Przejście do firmy KM-Net

SKO

Polish police logoDzielnicowi Posterunku Policji w Zakliczynie zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji, w uzgodnieniu z Kierownikiem ogniwa ds. prewencji, na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie, w cyklach półrocznych, przygotowali plany działań priorytetowych, które są prowadzone od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.01.2024 r.

 

  • Na terenie gminy Zakliczyn w powyższym okresie czasu realizowane będą następujące zadania:
  • Dążenie do zminimalizowania zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu, używaniu słów nieprzyzwoitych oraz zakłócaniu ładu i porządku publicznego w miejscowości Zakliczyn na ulicy Rynek.

 

Dążenie do zminimalizowania zjawiska polegającego na spożywaniu alkoholu wbrew przepisom Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości oraz używaniu słów nieprzyzwoitych a także zanieczyszczaniu miejsc publicznych przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu w miejscowości Roztoka na parkingu przyległym do stacji paliw „Moya”.

 

Informacja: Kierownik Ogniwa do spraw Prewencji Komisariatu Policji w Wojniczu asp. szt. Dariusz Pawlina

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.