Przejście do firmy KM-Net

SKO

007Jak można urozmaicić szkolne przerwy tak, aby stanowiły nie tylko odpoczynek, lecz również twórczy czas dla ucznia? Odpowiedzią na to pytanie był projekt pod nazwą „Aktywna przerwa – w szkole i na świeżym powietrzu” sfinansowany ze środków Fundacji BGK w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna” (VI edycja). Na realizację działań Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach uzyskało wsparcie w wysokości 18 800 złotych.


Wśród celów projektu znalazły się: aktywizacja i młodzieży w czasie przerw międzylekcyjnych w budynku szkoły i na świeżym powietrzu, a także całych rodzin w czasie wolnym, rozwijanie kreatywności i myślenia strategicznego, promocja czytelnictwa oraz poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki.


Zadania projektowe były realizowane od 2 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 i obejmowały stworzenie miejsc sprzyjających twórczej aktywności uczniów i przedszkolaków. Jednym z nich było powstanie Szkolnej Przestrzeni Gier przed budynkiem szkoły. Zamontowano gry wielkoformatowe takie jak: szachy/warcaby, chińczyk, tabliczka mnożenia i znane wszystkim z dzieciństwa klasy. W miesiącach jesienno-zimowych uczniowie będą mogli skorzystać z tych gier wewnątrz budynku, gdyż w ramach projektu zakupiono te gry w formie plansz animacyjnych. Z kolei na dolnym holu zostały zakupione meble do kącika czytelniczego. Dzięki temu miejsce nabrało bardziej przytulnego charakteru. Uczniowie mogą jednocześnie odpocząć i poczytać swoje ulubione książki i czasopisma.


Rodzaj działań sprawia, że projekt ma charakter trwały i przyczyni się do tego, że uczniowie będą mogli łączyć zabawę z nauką.

 

Tekst i foto: Agnieszka Łazarek - Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach.

 

 lazarek  lazarek  lazarek
 lazarek  lazarek  lazarek
 lazarek  lazarek  lazarek
 lazarek  lazarek  lazarek

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.