herbgminyzakliczynherbpowiat12. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie odbędzie się 30 października 2015 roku w Sali im. S. Jordana w ratuszu – rozpoczęcie sesji RM przewodnicząca Anna Moj zaplanowała na godzinę 10:00. Sesja zostanie poprzedzona połączonym posiedzeniem Komisji Rady Miejskiej w dniu 27 października, które również radzić będą w ratuszu, a posiedzenie Komisji rozpocznie się o godzinie 13:00. W tym samym dniu, 27 października, odbędzie się 11. sesja Rady Powiatu Tarnowskiego (początek obrad o godz. 8:30).

O czym radzić będą radni powiatowi ?

Poza kwestiami dotyczącymi bieżącej korekty budżetu i co za tym idzie Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada Powiatu zajmie się kwestiami związanymi z funkcjonowaniem Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego, sprawami oświaty, inwestycji z zakresu budownictwa drogowego realizowanych wspólnie z gminami Ciężkowice i Tarnów. Ciekawie zapowiadają się punkty dotyczące zmian statutu Powiatu Tarnowskiego oraz Starostwa Powiatowego. Przewodniczący Smoleń poinformuje też o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych powiatowych na rozpoczęcie 5. kadencji samorządu powiatowego. W sumie z punktami porządkowymi (otwarcie i zamknięcie sesji) porządek obrad liczy 23 pozycje.

Czym zajmie się Rada Miejska w Zakliczynie ?

Porządek obrad Rady Miejskiej w Zakliczynie jest równie bogaty jak Rady Powiatu Tarnowskiego, ale tematyka różni się zdecydowanie. Rzecz oczywista, Rada dokona zmian w bieżącym budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej i to tyle jeśli chodzi o podobieństwa w programie sesji. Skarbnik Gminy Urszula Nowak poinformuje radnych o wykonaniu budżetu Gminy Zakliczyn za pierwsze półrocze 2015 roku, podobną informację, o wykonaniu budżetu za I półrocze, złoży dyrektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury. W porządku obrad znalazł się punkt dotyczący planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015 – 20 dla gminy Zakliczyn, który zaprezentuje Katarzyna Budzisz z AT – Group. Do przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakliczyn na lata 2015 – 20 przekonywał będzie radnych sekretarz Gminy Janusz Krzyżak. Radni wysłuchają pań Dyrektorek i ocenią działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Rada zatwierdzi taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, podejmie decyzję w sprawie sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w Zakliczynie. Wszystko na to wskazuje, że Rada wyrazi zgodę na przejęcie zadań z zakresu kompetencji Województwa Małopolskiego świadczonych na rzecz naszych mieszkańców. Przewodnicząca Moj poinformuje radnych o przeprowadzonej analizie złożonych przez nich oświadczeń majątkowych. Podczas sesji władze samorządowe wraz z szefostwem SPON „Bez barier” uroczyście wręczą stypendia dla studentów w ramach programów „Agrafka Agory” oraz „Studencka Agrafka”.

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.