Przejście do firmy KM-Net

SKO

001Był to projekt łączący samorządy miejskie i gminne, samorząd wojewódzki i państwo polskie. Koszt wykonanych prac to blisko 13 mln zł.

 

Odnowiono i zrekonstruowano 41 cmentarzy z okresu I wojny światowej. W zakliczyńskim Ratuszu odbyło się podsumowanie realizacji projektu „Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i tarnowskiego jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym”.

 

- Cmentarze wojenne narażone są na działanie czynników atmosferycznych i stąd wymagają systematycznych remontów i prac konserwatorskich – przypomniał burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. - Są to jednak prace skomplikowane i czasochłonne, a konieczne nakłady finansowe przekraczają niejednokrotnie możliwości samorządów miejskich i gminnych.

 

W gminie Zakliczyn w ciągu ostatniego 1,5 roku wykonano prace rekonstrukcyjne i uzupełniono brakując elementy na pięciu cmentarzach wojennych – nr 293 i 294 w Zakliczynie, nr 295 i 296 w Paleśnicy oraz nr 290 w Charzewicach, a koszt robót to 532 tys. zł (dofinansowanie z Funduszy Europejskich – 362 tys. zł). W sumie w ramach projektu odnowiono 41 cmentarzy za łączną kwotę blisko 13 mln zł. Dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniosło przeszło 7,2 mln zł.

 

- Cmentarze wojenne to część naszej narodowej historii. Cieszę się, że dzięki współpracy samorządów z Urzędem Marszałkowskim, ale także wsparciu z budżetu państwa udało się tylu wojennym nekropoliom przywrócić dawny wygląd – powiedziała poseł Anna Pieczarka.

 

Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podkreślił, że musimy dbać o te cmentarze, gdyż pochowani są na nich żołnierze. Nie tylko Polacy, ale także innych narodowości. – A wszystkim zmarłym należy się szacunek. Nie można pozwolić, aby groby się rozsypywały i zarastały trawą. W dodatku warto dbać o ich wyjątkową architekturę, która wpisuje się w te ziemie – stwierdził.

 

W spotkaniu w Zakliczynie – oprócz uczestników projektu – wzięli również udział konsul generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencser i konsul generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Lenka Pifkova.

 

Tekst: Rafał Kubisztal, foto: Michał Papuga

 

 cmentarze  cmentarze  cmentarze
 cmentarze  cmentarze  cmentarze

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.