tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

galakonkursu11 grudnia 2015 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację wojewódzkiego projektu „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Konferencja zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegaturę w Tarnowie we współpracy z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie i Kierownikiem Tarnowskiego Ośrodka Programów Profilaktycznych. Celem konferencji była prezentacja działań dydaktycznych i wychowawczych sprzyjających budowaniu społeczeństwa promującego zalecenia „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”, a także docenienie działań, jakie szkoły podejmują na rzecz upowszechniania oraz popularyzowania w środowiskach szkolnych i lokalnych zasad Kodeksu.

debataAleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty otwierając konferencję powitał znamienitych gości i uczestników konferencji. Przypomniał, że konferencja zamknęła 10 letnią realizację „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych na lata 2006 – 2015” i stanowi podsumowanie 5-letniej współpracy w zakresie jakprzechytrzycpromocji zaleceń „Europejskiego kodeksu walki z rakiem” w województwie małopolskim. W szczególny sposób podziękował Pani Annie Czech - Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, dzięki której udało się stworzyć pewne rozwiązania systemowe i pozyskać prawie 3 tys. szkół, gdzie promowany jest „Europejski kodeks walki z rakiem”. Podkreślił, że działania upowszechniające Kodeks prowadzone w Małopolsce zostały zauważone i stawiane są za przykład w innych województwach, a wyrazem ich docenienia jest zaproszenie Kuratorium do profilaktykapromowania i upowszechniania „Europejskiego kodeksu walki z rakiem” podczas Światowych Dni Młodzieży. Po wystąpieniach szkół Urszula Blicharz - dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie przedstawiła sprawozdanie z realizacji projektu oraz zaprezentowała liczne działania prowadzone przez szkoły. Następnie Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty wręczył certyfikaty, nagrody i wyróżnienia wszystkim szkołom prowadzącym systematyczne i ciągłe działania w zakresie profilaktyki nowotworowej.
olimpiadaWśród nagrodzonych znalazł się również Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie, który zajął II miejsce wśród szkół województwa małopolskiego realizujących projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”. Nagrodę z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty odebrała wicedyrektor ZSPiG w Zakliczynie Krystyna Sienkiewicz-Witek, koordynatorzy projektu: owoceHalina Kochan i Anna Antosz oraz reprezentacja uczniów: Gabriela Bodziony i Karolina Mytnik z kl. III b Gimnazjum. Przyznanie tej nagrody motywowane było ciągłym i systematycznym podejmowaniem działań w środowisku szkolnym i lokalnym na rzecz upowszechniania zaleceń „Europejskiego kodeksu walki z rakiem”.
Biorąc pod uwagę obecny rok szkolny, dla przykładu można przytoczyć kilka ciekawych przedsięwzięć i działań zrealizowanych w ZSPiG w Zakliczynie, w ramach upowszechniania zaleceń Kodeku. Oto niektóre z nich:

1. Zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla klas VI szkoły podstawowej i I gimnazjum pod hasłem „Bądź wolny od nałogów”.
2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na plakat „Wolni od nałogów – kreatywni w życiu”.
mlyn3. Zorganizowanie szkolnej wystawy „Wolni od nałogów – kreatywni w życiu”.
4. Zorganizowanie obchodów „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2015”:
- wizyta w młynie w Wesołowie,
- przygotowanie i zorganizowanie ogólnoszkolnej wystawy na temat pracy młynarza, etapów powstawania mąki oraz zdrowego odżywiania się,
- zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych na których uczniowie samodzielnie przygotowywali i wypiekali chleb,
- degustacja chleba pieczonego przez uczniów zorganizowana dla rodziców podczas zebrania wywiadowczego.
kiermasz5. Zorganizowanie kiermaszu zdrowej żywności na dyskotece szkolnej.
6. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Jak przechytrzyć raka?”.
7. Zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty pod hasłem „Moda na zdrowie”.
8. Przeprowadzenie mini-warsztatów zdrowego gotowania, w czasie których uczniowie przygotowywali posiłki z owoców i warzyw.
9. Zorganizowanie ogólnoszkolnej akcji „Owocowy dzień”.
chlebapieczenie10. Przygotowanie wystawy szkolnej „Światowy Dzień Rzucania Palenia”.
11. Zorganizowanie konkursu na wykonanie ulotki o tematyce antynikotynowej.
12. Przeprowadzenie szkolnego etapu Olimpiady Zdrowia.

Podsumowując należy stwierdzić, iż w naplakatyszej szkole dbamy o zdrowie i prawidłowy rozwój każdego ucznia. Realizowane jest to poprzez profilaktykę i promocję zdrowia. W działania promujące zalecenia „Europejskiego kodeksu walki z rakiem” zaangażowana jest cała społeczność uczniowska, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły, rodzice, pielęgniarka szkolna, a także instytucje i organizacje działające w środowisku lokalnym.
Miejmy nadzieję, że podejmowane przez naszą szkołę działania przyczynią się do wyrobienia trwałych postaw i nawyków dbałości o zdrowie własne i otaczające nas środowisko. Każdy z nas wie, że zdrowie jest największą i najcenniejszą wartością człowieka i dzięki niemu można realizować swoje marzenia i osiągnąć zamierzone cele. Pamiętajmy zatem, że tylko systematyczna edukacja zdrowotna w szkole jest uważana za najbardziej opłacalną i długofalową inwestycją w zdrowie społeczeństwa.

 

Koordynatorzy projektu:

Halina Kochan
Anna Antosz
Marta Gniewek
Małgorzata Kraj

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych