Przejście do firmy KM-Net

SKO

006Tegoroczne obchody Święta Policji w powiecie tarnowskim odbyły się w Zakliczynie. Podczas uroczystego apelu wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe, a przedstawiciele władz państwowych i samorządowych dziękowali policjantkom i policjantom za nieocenioną pomoc w zakresie zwalczania przestępczości, zapewnienia ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa na drogach oraz niesienia pomocy ofiarom przemocy.

 

Na zakliczyńskim Rynku przybyłych na uroczystości Święta Policji garnizonu tarnowskiego przywitał Komendant Miejski Policji w Tarnowie insp. Mariusz Dymura. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to zaszczyt stać na czele tarnowskiej policji, gdyż to zgrany zespół. - Duże umiejętności potwierdzają wysokie miejsca w rożnych konkursach policyjnych. Dzięki ich profesjonalizmowi mieszkańcy Tarnowa i powiatu tarnowskiego mogą czuć się bezpiecznie – dodał komendant.

 

Starosta tarnowski Roman Łucarz podziękował policjantom za to, że bezpiecznie możemy czuć się w naszych domach, na ulicach czy w miejscach pracy, wszędzie tam gdzie policja nas chroni. Za nieocenioną pomoc w zakresie zwalczania przestępczości, zapewnienia ładu i porządku publicznego czy niesienia pomocy ofiarom przemocy. - Ale jako samorządowcy staramy się ułatwiać im pracę, dbając o to, aby coraz bezpieczniejsze były drogi, chodniki czy przejścia dla pieszych – stwierdził.


Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak przypomniał, że w 2017 roku posterunek policji powrócił do stolicy gminy nad Dunajcem. Policjanci są dostępni dla mieszkańców i służą obywatelom gminy. Zacytował słowa prezydenta Polski Andrzeja Dudy wygłoszone dzień wcześniej na centralnych obchodach Święta Policji, że będzie stał przy polskiej policji. Przy uczciwych i profesjonalnych policjantkach i policjantach, którzy rzetelnie wykonują swoją służbę, nawet jeśli muszą interweniować w sposób zdecydowany.

- Warto je przywołać w dniu dzisiejszym, tutaj na zakliczyńskim Rynku, gdyż od pewnego czasu mamy do czynienia z atakami na polską policję. I to ze strony osób, które choćby z uwagi na pełnione kiedyś wysokie funkcje publiczne, powinny zachowywać się zupełnie inaczej – mówił burmistrz. - Musimy mieć świadomość, że dzięki polskim służbom, także polskiej policji, żyjemy w kraju, który na świecie podawany jest jako wzór bezpieczeństwa. Dzięki nim możemy cieszyć się bezpiecznym i spokojnym krajem. Możemy czuć się bezpiecznie. Także tutaj w Zakliczynie, gdzie w 2017 roku powrócił posterunek policji.

 

W imieniu władz samorządowych gminy Zakliczyn oraz mieszkańców serdecznie podziękował funkcjonariuszkom oraz funkcjonariuszom policji za ich służbę. Za to, że możemy na nich liczyć, na interwencję, na pomoc, gdy zachodzi taka potrzeba.

- Składam najserdeczniejsze życzenia osobistej i zawodowej pomyślności. Życzę siły i wytrwałości niezbędnej w tym zawodzie. Spokojnej i bezpiecznej służby. A także satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku – powiedział Dawid Chrobak.

 

Życzenia z okazji ich święta policjantkom oraz policjantom złożyli również posłowie na Sejm RP Anna Pieczarka i Piotr Sak, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie i ks. prof. Stanisław Sojka diecezjalny duszpasterz i kapelan Policji.

 

Wyróżnionym policjantom wręczono odznaczenia, akty mianowania oraz nagrody za długoletnią i wzorową służbę.

 

Tekst: Rafał Kubisztal, foto: Michał Papuga   

 swpolicji  swpolicji  swpolicji
 swpolicji  swpolicji  swpolicji
 swpolicji  swpolicji  swpolicji
 swpolicji  swpolicji  swpolicji

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.