Przejście do firmy KM-Net

SKO

A3 rachunek bieżący rozliczeniowy zmnSerdecznie zapraszamy do skorzystania z kolejnej promocji: 0 zł za prowadzenie rachunku firmowego przez 12 miesięcy dla jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek i spółdzielni.

Promocja polega na obniżeniu do 0 zł opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego bieżącego w złotych przez okres pełnych 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia kolejnego miesiąca od daty otwarcia konta. Promocja dotyczy Klientów, którzy nie posiadają w Banku rachunku bieżącego w złotych na dzień 15.07.2023. Promocja trwa od 17.07.2023 do 31.12.2023 r. Warunkiem skorzystania z promocji jest:

 


a) zawnioskowanie o przesyłanie przez Bank informacji dotyczących zmian we wzorcach umownych, to jest w regulaminach rachunków, kredytów, kart płatniczych, usług udostępnionych do rachunków, taryfach opłat i prowizji bankowych, tabelach oprocentowania oraz wskazanie w tym celu adresu e-mail,
b) zawnioskowanie o przesyłanie przez Bank informacji wymaganych w związku z wykonywaniem umów rachunków bankowych, umów kredytowych (których obowiązek przekazania wynika z umowy kredytowej lub przepisów prawa) oraz umów w zakresie wszelkich usług dodatkowych udostępnianych do rachunków oraz wskazanie w tym celu adresu e-mail.

 

Włodzimierz Stachoń
Dyrektor BSR Oddział w Zakliczynie

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.