej w Słonej odbyło się wspólne kolędowanie mieszkańców. Czytaj więcej: Rodzinne kolędowanie w SłonejSpotkanie zorganizowano dzięki współpracy Rady Sołeckiej, p. Sołtys, p. Moniki Kulak, mieszkańców oraz Akademii dla Aktywnych Seniorów z miejscowości Słona. Szczególnym gościem na spotkaniu była p. Irena Kusion radna Powiatu Tarnowskiego oraz Prezes SPON "Bez Barier" p. Jerzy Woźniak.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych