Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

akcja pomocyW dniu 19 października 2015 r. Stowarzyszenie „Bez Barier” wspólnie z Gminą Zakliczyn i Bankiem Żywności w Krakowie organizuje pomoc żywnościową w formie paczek spożywczych dla najbardziej potrzebujących rodzin z gminy Zakliczyn. Program obejmie pomocą dotychczasowych podopiecznych oraz osoby, które były w latach poprzednich wspierane żywnością przez Klasztor w Zakliczynie.

akcja2Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również z możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w których dochód nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie ośrodek pomocy społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w SPON „Bez Barier”.

Osoby, które zgłoszą się do SPON „Bez Barier” ze skierowaniem z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych do grudnia 2015 roku. W kolejnych latach program będzie kontynuowany. Dotychczasowi podopieczni, którzy otrzymali pomoc żywnościową w 2015 roku od SPON „Bez Barier” i z Klasztoru, są automatycznie włączeni do pomocy, po spełnieniu kryterium dochodowości. O terminie dystrybucji żywności rodziny zostaną poinformowane listownie bądź telefonicznie przez SPON „Bez Barier”. Jesienną pomoc żywnościową planujemy przeprowadzić jeszcze listopadzie i grudniu 2015 roku. Żywność będzie wydawana na parkingu przy ośrodku zdrowia w Zakliczynie, ul. Tarnowska 2.

Każda z osób odbierających paczki żywnościowe, otrzyma w nich między innymi: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy. Przy dystrybucji żywności pomagać będą wolontariusze „Bez Barier” oraz pielęgniarki i pracownicy „Centrum Zdrowia” w Zakliczynie. Do akcji pomocy włączyła się firma „TAR-GROCH-FIL”, która nieodpłatnie przywiezie produkty żywnościowe z Krakowa.

artykułyOprócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie „Bez Barier”, realizować będzie cykliczne działania włączenie w funkcjonowanie społeczności lokalnych. Organizowane będą zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ciężkich sytuacji życiowych. Ponadto podjęte będą starania o utworzenie grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne). Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i przygotowania do prowadzenia gospodarstwa domowego. Wsparcie działaniami towarzyszącymi pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Stowarzyszenie „Bez Barier” objęło pomocą żywnościową ponad 400 osób.

Koordynator Programu – Ewa Jóźwiak

Stowarzyszenie „BEZ BARIER”

32-840 Zakliczyn, ul. Tarnowska 2

tel. 14-66-53-999

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych