tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

Czytaj więcej: Poseł dziękujeSerdecznie dziękuję za poparcie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 25 października.

Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy zagłosowali na moją osobę. 13 tysięcy 230 głosów, w tym 1195 w Gminie Zakliczyn co jest najlepszym wynikiem z wszystkich kandydatów PiS do Sejmu z Tarnowa i powiatu tarnowskiego, traktuję jako duże zobowiązanie. By jeszcze mocniej i intensywniej pracować na rzecz Regionu, by budować lepszą i sprawiedliwszą Polskę.

Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Michał Wojtkiewicz

 

 

Czytaj więcej: Pomóż Maćkowi i innymFundacja DKMS Polska (Baza Dawców Komórek Macierzystych) organizuje spotkanie w Ciężkowicach dot. pomocy dla Maćka Gaja i innych osób oczekujących na przeszczep szpiku. Akcja przeprowadzona zostanie 8 listopada br. o godzinie 9:00 w Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Rynek 1.

MACIEK SZUKA DAWCY SZPIKU!

Czytaj więcej: Podziękowanie za udział w wyborach parlamentarnych

Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Zakliczyn, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach parlamentarnych.

To bardzo dobrze, że coraz więcej mieszkańców Ziemi Zakliczyńskiej bierze odpowiedzialność za losy naszej Ojczyzny i wybiera posłów oraz senatorów, których decyzje mają przecież spory wpływ na nasze codzienne życie.

Szczególnie dziękuję tym wszystkim, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość, dając wyraz swego przywiązania do tradycyjnych wartości, a tym samym umożliwiając wprowadzenie Dobrej Zmiany, rozwiązań wspierających polską rodzinę oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski.

Po raz drugi wybieraliśmy senatorów z jednomandatowych okręgów wyborczych. W tym celu poselski okręg tarnowski został podzielony na dwa senatorskie okręgi jednomandatowe.

Czytaj więcej: Wyniki wyborów do Senatu 9. kadencji w okręgach tarnowskich  W okręgu tarnowskim nr 35, bardziej tarnowskim niż drugi o którym pisze poniżej, bo składającym się z miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego i powiatu dąbrowskiego o godność senatora ubiegało się dwóch kandydatów; Łukasz Węgrzyn reprezentujący KW PSL oraz Kazimierz Wiatr z KW PiS. Na Kazimierza Wiatra oddało głos 91164 wyborców, co przełożyło się na wynik 64,1% i to on ponownie zasiądzie w senatorskich ławach. Kazimierz Wiatr to 60 letni profesor zwyczajny na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (tytuł profesora odebrał w 2002 roku), specjalizujący się w informatyce i elektronice, ma w swoim dorobku naukowym m.in. 5 patentów, 26 wdrożeń komputeryzacji linii technologicznych w przemyśle maszynowym oraz 8 wdrożeń w innych obszarach badań i przemysłu. Jest dyrektorem Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet na AGH, jest też prezesem Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego i chyba najbardziej wpływowym harcerzem w Senacie - od maja 2005 pełni funkcję Kanclerza Kapituły Krzyża Honorowego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Senatorem, reprezentującym od początku kariery senackiej Ziemię Tarnowską, jest od 2005 roku. W gminie Zakliczyn senator Wiatr otrzymał 3100 głosów i uzyskał wynik 67%. Gminy w których najchętniej oddawano głos na prof. Wiatra (około  75% wyborców) to Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski i Radgoszcz.

Czytaj więcej: Liczby w wyborach parlamentarnych 2015 i nie tylko liczbyW gminie Zakliczyn do urn w niedzielę 25 października poszła połowa uprawnionych do głosowania, a konkretnie 49,94% wyborców. Wyborcom komisje obwodowe wydały 4838 kart do głosowania. Z tej liczby tylko 216 głosów było nieważnych. Nie było żadnych zakłóceń wyborczych, nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały nie tylko obwodowe komisje wyborcze, mężowie zaufania, ale również członkowie Ruchu Kontroli Wyborów. Wybory w gminie Zakliczyn wygrało bardzo przekonywująco Prawo i Sprawiedliwość, na którego kandydatów wyborcy oddali 2716 głosów, co daję wynik 58,76%. Indywidualnie wybory parlamentarne w gminie Zakliczyn wygrał bezdyskusyjnie dr Michał Wojtkiewicz uzyskując 1195 głosów. Druga Platforma Obywatelska uzyskała 695 głosów z czego lwią część – przypomnę – 442 dał liście PO Jerzy Soska, a w ten sposób uzyskany wynik to 15,04%. Na trzecim miejscu uplasowała się lista KUKUZ’15 z 341 głosami (7,38%), a wyborcy na tej liście najczęściej wskazywali lidera i przyszłego posła z Proszowic Norberta Kaczmarczyka. Czwarta lista to lista PSL na którą głosy oddało 333 wyborców z czego 209 na Władysława Kosiniaka – Kamysza, który ostatecznie zdobędzie mandat poselski, choć to takie pewne nie było. Tylko te cztery listy przekroczyły próg wyborczy w wyborach na terenie gminy Zakliczyn. Generalnie preferencje wyborców zakliczyńskich idealnie odwzorowują wynik osiągnięty przez partie w tarnowskim okręgu wyborczym, a więc 6 mandatów dla PiS-u i po jednym mandacie dla PO, KUKIZ’15 oraz PSL.

O liderach list biorących mandaty słów kilka.

Czytaj więcej: Tak wybierała gmina Zakliczyn w wyborach parlamentarnych 2015 To były ciekawe wybory zarówno w skali krajowej, bo jak pokazują wyniki, Polacy opowiedzieli się za zmianą. Odeszła ze sceny lewica kojarząca się ze środowiskiem postkomunistycznym i radykalnym, a za to wyłania się młoda lewica (Partia Razem), jeszcze bez reprezentacji parlamentarnej, ale z dużym potencjałem. Wyborcy dali szansę antysystemowemu Pawłowi Kukizowi już nie z takim poparciem jak podczas wyborów prezydenckich, ale z zupełnie widoczną reprezentacją w Sejmie. Spokojny, chcący być polskim środowiskiem chadeckim PSL balansuje na granicy progu wyborczego, podobnie jak antysystemowy KORWIN. Zniechęceni do Platformy Obywatelskiej liberałowie przerzucili swoje głosy na .Nowoczesną Ryszarda Petru. Zwycięski PiS przejmie odpowiedzialność za kraj, bo ma szansę stworzyć samodzielny rząd, co będzie pierwszym takim przypadkiem w dziejach III RP. W gminie Zakliczyn wybory dostarczyły też istotnej informacji, po zmianie jaka dokonała się rok temu podczas wyborów samorządowych. Wszak ocenie wyborczej poddał się burmistrz poprzedniej kadencji Jerzy Soska, który pod hasłem „Poseł z Zakliczyna” zabiegał o głosy wyborców. Z terenu naszej gminy aspiracje do ław poselskich zgłaszali; Jerzy Woźniak z listy Zjednoczonej Lewicy oraz nauczycielka z Gwoźdźca Angelika Kleszyk z listy .Nowoczesnej.

Zobaczmy zatem jak wybierała gmina Zakliczyn ?

Czytaj więcej: Program październikowych sesji samorządówCzytaj więcej: Program październikowych sesji samorządów12. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie odbędzie się 30 października 2015 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu – rozpoczęcie sesji RM przewodnicząca Anna Moj zaplanowała na godzinę 10:00. Sesja zostanie poprzedzona połączonym posiedzeniem Komisji Rady Miejskiej w dniu 27 października, które również radzić będą w ratuszu, a posiedzenie Komisji rozpocznie się o godzinie 13:00. W tym samym dniu, 27 października, odbędzie się 11. sesja Rady Powiatu Tarnowskiego (początek obrad o godz. 8:30).

O czym radzić będą radni powiatowi ?

Czytaj więcej: Tuż przed wyborami 25 października 2015 roku odbędą się ostatnie z maratonu wyborczego, wybory; będziemy wybierać posłów i senatorów –wybierzemy parlament. W Polsce od 1989 roku parlament jest ponownie dwuizbowy: izba niższa, czyli Sejm składający się z 460 posłów oraz izba wyższa, czyli Senat składający się z 100 senatorów. Nowy Sejm po wyborach rozpocznie VIII kadencję, natomiast Senat IX kadencję. Dlaczego ? W 1989 roku wybraliśmy tzw. Sejm Kontraktowy, który był Sejmem X kadencji PRL, natomiast Senat zniesiony na podstawie sfałszowanych wyników referendum w 1946 roku, po zmianie Konstytucji PRL z 1952 w kwietniu 1989 przywrócony, w 1989 roku rozpoczął I kadencję III RP. Nieco to skomplikowane, ale historia Polski, w tym najnowsza, do łatwych nie zalicza się. Pomimo iż wybory do obu izb parlamentu w Polsce odbywają się jednocześnie, rządzą się one innymi zasadami. Wybory do Senatu będą drugimi, w których członków wyższej izby polskiego parlamentu wybierzemy w jednomandatowych okręgach wyborczych, czyli w słynnych skądinąd „jow-ach.” O ile wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych do Senatu było możliwe jedynie za pomocą zwykłej ustawy, o tyle wprowadzenie ich w wyborach do Sejmu, wymagałoby już zmiany Konstytucji. Zgodnie bowiem z artykułem 96 Konstytucji wybory do Sejmu są proporcjonalne. To tyle tytułem wstępu, teraz trochę o naszym lokalnym podwórku w wyborach parlamentarnych.

Czytaj więcej: Promesa na „Wymysłów” w GwoźdźcuGmina Zakliczyn otrzymała kolejną w tym roku promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Tym razem odbudowana zostanie droga gminna „Wymysłów” w miejscowości Gwoździec.
Kwota przyznanej promesy na odbudowanie 700 metrów bieżących drogi gminnej „Wymysłów” w miejscowości Gwoździec, to 100 tysięcy złotych, co ma stanowić 80 procent wartości tego zadania. Przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania został ogłoszony 13 października, a otwarcie ofert nastąpi 28 października 2015 roku. Jeszcze jedna w tym roku promesa dla gminy Zakliczyn w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, to efekt usilnych zabiegów w ostatnich miesiącach burmistrza Dawida Chrobaka w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz u Wojewody Małopolskiego.

Czytaj więcej: Pod takim hasłem 8 października br. w Przedszkolu w Paleśnicy odbył się "Festiwal owoców i warzyw", którego celem było promowanie zdrowego odżywiania się dzieci i ich rodzin. Powitania wszystkich uczestników oraz zaproszonych rodziców dokonała pani wicedyrektor I. Pawłowicz. Podczas wspólnych zmagań sportowych, wesołych zabaw i śpiewów z owocami i warzywami w roli głównej, dzieci poszerzyły wiedzę na temat ich walorów zdrowotnych.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych