Przejście do firmy KM-Net

SKO

frdrBurmistrz Dawid Chrobak wraz ze Skarbnik Gminy Urszulą Nowak podpisał z I wicewojewodą małopolskim Ryszardem Pagaczem umowę o przyznaniu gminie Zakliczyn dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Samorząd otrzymał blisko 1,2 mln zł na remont dwóch dróg gminnych – z Paleśnicy do Jamnej i w Jamnej.

 

Kolejny strumień rządowych środków finansowych trafia na ziemię tarnowską. Na poprawę stanu dróg miasto Tarnów, samorząd powiatu tarnowskiego oraz gminy w powiecie otrzymują prawie 10 mln zł.

 

frd- To rozdanie pieniędzy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to kolejny dowód na to, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego dba o wszystkie drogi, czy to w mieście Tarnowie czy też w mniejszych miejscowościach w powiecie tarnowskim. Nie ma podziału na lepszych i gorszych. Liczą się potrzeby wszystkich. Liczy się każdy kilometr. Efekty remontów na drogach gminnych i powiatowych odczuwają przede wszystkim ich użytkownicy. To drogi, które są na mapie codziennych obowiązków i wyzwań mieszkańców – zauważył wicewojewoda Ryszard Pagacz. - Niektóre drogi nie wymagają całkowitej zmiany, ale poprawy sytuacji na niektórych odcinkach.

 

Dzięki rządowemu dofinansowaniu – jak już informowaliśmy - wyremontowana zostanie m.in. droga główna z Paleśnicy na Jamną na odcinku o długości 4,3 km. Zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa na poboczach tak, aby 2 samochody mógłby swobodnie się frrozminąć oraz zostanie wykonane odwodnienie drogi. Dotacja wynosi 1,033 mln zł (70 procent wartości). Położona zostanie też nowa nakładka asfaltowa na drodze gminnej w Jamnej (obok domu św. Jacka – w kierunku wzgórza). Na to zadanie rząd przekaże 160 tys. zł (80 procent wartości).


Powiat tarnowski otrzymał ponadto blisko 1,9 mln zł na remont drogi powiatowej przez Filipowice, Rudę Kameralną i Borową. Nowa nakładka asfaltowa pojawi się na odcinku przeszło 4 km. Przy podpisaniu umów o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obecni byli również posłowie Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Piotr Sak.

 

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.