tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

pasowanie„Witam wszystkich zebranych bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej szkole duże święto. Po raz pierwszy gospodarzami uroczystości będą najmłodsi członkowie naszej szkolnej społeczności: dzieci z oddziałów przedszkolnych. Najmłodsi z nich za chwilę złożą uroczyste ślubowanie bycia dobrymi przedszkolakami" – tymi słowami pani dyrektor stróskiej szkoły i przedszkola – Elżbieta Malawska-Pajor - rozpoczęła kwadrans po 8 na placu przyszkolnym uroczyste spotkanie z okazji oddania do użytku nowego placu zabaw i pasowania maluszków na przedszkolaków. Wstęgę przecięli miejscowi notable i przedstawiciele placówki: burmistrz Dawid Chrobak, ks. Paweł Mikulski (zaraz po tej ceremonii proboszcz poświęcił nowy plac), radna Paulina Siemińska, radny Maciej Krakowski, sołtys Stróż Antoni Teper, sołtys Woli Stróskiej Józef Teper, Zdzisław Górnikiewicz (odpowiedzialny w Urzędzie Miejskim za gminną oświatę), inspektor UM Aneta Ochwat-Majewska oraz pani dyrektor wraz z Emilką Drożdż – starszakiem grupy przedszkolnej.

Inwestycja została sfinalizowana z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie pod nazwą „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”). W ramach dotacji doposażono oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Stróżach. Wykonano remont łazienki na pierwszym piętrze z dodatkową kabiną dla dzieci z „zerówki”, zakupiono sprzęt audiowizualny – dwie tablice multimedialne z osprzętem, dwa projektory, komputer, telewizor, aparat fotograficzny, 25 tabletów, sprzęt nagłaśniający. Ponadto postarano się o zabawki i pomoce dydaktyczne dla dwóch oddziałów, meble do „zerówki”, materiały plastyczne, rolety do dwóch sal, sprzęt do utrzymania porządku, pomoce do wychowania fizycznego, zabawki do piaskownicy i pozostałe elementy placu zabaw. Wydatki zostały pokryte w kwocie 63 tys. zł. Pani dyrektor nie kryła radości, suma ta mocno podreperowała budżet szkoły.

17 maluchów, które przystąpiły do ślubowania w sali gimnastycznej szkoły, ma też powody do satysfakcji. Wspólnie z koleżankami i kolegami ze stróskiej podstawówki będą zapewne często korzystać z tych udogodnień, wszak plac zabaw jest dostępny codziennie i powszechnie, również po godzinach, w niedziele i święta. Zwieńczeniem pasowania na przedszkolaka był okazały tort ofiarowany pani dyrektor przez Radę Rodziców. Wcześniej obydwa oddziały przedszkolne wystąpiły z programami artystycznymi. Na koniec do uczniów, nauczycieli i rodziców zwrócił się burmistrz Dawid Chrobak, ciesząc się na równi ze społecznością stróskiej szkoły z jej osiągnięć i pozyskanego wyposażenia.

Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw
Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw Stróskie maluchy cieszą się z nowego placu zabaw

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych