tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

Czytaj więcej: Obchody 20-lecia Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” Zakliczyn – cz. 1Jak już wspominano w poprzednich artykułach w listopadzie 2015 roku minęło 20 lat od chwili powstania Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie, w dniu 2 stycznia 2015 roku przemianowanego na Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „GULON” (adres: ul. Czytaj więcej: Obchody 20-lecia Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” Zakliczyn – cz. 1Malczewskiego 56, 32-840 Zakliczyn). Obecnie trwające obchody 20-lecia powstania klubu zostały zapoczątkowane w dniach 14 i 15 listopada 2015 roku organizowanymi w hali sportowej Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie wojewódzkimi turniejami klasyfikacyjnymi żaków i Czytaj więcej: Obchody 20-lecia Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „GULON” Zakliczyn – cz. 1młodzików, w których otwarciu uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Dyrektor Biura Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Krakowie Andrzej Wojtas oraz liczne grono działaczy i członków klubu a także ich rodziców oraz trenerów i rodziców z innych ośrodków tenisa stołowego Małopolski a przede wszystkim najmłodszych zawodników rywalizujących w tych rozgrywkach. W turniejach tych wystąpiła liczna rzesza najmłodszych tenisistów stołowych z całej Małopolski, w której jedną z najliczniejszych była ekipa gospodarzy MLUKS „GULON” Zakliczyn. Dwudniowe zmagania jak zwykle w Zakliczynie przeprowadzono na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym co podkreślali uczestnicy oraz przedstawiciele innych klubów.

Czytaj więcej: Prezes PSL u zakliczyńskich ludowców na opłatku W święto Trzech Króli ludowcy z Małopolski zawsze spotykają się w auli im. Wiesława Wody w Zamiejscowym Oddziale Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Zawsze w tych, mających wojewódzką rangę spotkaniach opłatkowych bierze udział spora grupa członków i sympatyków PSL z gminy Zakliczyn. Zawsze podczas Opłatka w Trzech Króli obecny jest ktoś ważny z władz centralnych chłopskiej partii zazwyczaj reprezentujący w tych władzach Małopolskę. Nie inaczej było w tym roku, bo obecnością kolegów zaszczycił sam prezes PSL, z tym że tak się składa, że prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak – Kamysz jest Małopolaninem, posłem na Sejm reprezentującym w parlamencie Ziemię Tarnowską. Choć ma za sobą karierę ministra pracy i opieki społecznej w poprzednim rządzie, a ministrowanie Kosiniaka – Kamysza było pozytywnie ocenianie nie tylko przez partie rządzące ale również opozycję, to zostając prezesem PSL po wyborach parlamentarnych, uzyskał tą godność w nadal młodym – 34 lata – jak na polityka wieku.

Czytaj więcej: Pierwsze otwarte spotkanie Forum Młodych PiS w ZakliczynieW dniu 28 grudnia w Zakliczynie odbyło się otwarte spotkanie Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Przyszli młodzi członkowie oraz interesanci, spotkali się z przewodniczącym Forum Młodych PiS Przemysławem Skruchem, który przybliżył im idee samej organizacji. Przedstawił, również zasady rekrutacji członków oraz program jaki dotychczas młodzieżówka PiS realizowała w okręgu numer 15. Przewodniczący, powiedział zebranym: ”Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości to miejsce na Waszą publiczną aktywność. Jesteśmy organizacją, która skupia młodych ludzi z okręgu 15 przekonanych, że warto jest pracować dla dobra publicznego, że warto być Polakiem. Tutaj spotkacie ciekawych ludzi, z którymi będziecie mogli porozmawiać na wiele interesujących Was tematów, zdobywać nowe doświadczenia i podnosić kwalifikacje, brać udział w wielu interesujących wydarzeniach. To miejsce na poważne dyskusje o naszej przyszłości i przyszłości Naszego kraju. To Forum wymiany myśli, opinii pomysłów na sprawy Nas dotyczące. Wśród nas są licealiści, studenci, doktoranci, osoby działające w samorządach i organizacjach studenckich, radni i radne samorządów różnych szczebli. Wiele naszych Koleżanek i Kolegów aktywnie działa w swoich środowiskach lokalnych. Chcemy tworzyć środowisko młodych ludzi, którym nieobce są sprawy publiczne. Chcemy promować wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, postawy troski o dobro wspólne”.

Czytaj więcej: II miejsce w Małopolsce dla ZSPiG w Zakliczynie za systematyczne wdrażanie zaleceń ,,Europejskiego...11 grudnia 2015 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację wojewódzkiego projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Konferencja zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegaturę w Tarnowie we współpracy z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie i Kierownikiem Tarnowskiego Ośrodka Programów Profilaktycznych. Celem konferencji była prezentacja działań dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających budowaniu społeczeństwa promującego zalecenia „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, a także docenienie działań, jakie szkoły podejmują na rzecz upowszechniania oraz popularyzowania w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Kodeksu.

Czytaj więcej: Sportowe podsumowanie roku 2015Rok 2015 był ciekawym rokiem dla zakliczyńskiego sportu, a dwa kluby obchodziły jubileusz działalności; 20 lecie Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gulon” Zakliczyn i 10 lecie Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Jordan”. Oba uczniowskie kluby działaCzytaj więcej: Sportowe podsumowanie roku 2015jące w Gminie Zakliczyn mają dwóch charyzmatycznych przywódców: Gulon – Ryszarda Okońskiego (zdjęcie z prawej) – nauczyciela Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, natomiast „Jordan” – Pawła Bobera – niestrudzonego popularyzatora szachów. To dzięki nim mamy tenisistów stołowych – MLUKS Gulon - grających w II lidzie tenisa stołowego (trzeci poziom rozgrywek) i spore grono miłośników królewskiej gry – MUKS Jordan – biorących udział w Zakliczyńskiej Lidze Szachowej oraz w prestiżowych turniejach szachowych rozgrywanych na terenie Małopolski.
Piłka nożna

Czytaj więcej: Gmina Zakliczyn zmniejsza długNiewątpliwie najciekawszą informacją z obrad ostatniej tegorocznej, 15. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która odbyła się 29 grudnia 2015 roku jest decyzja o oddłużeniu Gminy Zakliczyn. W czasach, kiedy słyszy się o tym, że coraz więcej samorządów zadłużonych jest po uszy, ot; choćby nieodległe Wierzchosławice czy Borzęcin, informacja o tym, że Gmina Zakliczyn rok 2015 kończy z redukcją długu o 1 milion 800 tysięcy złotych i jeszcze zostawia na rok 2016 nadwyżkę, to jest niezwyczajna wiadomość.

Świątecznie i poważnie

Świątecznie dlatego, że Burmistrz Miasta i Gminy obchodził właśnie 29 grudnia imieniny, stąd przed sesją przewodnicząca Anna Moj wraz z prezydium Rady Miejskiej w imieniu Rady złożyła Dawidowi Chrobakowi życzenia i jeszcze do tego swoje dodał radny Józef Wojtas – choć mówił że składa je też w imieniu radnych. Burmistrz podziękował i zaprosił na ciastko z kawą po sesji Rady. Tuż po rozpoczęciu obrad Anna Moj wspominając Honorowego Obywatela Gminy Zakliczyn, ojca Jana Górę poprosiła o uczczenie Jego pamięci symboliczna minutą ciszy.

 szopka

Czytaj więcej: Udana akcja charytatywna Forum Młodych PiS w Zakliczynie Forum Młodych PIS zbierało w Zakliczynie artykuły na Dom Samotnej Matki w Tarnowie. Akcja odbyła się w Zakliczynie, dzięki uprzejmości Pani Annie Jaszczur, kierowniczce sklepu "Delikatesy Centrum" oraz Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn - Dawidowi Chrobakowi, który użyczył nam biuro Pana Posła Michała Wojtkiewicza do przeprowadzenia zbiórki darów, jak i również wsparł naszą coroczną akcję charytatywną. Dziękujemy również bardzo serdecznie Pani Marcie Misiak, która pomagała nam jak zwykle bardzo ochoczo w zbiórce darów i jej koordynowaniu w Zakliczynie.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych