Przejście do firmy KM-Net

SKO

władek21 lipca 2023 roku przed południem zmarł Władysław Żabiński – Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn; otrzymał tą najwyższą godność zakliczyńskiego samorządu jako jeden z pierwszych. Rada Gminy Zakliczyn, na wniosek wójta Gminy Zakliczyn Stanisława Chrobaka, podjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Zakliczyn Władysławowi Żabińskiemu 28 sierpnia 1997 roku. Dla znajomych i przyjaciół był po prostu "Władkiem", dla społeczności regionu tarnowskiego legendarnym orędownikiem spraw chłopskich.

 

Pogrzeb śp. Władysława odbędzie się 27 lipca (w czwartek) o godzinie 16 - tej w Olszynach. O godzinie 15.20 obrzęd wprowadzenia do kościoła p.w. Imienia NMP i Różaniec. 

 

Władysław Żabiński urodził się 27 czerwca 1942 w Olszynach. W 1960 roku ukończył Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Wojniczu.


W latach 1968–1989 działał w ZSL, m.in.do czerwca 1975 roku był członkiem Prezydium Powiatowego Komitetu ZSL w Brzesku i Prezydium Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Krakowie, od lipca 1975 roku do listopada 1989 roku członkiem Prezydium WK ZSL w Tarnowie. W latach 1970–1974 był przewodniczącym Komisji ds. Produkcji Ogrodniczej w Spółdzielni Ogrodniczej w Brzesku. W latach 70 - tych z ramienia ZSL był członkiem Gminnej Rady Narodowej w Wojniczu i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie.

 

W latach 1962–1963 odbył zasadniczą służbę wojskową. W czasach PRL działach w strukturach ZSL, ale już od 1979 roku nawiązał współpracę z opozycyjnym działaczem niepodległościowym, członkiem KOR i największej działającej w czasach PRL organizacji opozycyjnej "Ruch" - Wiesławem Kęcikiem. Od września 1980 roku był organizatorem struktur NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” Regionu Polski Południowej na terenie województwa tarnowskiego, a do marca 1981 roku pełnił funkcję członka prezydium tegoż regionu. W listopadzie 1980 roku został organizatorem punktu konsultacyjnego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, następnie przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego tego związku przy tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność”. W okresie od 7 stycznia do 19 lutego 1981 roku uczestniczył w strajku chłopskim w Ustrzykach Dolnych i w Rzeszowie, był członkiem Komitetu Strajkowego i sygnatariuszem porozumień rzeszowsko – ustrzyckich. Zaprzyjaźnił się wówczas ze Stanisławem Chrobakiem. W okresie od 26 lutego do 14 czerwca 1981 roku był przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”/„Solidarność” RI w Tarnowie, następnie do 13 XII 1981 roku, to jest do wprowadzenia stanu wojennego w PRL, był wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego „Solidarność” RI w Tarnowie. W marcu 1981 roku został delegat województwa tarnowskiego na zjazd zjednoczeniowy niezależnych związków rolniczych w Poznaniu.14 kwietnia 1981 roku był wraz z Franciszkiem Kieciem współinicjatorem uchwały wyrażającej wotum nieufności plenum WK ZSL w Tarnowie wobec prezesa NK ZSL Stanisława Gucwy.

 

14 grudnia 1981 roku został internowany, osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Załężu, skąd został zwolniony 15 lutego 1982 roku. Zaraz po wyjściu z internowania aż do 1989 roku uczestniczył w podziemnych spotkaniach tarnowskich działaczy „S” RI (po 1982 roku w jego domu znajdował się punkt przerzutowy ulotek z Tarnowa do Nowego Sącza). Działał także w Duszpasterstwie Rolników diecezji tarnowskiej w Sufczynie. W 1987 roku był współorganizatorem pielgrzymki rolników, w tym byłych działaczy „S” RI, do Tarnowa na mszę odprawianą przez Jana Pawła II. 1987–1992 reprezentant diecezji tarnowskiej w ogólnopolskich strukturach Duszpasterstwa Rolników. Od września 1988 roku do 5 maja 1990 roku był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady „Solidarność” RI w Tarnowie.

 

W okresie 1989–1990 współorganizator i członek struktur wojewódzkich Komitetu Obywatelskiego w Tarnowie i członek Małopolskiego KO w Krakowie. W Sejmie kontraktowym 1989 –1991 był posłem z listy ZSL, popierany przez „Solidarność”. Był współorganizatorem Kongresu Jedności Ruchu Ludowego. Od 1991 roku wraz ze Stanisławem Chrobakiem byli organizatorami corocznych uroczystości poświęconych NSZZ RI „Solidarność” w Zakliczynie a następnie w Tuchowie. Ponownie zasiadał w poselskich ławach w latach 1991–1993 jako poseł z listy Ludowego Porozumienia Wyborczego Piast, natomiast w latach 1993–1997 z listy PSL. W kadencji 2006–2010 był radnym powiatu tarnowskiego z listy Małopolskiego Stowarzyszenia Agrarnego i Samoobrony. Od 2006 roku należał do Stronnictwa Piast.

 

Od 1966 do 2008 roku prowadził gospodarstwo ogrodnicze w Sukmaniu. Od 1993 hodowca danieli i jeleni w Sukmaniu a następnie w Rychwałdzie. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych.

 

Władysław Żabiński był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1999), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Prezydent Andrzej Duda odznaczył go 8 listopada 2016 roku Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Życiorys Władysław Żabińskiego nadaje się na co najmniej opasłą książkę. Władysław był przede wszystkim dobrym i uczciwym człowiekiem, zaangażowanym w sprawy polskiej wsi i ludzi tutaj pracujących. Jako Poseł na Sejm RP aktywnie wspierał inicjatywy społeczne i inwestycyjne Gminy Zakliczyn. Nikomu nie odmawiał pomocy, a jak nie za bardzo mógł pomóc, to przynajmniej poradził jak, gdzie i do kogo trzeba się udać. Dokąd zdrowie na to pozwalało, uczestniczył w spotkaniach, szczególnie z młodzieżą, dzieląc się, co tu kryć historyczną wiedzą z czasów w których aktywnie uczestniczył. W ostatnich czasach choroba już na to nie pozwalała.

 

Żegnaj Wielki Przyjacielu Gminy Zakliczyn i spraw chłopskich.

 

Tekst: Dawid Chrobak, Kazimierz Dudzik, foto: Stanisław Kusiak - w artykule wykorzystaliśmy informacje z Encyklopedii Solidarności; Mateusz Szpytma, Ewa Zając

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.