tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

logozckDyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury ogłasza konkurs ofertowy na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w ratuszu - pomieszczenia przeznaczonego na cele gastronomiczne (obecna restauracja – pizzeria „Rycerska”).

Regulamin Konkursu Ofertowego

I. Postanowienia ogólne:

Konkurs jest organizowany przez Zakliczyńskie Centrum Kultury z siedzibą w Zakliczynie, Rynek 1. Do konkursu ofert nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223,poz.1655, z późn. zm. )

II. Przedmiot konkursu:

Lokal użytkowy położony na parterze budynku ratusza, Zakliczyn, Rynek 1. Lokal przeznaczony jest na działalność: gastronomiczną. W skład lokalu o pow.74.5 m kw. wchodzą: - sala kuchenna z zapleczem, sala konsumpcyjna, magazynek z zapleczem socjalnym. Lokal wyposażony jest w instalacje wod.- kan., gazową, elektryczną. Warunki uczestnictwa w konkursie: stawka wyjściowa czynszu najmu wynosi 25 złotych za 1 m kw. powierzchni miesięcznie (bez podatku VAT, opłat od dostarczanych mediów, podatku od nieruchomości). Lokal zostanie wynajęty na czas określony - 3 lata. Wadium w wysokości 2000,00 złotych (słownie; dwa tysiące złotych) należy wpłacić do dnia 01 grudnia 2015 r. do godziny 12.00 na konto numer: 94 8589 0006 0140 0000 0651 0001 w Banku Spółdzielczym Rzemiosła O/Zakliczyn. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat z tytułu najmu lokalu oferentowi, który wygra przetarg. Oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w Biurze Instruktorskim Zakliczyńskiego Centrum Kultury na poddaszu ratusza, pokój numer 5 z dopiskiem „Konkurs ofertowy - gastronomia ” do dnia 01 grudnia 2015 r. do godz. 14.00.

 

Oferta winna zawierać:

1. Dane o oferencie.
2. Proponowana działalność.
3. Oferowaną cenę netto za 1 m kw. powierzchni lokalu.
4.Propozycje współpracy z Zakliczyńskim Centrum Kultury w zakresie działalności programowej ZCK.
5. Kopię dowodu wpłaty wadium.

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w biurze Dyrektora Zakliczyńskiego Centrum Kultury - ratusz pokój numer 8. W przypadku wpływu w wyznaczonym terminie tylko jednej oferty, oferta ta będzie rozpatrzona. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na portalu www.zakliczyninfo.pl Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

Dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury - Kazimierz Dudzik

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych