Przejście do firmy KM-Net

SKO

cyfrowagminaGmina Zakliczyn realizowała w okresie styczeń 2022 – lipiec 2023 projekt „Cyfrowa Gmina”. Projekt realizowany był w ramach umowy o powierzenie grantu o numerze 2991/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Wartość dofinansowania dla Gminy Zakliczyn wyniosła 376.080,00 zł.

 

Celem projektu było zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej.

 

Gmina Zakliczyn w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskane z grantu środki finansowe przeznaczyła na wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, zwiększenie cyberbezpieczeństwa oraz przystosowanie środowiska IT do realizacji wybranych aspektów pracy w formule zdalnej. Projekt obejmował przeprowadzenie obligatoryjnej diagnozy z zakresu cyberbezpieczeństwa, a jej dopełnieniem było podniesienie cyberbezpieczeństwa urzędowych systemów informatycznych poprzez ich modernizację, zakupy sprzętu oraz oprogramowania. W ramach obszaru „Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych” dokonano kompleksowej wymiany i unifikacji stacji roboczych wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym. Podobne założenia zrealizowano w odniesieniu do urządzeń przenośnych ścisłego kierownictwa Urzędu. Wymiana zarządzalnych przełączników dostępowych i agregacyjnych zwiększyła wydajność i przepustowość sieci jak również jej bezpieczeństwo. Zakup i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania sieciowej pamięci masowej (NAS) Backup Solution, zapewniło realizację głównego założenia jakim było zwiększenie bezpieczeństwa składowania krytycznych danych. W obszarze „Edukacja cyfrowa urzędników” przeprowadzono szkolenie dla pracowników biurowych (nietechnicznych), które poprawiło świadomość bezpieczeństwa teleinformatycznego i umiejętności reagowania na zagrożenia. Przeprowadzono również certyfikowane szkolenia dla personelu IT nawiązujące do aktualnie obowiązujących norm i standardów bezpieczeństwa oraz pozwalające zapoznać się z najnowszymi technologiami służącymi ochronie danych. W obszarze „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych” dokonano między innymi wymiany dotychczasowego rozwiązania UTM na urządzenie nowszej generacji, wydajniejsze, potrafiące identyfikować ruch i automatycznie przeciwdziałać naruszeniom reguł bezpieczeństwa. Ponadto wymieniono i zakupiono licencje na specjalistyczne oprogramowanie.

 

źródło informacji; UM w Zakliczynie, www.zakliczyn.pl

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.