tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

Czytaj więcej: Przedstawiciele krajów bałkańskich z wizytą w ZakliczynieW dniu 21 września Gmina Zakliczyn gościła międzynarodową delegację z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii, Macedonii oraz Kosowa, która przybyła na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Uczestnikami delegacji, liczącej 30 osób, byli pracownicy Ministerstw Spraw Zagranicznych i Ministerstw Rolnictwa tych krajów. Głównym celem wizyty była prezentacja efektów wykorzystania środków Unii Europejskiej na szczeblu lokalnym. Jako miejsce prezentacji wybrano jedną z inwestycji unijnych – świetlicę w Wesołowie, której budowę zakończono w 2011 roku ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowo w 2015 roku Gmina uruchomiła w świetlicy salę komputerową ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Czytaj więcej: Szansa na sukces!Masz pasję, nie masz środków na ich realizację? Nie boisz się wyzwań, chcesz nauczyć się czegoś nowego? Przyłącz się do Projektu Równać Szanse, w którym Ty decydujesz!

Jedynymi kryteriami przystąpienia do projektu są:

- wiek od 13 do 19 roku życia,

-chęć do współpracy w grupie.

Najciekawsze projekty zostaną nagrodzone dofinansowaniem w kwocie 8 tys. zł.

Jeżeli jesteś zainteresowany(a), zapraszamy na spotkanie w Ratuszu 7 października br. (piątek), o godz. 15:00.

Czytaj więcej: „Wędrować przed siebie, gdzie oczy poniosą…”Uroki naszej ziemi na co dzień poznają uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie. Tym razem w ramach projektu „Poznajemy naszą Małą Ojczyznę” podekscytowane wybrały się na przejażdżkę półkoszką zaprzężoną w parę koni. Zaprzęgiem powoził Stanisław Ziółkowski, właściciel z małżonką Lidią Gospodarstwa Agroturystycznego „Złoty Pstrąg” z licznymi certyfikatami, zrzeszonego w Galicyjskich Gospodarstwach Gościnnych, do którego dzieciaki z opiekunkami: panią Grażynką Gwiżdż i panią Matyldą Nowak, z radością zawitały. Ale po kolei.

Czytaj więcej: Wiceminister Jadwiga Emilewicz w Zakliczynie27 września br. Forum Przedsiębiorców Gminy Zakliczyn wraz z burmistrzem Dawidem Chrobakiem gościli w ratuszu wiceminister rozwoju Jadwigę Emilewicz i Grzegorza Kądzielawskiego - dyrektora Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Gowina.

Pani minister przedstawiła założenia rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Mówiła o pięciu pułapkach i zaległościach, które nawarstwiły się w ostatnich latach pod rządami Platformy Obywatelskiej, i o pięciu filarach rozwoju, by Polska stała się krajem naszych marzeń. Podstawą jest poprawa jakości życia Polaków. A temu służyć będzie wiele instrumentów, w tym wdrożony już program „Rodzina 500 +”.

Czytaj więcej: Cztery odsłony jamneńskiego świętaŚwięto Pojednania, organizowane z pietyzmem 15 sierpnia na Jamnej, stanowiło preludium do właściwych obchodów rocznicowych upamiętniających bitwę partyzancką w ramach akcji „Burza” i pacyfikację Jamnej. 25 września ponownie zorganizowano patriotyczny mityng u stóp Sanktuarium Matki Boskiej Niezawodnej Nadziei. Święto spotkało się ze znakomitym odzewem mieszkańców regionu, którzy uczestniczyli w trzech, a nawet czterech odsłonach jamneńskiej uroczystości: najpierw oddano hołd pomordowanym przy pomniku na placu przykościelnym, następnie udano się do Doliny Męczeństwa, gdzie dominikanie odprawili Polową Mszę św. dla licznie zgromadzonych wiernych, z udziałem władz samorządowych, parlamentarzystów, radnych gminnych i powiatowych, delegacji i przedstawicielstw, orkiestry dętej z Filipowic, licznych pocztów sztandarowych, przedstawicielki Związku Sybiraków (która pod pomnikiem odczytała wierszowane epitafium), formacji paramilitarnych i harcerzy (wraz z druhnami-seniorkami z Przemyśla). Przemawiali: burmistrz Dawid Chrobak, starosta Roman Łucarz, płk. Jerzy Pertkiewicz - uczestnik bitwy pod Jamną, posłowie: Urszula Augustyn, Wiesław Krajewski i Michał Wojtkiewicz oraz gospodarz miejsca pamięci o. Andrzej Chlewicki.

Czytaj więcej: Kolejny inwestor w zakliczyńskiej Strefie

Nowy inwestor pojawił się w Zakliczyńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o., w skład którego niedawno weszła właśnie zakliczyńska Strefa, udzielił we wrześniu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcy INDUCOMP INDUSTRIAL COMPONENTS Sp. z o. o. z siedzibą w Izabelinie.

Część I

Czytaj więcej: Gmina Zakliczyn wspiera Polonię ukraińską z ObertynaUrząd Miejski w Zakliczynie od maja 2016 roku realizował projekt pn. „Integracja polsko-polska szansą na rozwój współpracy polsko-ukraińskiej”, skierowany do Polonii ukraińskiej z Obertyna (obwód iwano-frankiwski), a współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą. Głównym celem projektu było nawiązanie długofalowej współpracy polsko-ukraińskiej pomiędzy różnymi grupami społecznymi i gospodarczymi z Zakliczyna i Obertyna (młodzież, środowiska oświatowe, samorządowcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe) umożliwiającej kultywowanie tradycji i zwyczajów narodowych oraz wymianę doświadczeń.

Czytaj więcej: Wydłużony termin udziału w projekcie ekologicznymUprzejmie przypominamy, że 27 września 2016 r. upływa termin złożenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie ankiety informacyjnej w sprawie uzyskania dofinansowania na zakup i montaż:

- kolektorów słonecznych

- instalacji fotowoltaicznych

- pomp ciepła

Jest to warunek niezbędny przystąpienia do projektu i dotyczy również osób, które w lipcu br. złożyły wstępną deklarację udziału w projekcie.

Czytaj więcej: Pożegnanie wakacji na paleśnickim OrlikuZajęcia sportowe w ramach programu „Wakacje na Orliku w Paleśnicy” miały w ostatni weekend sierpnia swoje uroczyste podsumowanie. Odbywające się regularnie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży cieszyły się olbrzymią popularnością, i jak zauważył dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paleśnicy - Sylwester Gostek, miały także międzynarodowy charakter, ponieważ oprócz licznej grupy miejscowych uczestników, na sportowo-rekreacyjnym kompleksie pojawili się dzieci i młodzież z USA, Francji, Anglii, Austrii, wypoczywający w kraju na wakacjach, ale także z Krakowa, Katowic, gmin: Gródek n/Dunajcem i Pleśna.

Czytaj więcej: Podsumowanie „Jamna – nowe otwarcie dla regionu”Zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń i jego promocja jest celem działania Stowarzyszenia Jamna dla Pokoleń. Dziedzictwo regionalne odnoszone do wyjątkowego potencjału kultury, historii i tożsamości regionalnej, ale również walorów przyrodniczych – powinno być traktowane jako podstawowy element regionalnej szansy, warunkujący rozwój działalności opartej na przemysłach czasu wolnego. Organizacja wraz z partnerami zrealizowała zadanie publiczne, w formie pilotażu, polegające na utworzeniu bezpiecznej trasy do uprawiania rekreacji pieszej, w szczególności popularnego nordic walking.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych